• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Τα σινιάλα στην άμυνα


  Υπάρχουν αρκετοί (θεμιτοί) τρόποι στην άμυνα, για να δείξετε στον συμπαίκτη σας τι κρατάτε σε κάποιο χρώμα. Τα σινιάλα συνήθως δίνονται την πρώτη φορά που παίζεται το χρώμα, είτε από τον σύντροφο σας, είτε από τον εκτελεστή, αν και παρακολουθώντας τους έμπειρους παίκτες θα δείτε ότι με κάθε φύλλο που παίζουν δίνουν νέες πληροφορίες για το χέρι  τους.

  Τα σινιάλα γενικά χωρίζονται σε κατηγορίες και τα 2 πιο συνηθισμένα είναι τα "θέλω-δεν θέλω" (ενθαρρυντικά/αποθαρρυντικά) και τα σινιάλα που δείχνουν (αρχικό) πλήθος φύλλων (μέτρημα). Τα πρώτα έχουν ισχύ όταν παίζει για πρώτη φορά το χρώμα ο συμπαίκτης σας και τα δεύτερα την πρώτη φορά που κάποιο χρώμα παίζεται από τον εκτελεστή, οπότε δείχνετε με την σειρά που εμφανίζετε τα φύλλα (αν το πρώτο φύλλο δεν είναι προφανές) αν κρατάτε μονό ή ζυγό αριθμό χαρτιών στο χρώμα.
  Η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι τα σινιάλα Lavithal (προτίμησης χρώματος) που εφαρμόζονται όμως μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία με τον σύντροφο σας.

  Γενικά έχει επικρατήσει η ανάποδη αντίστροφη) άμυνα (Udca: Upside-Down Count Attitude) σύμφωνα με την οποία το μικρό φύλλο είναι ενθαρρυντικό ή δείχνει ζυγό αριθμό χαρτιών στο χρώμα. Η ανάποδη άμυνα εφαρμόζεται και στο (πρώτο) ξεσκαρτάρισμα: όταν δεν έχετε να ακολουθήσετε σε κάποιο χρώμα, τότε παίζοντας μικρό φύλλο σε κάποιο άλλο (αν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται) δείχνει ότι θέλετε γύρισμα εκεί.
  Κάποια ζευγάρια έχουν επιλέξει να παίζουν την επονομαζόμενη "φυσική άμυνα" (Standard), χρησιμοποιώντας αντίθετη τακτική. Για αυτούς, το μικρό φύλλο είναι είτε αποθαρρυντικό, είτε δείχνει μονό αριθμό φύλλων. Όποτε, κάθε φορά, το σωστό είναι να πληροφορείτε τους αντιπάλους σας για το ποιο σύστημα ακολουθείτε και να μαθαίνετε για το δικό τους.

  Ενθαρρυντικά-Αποθαρρυντικά σινιάλα
  Ισχύουν την πρώτη φορά που παίζει κάποιο χρώμα ο συμπαίκτης σας (εκτός ειδικών περιπτώσεων) και στο πρώτο ξεσκαρτάρισμα (όταν δεν έχετε να ακολουθήσετε σε ένα χρώμα και πετάτε φύλλο σε κάποιο νέο). Το μικρό φύλλο είναι ενθαρρυντικό και δείχνει ότι θέλετε συνέχεια (ή γύρισμα) στο χρώμα, και αντίστοιχα το μεγάλο φύλλο δείχνει το αντίθετο. Κάποιες φορές που θα κρατάτε μόνο ενδιάμεσες κάρτες, δεν θα μπορεί να γίνει άμεσα φανερό αν το φύλλο είναι μικρό ή μεγάλο. Τότε θα διασαφηνιστεί από το επόμενο: μικρό-μεγάλο θα είναι ενθαρρυντικό και αντίστοιχα μεγάλο-μικρό είναι θα αποθαρρυντικό.
  Τα σινιάλα αυτά δίνονται μόνο αν έχει παιχθεί μεγάλο φύλλο από τον συμπαίκτη σας ή τον αντίπαλο το οποίο δεν μπορείτε να κερδίσετε οπότε δεν είστε υποχρεωμένοι να παίξετε το μεγάλο φύλλο που τυχόν κρατάτε στο χρώμα ως τρίτο χέρι (κανόνας 1ος). Τότε, αν έχετε να επιλέξετε μεταξύ των χαρτιών που κρατάτε, παίζετε μικρό αν θέλετε συνέχεια στο χρώμα ή μεγάλο αν δεν έχετε ενδιαφέρον εκεί.
  Παραδείγματα
  Στα επόμενα δύο παραδείγματα σας εκτελούν ΧΑ. Εσείς κάθεστε στην θέση της Ανατολής και ο συμπαίκτης σας κάνει αντάμ:


  Β

  Δ
  A62
  Α
  3
  1
  K84
  Αν από τον μορ παιχθεί μικρό φύλλο, θα παίξετε τον Κ (ο τρίτος παίζει μεγάλο). Αν όμως παιχθεί ο Α, θα παίξετε το 4, δείχνοντας στον συμπαίκτη σας ότι σας αρέσουν οι κούπες.                           
                                        
                         

  Β

  Δ
  762
  Α
  K
  2
  J83
    Η Δ βγαίνει τον Κ δείχνοντας ότι έχει και την Q. Πιθανόν να έχει βγει από KQTx οπότε δεν θα ξέρει αν πρέπει να συνεχίσει το χρώμα αν δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο J. Παίζοντας το 3, του δείχνετε ότι θέλετε συνέχεια στα σπαθιά.                      

  Στο επόμενο παράδειγμα σας εκτελούν 4. Εσείς κάθεστε στην θέση της Ανατολής, έχοντας 3 ατού (A82) στο χέρι σας και ο συμπαίκτης σας κάνει αντάμ τον Κ:


  Β

  Δ
  A62
  Α
  K
  3
  84
  Από τον μορ μπαίνει ο Α και εσείς παίζετε μικρό καρό από το χέρι σας (το 4) για να δείξετε ενδιαφέρον στο χρώμα. Όταν ο εκτελεστής παίξει ατού, θα κερδίσετε αμέσως με τον Α και θα παίξετε το 8 προς την Q της Δ (λόγω της αντάμ γνωρίζετε ότι ο συμπαίκτης σας έχει KQ στα καρά). Το "μικρό-μεγάλο" που παίξατε στα καρά, δείχνει ότι θέλετε επιστροφή στο χρώμα (ενθαρρυντικό σινιάλο). Η Δ θα συνεχίσει στο χρώμα και εσείς κόβετε. Το φύλλο που σας γυρνάει ο συμπαίκτης σας δείχνει το χρώμα που θέλει να του γυρίσετε (σινιάλο Lavinthal)                    
                                              
                              
    
  Μέτρημα
  Ισχύουν την πρώτη φορά που το χρώμα παίζεται από τον εκτελεστή. Μικρό φύλλο δείχνει ότι έχετε ζυγό αριθμό φύλλων εκεί, ενώ μεγάλο ότι κρατάτε μονό αριθμό φύλλων. Το αν θα δείχνετε αρχικό ή παρόν μέτρημα είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να συμφωνήσετε με τον συμπαίκτη σας.
  Μέτρημα ισχύει και εναντίον συμβολαίων ΧΑ, όταν ο συμπαίκτης βγει μία από τις τρεις δυνατές αντάμ A, Q, ή T (εκτός αν έχουμε ονέρ στο χρώμα οπότε πρώτη προτεραιότητα είναι να ξεμπλοκάρουμε παίζοντας αυτό, όπως έχετε δει και στην ενότητα της αντάμ). Όταν όμως ο μορ έχει σόλο ή σικάν, τότε και αυτά ζητάνε ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό σινιάλο.
  Το μέτρημα είναι πολύ βασικό γιατί δίνει πληροφορίες για την κατανομή του εκτελεστή αλλά καλό είναι να γίνεται με μέτρο και μόνο όταν παίζει κάποιο ρόλο, αλλιώς βοηθάει τον εκτελεστή περισσότερο από τον συμπαίκτη σας.
  Παραδείγματα
  Στο επόμενο παράδειγμα σας εκτελούν ΧΑ. Εσείς κάθεστε στην θέση της Δύσης. Έστω ότι ο εκτελεστής βρίσκεται στον μορ, στον οποίο όμως δεν έχει άλλα κατεβάσματα εκτός από τα καρά. Παίζει το 6 και ο συμπαίκτης σας παίζει μικρό καρό (hold-up) περιμένοντας το σινιάλο από εσάς. Ο Ν κερδίζει με τον Κ και συνεχίζει με καρό προς την Q. Τώρα η Ανατολή θέλει να γνωρίζει αν ο Ν έχει και άλλο καρό στο χέρι του, ώστε να αφήσει πάλι έξω και να μην του μετράρει τα καρά του μορ:   Β

  Δ
  QJ876
  Α
  1043
  1
  A92
  Στον πρώτο γύρο που παίζεται το χρώμα από τον εκτελεστή, παίξτε το 10. Δείχνετε ότι κρατάτε μονό αριθμό φύλλων στο χρώμα. Η Ανατολή θα καταλάβει ότι ο Ν έχει δίφυλλο καρό και θα σκεπάσει την Q με τον Α στον δεύτερο γύρο.                           


  Lavinthal (Προτίμηση χρώματος)
  Εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις, με συνηθέστερη αυτήν εναντίον χρωματιστών συμβολαίων  όταν το φύλλο που γυρνάμε στον συμπαίκτη μας γνωρίζοντας ότι κόβει, δείχνει σε ποιο χρώμα θέλουμε επιστροφή.
  Άλλη περίπτωση είναι όταν βγαίνουμε αντάμ από 3 ή περισσότερα συνεχόμενα ονέρ, όπου αν κερδίσουμε την πρώτη λεβέ τότε δεν παίζουμε οποιοδήποτε από τα άλλα ονέρ αλλά εκείνο που θα δείξει στον σύντροφο σε ποιο από τα άλλα χρώματα έχουμε πιάσιμο (και αυτό όμως είναι θέμα  συμφωνίας με τον συμπαίκτη).
  Μία τρίτη συνηθισμένη περίπτωση είναι πάλι εναντίον χρωματιστών συμβολαίων, όταν ο μορ έχει σόλο (ή σικάν) στο χρώμα της αντάμ. Και εκεί, το φύλλο που παίζουμε δείχνει στον συμπαίκτη που βρίσκεται στην αντάμ, πού θέλουμε γύρισμα αν πιάσει χέρι.
  Παραδείγματα
  Στο επόμενο παράδειγμα σας εκτελούν 4. Εσείς κάθεστε στην θέση της Ανατολής, έχοντας 2 ατού (82) στο χέρι σας και ο συμπαίκτης σας κάνει αντάμ τον Α:


  Β

  Δ
  QJ6
  Α
  Α
  1
  84
  α) Παίζετε το 4 (ενθαρρυντικό) και η Δύση συνεχίζει με τον Κ και το 3, το οποίο κόβετε. 

  β) Παίζετε το 4 (ενθαρρυντικό) και η Δύση συνεχίζει με τον Κ και το 10, το οποίο κόβετε. 
  Τι επιστροφή ζητάει ο συμπαίκτης σας στις δύο παραπάνω περιπτώσεις;
  α) Το 3 είναι μικρό φύλλο και δείχνει προτίμηση στο μικρό από τα άλλα δύο χρώματα (εκτός από καρά και ατού). Άρα ζητάει γύρισμα σπαθί
  β) Το 10 είναι μεγάλο φύλλο, ζητώντας επιστροφή στο μεγαλύτερο από τα 2 άλλα χρώματα, άρα ο συμπαίκτης σας θέλει γύρισμα κούπα.
  Αν η Δ γυρίσει δεν έχει χαρακτηριστικά μεγάλο ή μικρό φύλλο και γυρίσει μία ενδιάμεση κάρτα, προσπαθήστε να "διαβάσετε" το φύλλο της παρατηρώντας τα υπόλοιπα χαρτιά (του μορ, του εκτελεστή και του χεριού σας).  Πχ αν σας γυρίσει το 8 για να κόψετε και βλέπετε τα 76 να βρίσκονται στον μορ ενώ τα 32 ήταν αρχικά στο χέρι σας και ο εκτελεστής έχει παίξει το 4 και το 5, ξέρετε ότι ζητάει γύρισμα στο χαμηλότερο χρώμα.                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ