• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • ΥΧΑ (Υψηλά, Χαμηλά, Ακραία)


  Η σύμβαση είναι επινόηση του Νίκου Ασμενιάδη, του ανθρώπου που, στη δεκαετία του '60, ξεκίνησε τη διάδοση του μπριτζ στη Θεσσαλονίκη και συνέβαλε στην ίδρυση του ΟΑΜΘ.

  Ακρωνύμιο των λέξεων Υψηλά, Χαμηλά, Ακραία. Η διαφορά του με την Ghestem  είναι η αντιστροφή των εννοιών του cue-bid και του 3. Γενικά, άμεση παρεμβολή μετά από αντίπαλο άνοιγμα (στο επίπεδο 1) με cue-bid δείχνει τα υψηλά χρώματα, με το 2ΧΑ δείχνει τα χαμηλά και με το 3 τα ακραία. Αναλυτικά:

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου

  (1)-2: Τα υψηλά χρώματα ()

  (1)-3: Τα ακραία χρώματα ()

  (1)-2ΧΑ: Τα χαμηλά χρώματα ()


  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-3: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ:  Τα χαμηλά χρώματα ()

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-3: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ: Τα χαμηλά χρώματα ()

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-3: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ:  Τα χαμηλά χρώματα ()  Απαιτήσεις
  Η κατανομή του χεριού που κάνει ΥΧΑ είναι αυστηρά 55+. 
  Τυπικά τα ονέρ πρέπει να βρίσκονται στα δύο πεντάφυλλα.
  Οι πόντοι είναι θέμα συμφωνίας και παίζει μεγάλο ρόλο και ο συσχετισμός των μανς.


  Απαντήσεις
  Γενικά βοήθειες με άλμα είναι μπαράζ, χωρίς ιδιαίτερη κατανομή ή φιλοδοξίες για συνέχεια δίνεται απλή προτίμηση χρώματος στο χαμηλότερο επίπεδο, τα χέρια που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν την μανς (ή και το σλεμ) κάνουν cue-bid (αγοράζουν το χρώμα του ανοίγματος) ενώ αγορά του τέταρτου χρώματος είναι φυσική (για να παιχθεί).
  Για παράδειγμα μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1 και παρεμβολή 2 (τα μαζέρ) οι απαντήσεις είναι οι εξής:
  (1)-2-2♥/: Απλή προτίμηση, sign-off
  (1)-2-3♥/: Μπαράζ
  (1)-2-4♥/: Να παιχθεί, ίσως μπαράζ
  (1)-2-2: To τέταρτο χρώμα, αδύνατο με μακριά καρά, να παιχθεί (δείχνει μισφίτ)
  (1)-2-3: To cue-bid δείχνει δυνατό χέρι με άγνωστο φιτ. Υποχρεωτικό ρελέ* το επόμενο βήμα (εδώ το 3)  ώστε καταρχήν να δοθεί το φιτ και στην συνέχεια να αρχίσουν τα cue-bids αν υπάρχει ενδιαφέρον [*Κατόπιν συμφωνίας το επόμενο βήμα μπορεί να είναι υποχρεωτικό ρελέ μόνο για αδύνατα χέρια]
  (1)-2-3-3-3♥/: Μετά από cue-bid (3) του συμπαίκτη του, ο παρεμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος* να αγοράσει το επόμενο βήμα (εδώ 3) ώστε να μάθει στην συνέχεια το φιτ
  (1)-2-3ΧΑ: Να παιχθεί

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
          
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ