• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 98

  Όλοι στη δεύτερη
   64
   Αντάμ:5             
   Μοίρασε ο Β
   A7


   AT4


   AQ9862
  Β
  Δ       Α
  Ν


   A9


   J9852


   KQ52


   K4

  Στη θέση του Νότου δέχεστε την αντάμ της πίκας, την οποία κερδίζετε αμέσως με τον Άσο για να μη προδώσετε την αδυναμία του χεριού σας στο χρώμα αυτό.
  Πώς συνεχίζετε ;


         Β
        Α
         Ν
         Δ
  1
  πάσο
         1
  πάσο
  2

  πάσο

   3N


  όλοι πάσο
                                                             

                                                                                                         

                                                     ΛΥΣΗ
  Όλοι   στη δεύτερη
   64
   Αντάμ:5              
   Μοίρασε o B
   A7


   AT4


   AQ9862
   KT852
  Β
   QJ73
   KT4
  Δ       Α
   Q63
   9863
  Ν
   J7
   5

   JT73

   A9


   J9852


   KQ52


   K4

  Μετά που κερδίζετε την πίκα, υποθέσετε ότι παίζετε τον Κ και Α. Αν τα σπαθιά είναι 3-2, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν όμως είναι 4-1, δεν μπορείτε να παραχωρήσετε ένα σπαθί αφού οι αντίπαλοι θα πάρουν τουλάχιστον τέσσερις πίκες. Αν τα σπαθιά δεν πέφτουν, χρειάζεστε τέσσερις λεβέ από τα καρά. Θα τις έχετε αν είναι 3-3, όπως και εάν αν ένας αντίπαλος έχει Jx, αρκεί να μην μπλοκαριστούν τα καρά, πράγμα που θα συμβεί εκτός και αν έχετε  προβλέψει ότι ίσως θα χρειασθείτε τον Κ σαν ανέβασμα, για να εισπράξετε το τέταρτο καρό σας. Για το σκοπό αυτό, ξεκινήστε  με Α και Κ. Όταν πέφτει ο J, παίζετε το 10, μετά σπαθί προς το Κ και εισπράττετε την Q. Τότε παίζετε AQ και τον Α, έχοντας πετύχει εννέα λεβέ παρά την κακή κατανομή των σπαθιών.

                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ