• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ποσοτικό 4ΧΑ


  Η αγορά 4ΧΑ (ποσοτική αγορά)

  Αν ενδιαφερόμαστε για σλεμ και θέλουμε να μάθουμε αν ο συμπαίκτης έχει max ή min χέρι, του ζητάμε να το περιγράψει με την ποσοτική αγορά 4ΧΑ. Ο ανοίξας επανεκτιμά το χέρι του και αγοράζει ανάλογα, είτε δηλώνοντας κάποιο σλεμ, είτε πασάροντας, είτε χρησιμοποιώντας μία ενδιάμεση αγορά.
  To 4XA είναι ποσοτικό και στις περιπτώσεις επαναδήλωσης ΧΑ (όχι μόνο μετά από άνοιγμα ΧΑ) εφόσον δεν έχει βρεθεί φιτ. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι π.χ. μετά από αγορά τέταρτου χρώματος, μετά από Checkback Stayman, μετά από 1x-1y-1ΧΑ κτλ.


  Ποσοτικό 4ΧΑ μετά από άνοιγμα 1ΧΑ (ή 2ΧΑ)
  Ø     Αν δεν έχει βρεθεί φιτ, τότε στην ποσοτική αγορά 4ΧΑ ο ανοίξας:

  ·       Με 15 π. πασάρει (1ΧΑ-4ΧΑ-Πάσο)

  ·       Με 17 αγοράζει μικρό σλεμ (1ΧΑ-4ΧΑ-6ΧΑ)

  ·       Με 16 π. μπορεί να χρησιμοποιήσει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ, πετώντας το μπαλάκι στον απαντώντα (1ΧΑ-4ΧΑ-5ΧΑ-…)

  Ø     Αν προηγουμένως έχει αγοραστεί ή υπονοηθεί κάποιο χρώμα (πχ με αγορά transfer), τότε στην ποσοτική αγορά 4ΧΑ ο ανοίξας απαντάει ταυτόχρονα και στο αν υπάρχει ή όχι φιτ και δείχνει παράλληλα αν είναι min ή max:

  Πχ μετά από 1ΧΑ-2♥-2♠-4ΧΑ (ο απαντών έχει δείξει 5φυλλη πίκα και ενδιαφέρον για σλεμ αν ο σύντροφος είναι max) o ανοίξας δείχνει αν έχει 3φυλλο φιτ αγοράζοντας πίκες, αρνείται φιτ αγοράζοντας ΧΑ (ή πασάροντας τα 4ΧΑ) και παράλληλα απαντάει ποσοτικά αγοράζοντας στο 5 ή στο 6 επίπεδο:
  ·       Με 15 π. χωρίς 3φυλλη πίκα πασάρει (1ΧΑ-2♥-2♠-4ΧΑ-Πάσο)
  ·       Με 16-17 χωρίς 3φυλλη πίκα αγοράζει σλεμ στα ΧΑ (1ΧΑ-2♥-2♠-4ΧΑ-6ΧΑ)
  ·       Με 15 π. και 3φυλλη πίκα διορθώνει στις 5♠ (1ΧΑ-2♥-2♠-4ΧΑ-5♠)
  ·       Με 16-17 και 3φυλλη πίκα αγοράζει σλεμ στις πίκες (1ΧΑ-2♥-2♠-4ΧΑ-6♠)

  Αντίστοιχη αγορά με το 4ΧΑ είναι και το 5ΧΑ (προσπάθεια για grand slam). Το 5ΧΑ δεν πασάρεται. Ο απαντών δηλώνει με την αγορά 5ΧΑ ότι θα παιχθεί το λιγότερο μικρό σλεμ. Με min ο ανοίξας αγοράζει στο επίπεδο 6 (1XA-5XA-6XA), ενώ με max αγοράζει το grand slam (1XA-5XA-7XA).

  Αντίστοιχα με προηγουμένως, αν προηγουμένως έχει αγοραστεί χρώμα, τότε το 5ΧΑ ζητάει να δηλωθεί το κατάλληλο σλεμ, στο χρώμα ή στα χωρίς ατού:
  ·       1ΧΑ-2♥-2♠-5ΧΑ-6ΧΑ: Ο ανοίξας αρνείται 3φ φιτ πίκα και δείχνει min
  ·       1ΧΑ-2♥-2♠-5ΧΑ-7ΧΑ: Ο ανοίξας αρνείται 3φ φιτ πίκα και δείχνει max
  ·       1ΧΑ-2♥-2♠-5ΧΑ-6♠: Ο ανοίξας δείχνει 3φ+ φιτ πίκα και min
  ·       1ΧΑ-2♥-2♠-5ΧΑ-7♠: Ο ανοίξας δείχνει 3φ+ φιτ πίκα και max

    Ποσοτικό 4ΧΑ σε άλλες περιπτώσεις

  • 1x-1y-1XA-4XA: Ποσοτικό 4ΧΑ. Ο ανοίξας με minimum πασάρει. Με πρόσθετες αξίες (για την επαναδήλωση 1ΧΑ) αγοράζει το σλεμ (ή κάνει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ αν έχει κάποιο ενδιάμεσο χέρι ή μπορεί να προτείνει χρωματιστό συμβόλαιο αν έχει 5φυλλο χρώμα)
  • 1x-1y-1z-2w-2XA-4XA: Ποσοτικό 4ΧΑ. To 2w είναι τέταρτο χρώμα. Το 2ΧΑ δείχνει κράτημα εκεί (και είναι επίσης και ποσοτική αγορά, άρα ο ανοίξας έχει δείξει minimum, με περισσότερες αξίες θα απαντούσε 3ΧΑ). Το 4ΧΑ είναι ποσοτικό
  • 1x-1y-1XA-2-2-4XA: Το 2 είναι Checkback Stayman. To 4ΧΑ είναι ποσοτικό                                                                               
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ