• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Παιχνίδι αποφυγής (Avoidance play)

  • Παιχνίδι αποφυγής (Avoidance play): Τεχνική με την οποία ο εκτελεστής αποτρέπει έναν συγκεκριμένο αντίπαλο να κερδίσει την λεβέ, αν θεωρεί ότι αυτός έχει το επικίνδυνο χέρι. Τι είναι αυτό; Είναι το χέρι που είτε έχει εδραιώσει ένα μακρύ χρώμα και θα σας τραβήξει τα μετραρισμένα του φύλλαείτε θα δώσει τσάκα απέναντι, είτε θα σας βάλει στην μέση και θα σας εμπασάρει τα φύλλα σε κάποιο χρώμα. Η μέθοδος μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατηγορία του Safety play.
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ