• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Wolff Sign Off


  Η αρχική εκδοχή της μεθόδου επινοήθηκε και αναπτύχθηκε από τον Bobby Wolff. Έχει εφαρμογή μετά από επαναδήλωση (με άλμα) 2Ν (όπου Ν: ΝΤ, Μ: Μαζέρ, m: μινέρ) από τον ανοίξαντα. Μετά από 1χ-1y-2N, καθώς ο ανοίξας έχει περιγράψει ότι έχει ομαλή κατανομή και 18-19, τα ηνία για την συνέχεια της αγοράς περνάνε στον απαντητή. Το 3♣ μετά το 2Ν είναι συμβατικό και ζητάει επιπλέον πληροφορίες για την κατανομή του ανοίξαντα.

  Συνέχειες μετά από 1x-1y-2N
  1m-1M-2N-3N: Να παιχθεί (Sign off)
  1m-1M-2N-4M: Na παιχθεί
  1m-1M-2N-3M: Slam try, ορίζει τα ατού και ζητάει cue bid
  1♣-1♠-2Ν-3♦: Η αλλαγή χρώματος (όχι 3♣) είναι forcing και δείχνει κατανομή


  Συνέχειες μετά από 1x-1y-2N-3♣ (Wolff)

  1m-1M-2N-3♣-3Μ: Ο ανοίξας δίνει τρίφυλλο φιτ στο μαζέρ

  1m-1M-2N-3♣-3♦: Ο ανοίξας αρνείται τρίφυλλο φιτ [κατόπιν συμφωνίας το 3♦ μπορεί να αρνείται και 4φυλλο στο άλλο μαζέρ]

  1♣-1♦-2Ν-3♣: Το 3♣ είναι πάλι Wolff με αναγκαστικό ρελέ το 3♦:

  1♣-1♦-2Ν-3♣-3♦-3Μ: Δυνατό με 4♦4Μ

  Για τις άλλες συνέχειες το ζευγάρι μπορεί να επιλέξει μεταξύ αρκετών παραλλαγών της μεθόδου για το τι ακριβώς δείχνουν οι αγορές μετά την απάντηση στο 3♣.

  Μία ανάπτυξη μπορεί να είναι η παρακάτω:
  Μετά το 3 ο ανοίξας έχει 2 επιλογές: είτε δίνει 3φυλλο φιτ στο μαζέρ με 3Μ, είτε το αρνείται με την αγορά 3.
  Συνέχειες μετά από 1x-1y-2N-3♣
  Υπάρχουν 5 τύποι χεριών που περνάνε από το 3: Αδύνατα (4-6 π.) με 5φυλλο μαζέρ, αδύνατα με 5φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα, δυνατά με 44 τα μαζέρ και δυνατά με 4φυλλο καρό και 4φυλλο μαζέρ και τέλος δυνατό με 5φυλλο μαζέρ, χωρίς όμως καλές αξίες στο χρώμα, το οποίο μετά την πιθανή αποδοχή 3Μ, αγοράζει 3ΧΑ. Συγκεκριμένα:

  • 1m-1M-2N-3♣-3♦-3M: Αδύνατο με 5φυλλο Μαζέρ (sign-off)
  • 1♣-1♠-2Ν-3♣-3♦-3: Αδύνατο με 5φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα (sign-off). Το δυνατό με 5φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα θα έλεγε κατευθείαν 3 μετά το 2Ν
  • 1♣-1-2Ν-3♣-3♦-3: Δυνατό με 44 τα μαζέρ (Με 5 κούπες και 4 πίκες το χέρι θα αγόραζε κατευθείαν 3, χωρίς να περάσει από το 3
  • 1♣-1♦-2Ν-3♣-3♦-3Μ: Δυνατό με 4♦4Μ
  • 1♣-1♠-2Ν-3♣-3♠-3Ν: Δυνατό, με 5φυλλη μεν πίκα αλλά κακό χρώμα. Μπορεί να πασαριστεί. Ο ανοίξας συνεχίζει ανάλογα με την ποιότητα στις πίκες του.

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ