• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ερώτηση 5 Άσων RKCB 4XA


  Roman Key Cards Blackwood,  Ερώτηση 5 Άσων RKCB

  Με το RKCB ρωτάμε τον συμπαίκτη πόσους από τους 5 άσους έχει (ο 5ος είναι ο Κ ατού).
  Α] Οι απαντήσεις στο 4ΧΑ είναι:

  Ø     …-4ΧΑ-5♣: 1-4 άσοι

  Ø     …-4ΧΑ-5♦: 0-3 άσοι

  Ø     …-4ΧΑ-5♥: 2-5 άσοι χωρίς την Q ατού

  Ø     …-4ΧΑ-5♠: 2-5 άσοι με την Q ατού

  Ø     …-4ΧΑ-5ΧΑ: Μονός αριθμός άσων και σικάν
  Ø     …-4ΧΑ-6 σε χρώμα: Ζυγός αριθμός άσων και σικάν στο χρώμα (αν το χρώμα είναι το ατού, τότε σικάν σε υψηλότερο χρώμα)
  *Οι παραπάνω απαντήσεις ονομάζονται 14-30Κάποια ζευγάρια παίζουν το αντίστροφο, δηλαδή 30-14

  Β] Ερώτηση ντάμας ατού (Μετά από απάντηση 5♣ ή 5♦)
  Το επόμενο βήμα (όχι αν είναι το ατού, εκτός των 2 ειδικών περιπτώσεων στην συνέχεια) ζητάει να μάθει την ντάμα ατού:
  Ø     Το επόμενο βήμα την αρνείται.
  Ø     Νέο χρώμα έχει την ντάμα ατού και τον ρήγα στο χρώμα.
  Ø     5ΧΑ ή επαναφορά στο ατού έχει την ντάμα χωρίς εξωτερικό ρήγα.

  Ειδικές περιπτώσεις:
  Ø     Με φιτ καρό, αν η αγορά πάει …-4ΧΑ-5♣-5♦ το 5♦ θεωρείται ερώτηση ντάμας και όχι κλείσιμο αν υπάρχουν 4 άσοι (Το 5♣ δείχνει 1-4). Αλλιώς είναι για πάσο.
  Ø     Με φιτ κούπα, αν η αγορά πάει …-4ΧΑ-5♦-5♥ το 5♥ θεωρείται ερώτηση ντάμας και όχι κλείσιμο αν υπάρχουν 3 άσοι (Το 5♦ δείχνει 0-3) . Αλλιώς είναι για πάσο.
  Ø     Με 10 ατού στον άξονα θεωρείται ότι υπάρχει η ντάμα

  Γ] Ερώτηση ρηγάδων
  Όταν υπάρχουν όλοι οι άσοι και θεωρούμε ότι υπάρχει και η ντάμα ατού, τότε το 5ΧΑ είναι ερώτηση ρηγάδων.
  1] Με φιτ μαζέρ: Ονομαστικές απαντήσεις (απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας)
  2] Με φιτ καρό: Ποσοτικές απαντήσεις (με βήματα): 6♣: 0, 6♦: 1, 6♥: 2. Με όλους τους ρηγάδες αγοράζεται το grand.
  3] Με φιτ σπαθί: To 5ΧΑ δεν είναι πια ερώτηση ρηγάδων αλλά grand slam try

  Παραδείγματα

  Β
  Ν

  Β
  Ν

  Β
  Ν
  1
  1♣
  1♥
  2
  1ΧΑ
  4♥
  3
  1♥
  1♠
  3♥
  4ΧΑ
  4♠
  4ΧΑ
  2♠
  4ΧΑ
  5♣
  5♦
  5♠
  5ΧΑ
  5♦
  5♥
  6♣
  6♥
  6♦
  7♠
  5ΧΑ
  6♠

  1:
  o      4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ κούπα
  o      5♣: 1 ή 4 άσοι (από τους 5, ο 5ος είναι ο ♥Κ)
  o      5♦: Το επόμενο βήμα. Ζητάει να μάθει αν υπάρχει η ♥Q
  o      6♣: Υπάρχει μαζί με τον ♣K (ενώ το 5♥ -το επόμενο βήμα- θα την αρνιόταν)
   2:
  o      4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ πίκα
  o      5♠: 2 άσοι και η ♠Q
  o      5ΧΑ: Ερώτηση ρηγάδων
  o      6♦: Απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας, εδώ ο ♦Κ (μπορεί να υπάρχει και άλλος σε ανώτερο χρώμα)
  3:
  o      4ΧΑ: Ερώτηση άσων με φιτ πίκα
  o      5♦: 0 ή 3 άσοι (από τους 5, ο 5ος είναι ο ♠Κ)
  o      5♥: Το επόμενο βήμα. Ζητάει να μάθει αν υπάρχει η ♠Q
  o      5ΧΑ: Υπάρχει χωρίς ρήγα (ενώ το 5♠ -το επόμενο βήμα- θα την αρνιόταν)

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ