• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ


  Ανάπτυξη του ανοίγματος 2ΧΑ [ή του 2♣-2♦-2ΧΑ]

  Το άνοιγμα 2ΧΑ δείχνει χέρια (ημι)ομαλής κατανομής 20-22 π. ενώ αν περάσει από το δυνατό 2♣ δείχνει 23-24 π.


  Α] Μετά από Stayman:

  Μετά από 2ΧΑ-3♣-3♦:

  Ø     3♥/♠: GF με 5φ+ το άλλο μαζέρ (Smolen)

  Ø     4♣/♦: Φυσικό, slam try (4φ μαζέρ, 5φ μινέρ)

  Ø     4♥/♠: Να παιχτεί (6φ εκεί και 4φ το άλλο μαζέρ)

  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό
  Μετά από 2ΧΑ-3♣-3♥:
  Ø     3♠: Slam try στις κούπες (φιτ)
  Ø     4♣/♦: Φυσικό, slam try (4φ πίκα, 5φ μινέρ)
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ πίκα
  Μετά από 2ΧΑ-3♣-3♠:
  Ø     4♥: Slam try στις πίκες (φιτ)
  Ø     4♣/♦: Φυσικό, slam try (4φ κούπα, 5φ μινέρ)
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ κούπα

  Β] Μετά από Transfer για μαζέρ:
  Μετά από 2ΧΑ-3♦-3♥:
  Ø     3♠: 55 τα μαζέρ, slam try
  Ø     4♣/♦: Φυσικό, slam try
  Ø     4♥: Ελαφρό slam try
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ πίκα
  Μετά από 2ΧΑ-3♥-3♠:
  Ø     4♥: 55 τα μαζέρ, αδύνατο
  Ø     4♣/♦: Φυσικό, slam try
  Ø     4♠: Ελαφρό slam try
     Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό με 4φ κούπα

  Γ] Μετά από Transfer για (ένα ή και τα δύο) μινέρ:
  Μετά από 2ΧΑ-3♠-: [Ο ανοίξας αγοράζει 4♣ με καλό φιτ στα 2 μινέρ αλλιώς 3ΧΑ]
  Ø     4♣/♦: Φυσικό, 6φυλλο, slam try
  Ø     4♥/♠: 54+ τα μινέρ, σόλο στο μαζέρ
  Ø     4ΧΑ: Ποσοτικό, με 54 τα μινέρ

  Δ] 2XA-4♣: Gerber

  Ε] 2ΧΑ-4♦/♥: Texas (αντίστοιχο του transfer στο επίπεδο 4): 6φ ♥/♠ αντίστοιχα

  ΣΤ] 2ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ