• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Splinter


  Οι αγορές Splinter (διπλό άλμα σε νέο χρώμα) υποδηλώνουν 4φυλλο φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη, singleton ή void στο χρώμα του Splinter και αξίες τουλάχιστον μανς. H ιδέα της σύμβασης αποδίδεται τόσο στον David Cliff (ο οποίος πρωτοδημοσίευσε σχετικό άρθρο το 1963) όσο και στην Dorothy Hayden.

  Παραδείγματα αγορών
  1♠-4♦:4φυλλο φιτ♠, αξίες ανοίγματος+,  0-1 καρά
  1♣-1♥-4♦: 4φυλλο φιτ♥, 17+ π.,  0-1 καρά
  1♦-1♥-3♠: 4φυλλο φιτ♥, 17+ π., 0-1 πίκες


   Το Splinter μπορεί να γίνει τόσο από τον απαντώντα (δείχνοντας το λιγότερο αξίες ανοίγματος* και, συνήθως, ενδιαφέρον για συνέχεια) όσο και από τον ανοίξαντα (με 17+ π.). Γίνεται τόσο άμεσα όσο και σε επόμενη φάση της αγοράς (αναλόγως το φιτ και την δύναμη του χεριού).


  Παρόλο που χάνεται πολύτιμος αγοραστικός χώρος, οι αγορές Splinter είναι πολύ περιγραφικές και βοηθάνε τον συμπαίκτη να επανεκτιμήσει με μεγάλη ακρίβεια το χέρι του: τα ονέρ (εκτός του άσου) στο χρώμα του S. χάνουν την αξία τους ενώ αντίθετα τα ονέρ στα άλλα χρώματα αναβαθμίζονται. Εκτός αυτού, ανάλογα και με το φιτ, τα παραπάνω φύλλα στο S. μεταφράζονται σε επιπλέον λεβέ στο χρώμα (από κοψίματα) και παράλληλα λιγότερες χανόμενες στα υπόλοιπα χρώματα.
  Αν το S. δείξει ότι υπάρχουν προοπτικές για επιπλέον διερεύνηση η αγορά συνεχίζεται με c.b. (ή ερώτηση άσων), αλλιώς, με πολλές άχρηστες αξίες, κλείνεται η μανς.
  Κατόπιν συμφωνίας, σε συγκεκριμένες αγοραστικές ακολουθίες, ως Splinter μπορούν να θεωρηθούν και τα απλά άλματα σε χρώμα, σε περίπτωση που η αγορά νέου χρώματος χωρίς άλμα είναι forcing ή απλώς όταν το απλό άλμα σε χρώμα δεν μπορεί να έχει άλλη έννοια.  * Ο απαντών με το S. δείχνει 11-14/15 π. Με λιγότερους ή με περισσότερους πρέπει να επιλέξει κάποια άλλη αγορά ( Το S. δείχνει ενδιαφέρον για σλεμ μόνο στην περίπτωση που "κολλάει" το χέρι. Με πολύ δυνατά χέρια όμως, επιλέγονται άλλες αγορές, πιο οικονομικές, ώστε να υπάρχει περισσότερος αγοραστικός χώρος για διερεύνηση).  * Εξαίρεση αποτελούν οι αγορές 1m-3/4M (όπου m: ένα μινέρ και Μ: ένα μαζέρ), πχ 1-3 ή 1-4. Σε αυτές τις δύο ακολουθίες, οι αγορές 3 και 4 είναι φυσικές και περιγράφουν χέρια που θα ανοίγανε 3 και 4 αντίστοιχα (7φυλλο+ χρώμα, αρνούνται εξωτερικές αξίες).                                                                               
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ