• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Exclusion Blackwood


  Σύμβαση που χρησιμοποιείται για να γίνει γνωστός ο αριθμός των key cards (άσοι και ο ρήγας ατού) σε όλα τα χρώματα πλην ενός συγκεκριμένου. Γίνεται όταν υπάρχει σικάν σε κάποιο χρώμα. Γενικά γίνεται με άμεση αγορά πάνω από την μανς στο χρώμα του σικάν, μετά από την εύρεση φιτ


  [α) στα μινέρ, αναλόγως την συμφωνία, μπορεί να γίνει και σε χαμηλότερο επίπεδο,
  β) σε κάποιες ακολουθίες αγορών το φιτ υπονοείται].

  Οι απαντήσεις δίνονται με βήματα (1ο βήμα: 0 άσοι., 2ο βήμα:1 άσος., 3ο βήμα: 2 άσοι. κ.ο.κ.). Μετά την απάντηση στο exclusion το επόμενο βήμα ρωτάει για την ντάμα ατού, ενώ αγορά (αν γίνει με άλμα) ζητάει συγκεκριμένο ρήγα.
  Παραδείγματα αγορών

  ·         1♣-1♥-3♥-5♦-5Ν: Μετά το φιτ στις κούπες, το 5♦ είναι ερώτηση άσων με σικάν καρό (πόσοι από τους 4, ο τέταρτος είναι ο ♥Κ), Το 5Ν (3ο βήμα) δίνει 2.

  ·         1♥-2♥-4♠-5♣: Το 4♠ (άλμα σε χρώμα πάνω από την μανς) δείχνει σικάν πίκα και ρωτάει άσους (εκτός του ♠Α). Το 5♣ (2ο βήμα) δείχνει 1.

  ·         1♠-2♥-5♦-5♥: Το 5♦ υπονοεί φιτ κούπα και είναι ερώτηση άσων με σικάν καρό. Το 5♥ (2ο βήμα) δίνει 1.

  ·         1♣-2♣-4♥-5♣: Η αγορά 2♣ είναι inverted minors (11+ με φιτ σπαθί). Το 4♥ (κατόπιν συμφωνίας!) είναι ερώτηση άσων με σικάν κούπα. Το 5♣ (3ο βήμα) δείχνει 2.

  ·         1♦-1♥-2♥-5♣-5♥-5♠-6♦-7♥: Μετά το φιτ στις κούπες, το 5♣ (αγορά χρώματος πάνω από την μανς) είναι exclusion (δείχνει σικάν σπαθί και ζητάει τους άσους (και τον ρήγα κούπα) στα 3 άλλα χρώματα. Το 5♥ (το 2ο βήμα) απαντάει 1 άσο. Το 5♠ (το επόμενο βήμα) ρωτάει να μάθει για την ♥Q (απάντηση 5Ν, δηλαδή το επόμενο βήμα, θα την αρνιόταν). Το 6♦ δείχνει την ♥Q και τον ♦Κ (χαμηλότερος ρήγας).
                                                                                                  
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ