• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ


  Ανάπτυξη του ανοίγματος 1ΧΑ

  Α] Μετά από Stayman:

  Μετά από 1ΧΑ-2♣-2♦:

  Ø     2♥: Αδύνατο, δείχνει και τα δύο μαζέρ, ο ανοίξας πασάρει ή διορθώνει στις 2♠ με περισσότερες πίκες

  Ø     2♠: 5♠4♥, προτασιακό
  Ø     2ΧΑ: Προτασιακό 8-9 π.
  Ø     3♣/♦: Game forcing (επιτακτικό για μανς) με 5φ μινέρ και 4φ μαζέρ
  Ø     3♥/♠: GF με 5φ+ το άλλο μαζέρ (Smolen)
  Ø     4♥/♠: Να παιχτεί (6φ εκεί και 4φ το άλλο μαζέρ)
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό
  Μετά από 1ΧΑ-2♣-2♥:

  Ø     2ΧΑ: Προτασιακό με 4φ πίκα
  Ø     3♣/♦: Game forcing με 5φ μινέρ και 4φ πίκα
  Ø     3♥: Προτασιακό
  Ø     3♠: Slam try στις κούπες, χωρίς κοντό χρώμα ή με σόλο πίκα
  Ø     4♣/♦: Splinter (σόλο ♣/♦), Slam try στις κούπες
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ πίκα
  Μετά από 1ΧΑ-2♣-2♠:
  Ø     2ΧΑ: Προτασιακό με 4φ κούπα
  Ø     3♣/♦: Game forcing με 5φ μινέρ και 4φ κούπα
  Ø     3♥: Slam try στις πίκες, χωρίς κοντό χρώμα
  Ø     3♠: Προτασιακό
  Ø     4♣/♦/♥: Splinter (σόλο ♣/♦/♥), Slam try στις πίκες
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ κούπα

  Β] Μετά από Transfer για μαζέρ:
  Μετά από 1ΧΑ-2♦-2♥:
  Ø     2♠: Προτασιακό με 55 τα μαζέρ ή 5♥4♠
  Ø     2ΧΑ: Προτασιακό
  Ø     3♣/♦: GF με 5♥ και 4φ+ μινέρ
  Ø     3♥: Προτασιακό, 6φ κούπα
  Ø     3♠, 4♣/♦: Splinter, 6φ κούπα, ενδιαφέρον για σλεμ
  Ø     4♥: Ελαφρό slam try, χωρίς κοντό χρώμα
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό
  Μετά από 1ΧΑ-2♥-2♠:
  Ø     2ΧΑ: Προτασιακό
  Ø     3♣/♦: GF με 5♠ και 4φ+ μινέρ
  Ø     3♥: 55 τα μαζέρ, GF
  Ø     3♠: Προτασιακό, 6φ πίκα
  Ø     4♣/♦/♥: Splinter, 6φ κούπα, ενδιαφέρον για σλεμ
  Ø     4♠: Ελαφρό slam try, χωρίς κοντό χρώμα
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό

  Γ] Μετά από Transfer για μινέρ:
  Μετά από 1ΧΑ-2♠-3♣:
  Ø     Πάσο: Αδύνατο, με 6φ σπαθί
  Ø     3♦: Να παιχτεί, αδύνατο, με 6φ καρό
  Ø     3♥/♠: 54+ τα μινέρ, σόλο στο μαζέρ
  Ø     3ΧΑ: Να παιχτεί, με 54+ τα μινέρ
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό, με 54+ τα μινέρ
  Μετά από 1ΧΑ-2♠-2ΧΑ:
  Ø     3♣: Να παιχτεί, αδύνατο, με 6φ σπαθί
  Ø     3♦: Να παιχτεί, αδύνατο, με 6φ καρό
  Ø     3♥/♠: 54+ τα μινέρ, σόλο στο μαζέρ
  Ø     3ΧΑ: Να παιχτεί
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό, με 54+ τα μινέρ

  Δ] 1ΧΑ-2ΧΑ: Φυσικό, προτασιακό, αρνείται 4φ μαζέρ

  Ε] 1XA-3♣/♦: Φυσικό, GF (Στην συνέχεια νέο χρώμα κάτω από τα 3ΧΑ δείχνει κράτημα)

  ΣΤ] 1XA-3♥/♠: Φυσικό, 6φυλλο, slam try

  H] 1XA-4♣: Gerber

  Θ] 1ΧΑ-4♦/♥: Texas (αντίστοιχο του transfer στο επίπεδο 4): 6φ ♥/♠ αντίστοιχα

  Ι] 1ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ