• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απλές τεχνικές εκτέλεσης


  Τα πρώτα βήματα στην εκτέλεση: Ακολουθούν συνοπτικά οι πρώτες απλές τεχνικές στην εκτέλεση των φύλλων, από τις πολύ βασικές ως τις λίγο πιο σύνθετες:

  Παίζουμε Προς την δύναμη: Όταν έχουμε στο ένα χέρι μικρά φύλλα και στο άλλο ένα ή περισσότερα ονέρ, και λείπουν τα μεγαλύτερα φύλλα τα οποία βρίσκονται στους αντιπάλους, τότε πηγαίνουμε (με ένα άλλο χρώμα) στο χέρι με τα λιμά και παίζουμε προς την δύναμη:

  1
  2
  3
  4
  B
  B
  B
  B
   ♣ K54
  ♥ QJ52
  ♠ KQ4 
  ♦ Q32 
  N
  N
  N
  N
   ♣ 732
   63
  ♠ 632
  ♦ A54 


  1) Παίζουμε μικρό προς τον Κ. Θα κάνουμε μία λεβέ, όποτε ο Α βρίσκεται αριστερά μας. Αν βρισκόμαστε στον Βορρά, πρέπει να παίξουμε πρώτα σε κάποιο άλλο χρώμα ώστε να βρεθούμε στο χέρι μας και να παίξουμε τα σπαθιά από τα λιμά προς την δύναμη. Αν αντίθετα παίξουμε μόνοι μας τα σπαθιά από τον Βορρά, δεν θα κάνουμε καμία λεβέ.
  2) Αν ξεκινήσετε παίζοντας το χρώμα από τον Βορρά, δεν θα κάνετε καμία λεβέ. Αν παίξετε όμως από το χέρι του Νότου, τότε αρκεί ένα από τα Α, Κ να βρίσκονται αριστερά σας (αν είναι και τα δύο, τότε θα κάνετε δύο λεβέ, αν έχετε κρατήσει είσοδο στο χέρι του Βορρά). Παίξτε μικρό προς τον J αν η Δύση βάλει μικρό. Αν χάσει από την Ανατολή, έστω από τον Α, τότε έρχεστε στον Νότο και παίζετε μικρό προς την Q. Αν η Δύση έχει τον Κ, τότε θα κάνετε μία λεβέ.
  3) Παίζουμε μικρό προς τον Κ. Αν δεν εμφανιστεί ο Α από την Ανατολή, γυρνάμε στο χέρι μας και παίζουμε μικρό προς την Q. Έτσι θα κάνουμε δύο λεβέ, όποτε ο Κ είναι αριστερά μας. Αν παίζαμε το χρώμα από τον Βορρά (τραβώντας Κ και Q), δεν θα κάναμε ποτέ πάνω από μία λεβέ.
  4) Αν δεν έχουμε ενδείξεις από την αγορά για το πού βρίσκεται ο Κ, παίζουμε τον Α και μικρό προς την Q. Θα κάνουμε 2 λεβέ όποτε ο Κ βρίσκεται αριστερά μας (ή αν είναι ξερός οπότε θα πέσει όταν θα παίξουμε τον Α)
  *Αν πάντως, για κάποιον λόγο (πχ από την αγορά ή την αντάμ) ξέρουμε ότι τον Κ τον έχει η Ανατολή, θα παίξουμε τον Α και μικρό έξω, μήπως πέσει ο Κ δίφυλλος.

  Η εμπάς: Είναι μία τεχνική για να κερδίσουμε παραπάνω λεβέ όταν μας λείπει ένα ενδιάμεσο φύλλο από μία σειρά. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως για σειρά ονέρ (πχ AQJ, AKJ) αλλά και για χαμηλότερες σειρές καρτών:

  1
  2
  3
  4
  B
  B
  B
  B
   ♥ AQ54
  ♠ KJ6
  ♣ A54 
  ♦ KJ
  N
  N
  N
  N
   ♥ 78
  ♠ A54
  ♣ QJT
  543 

  1) Αν τραβήξουμε τον Α ή παίξουμε κούπα προς τον Α στον πρώτο γύρο του χρώματος, θα χάσουμε στην συνέχεια από τον Κ, όπου και να βρίσκεται αυτός. Αν όμως ο Κ βρίσκεται αριστερά μας, τότε μπορούμε να κερδίσουμε και άλλη λεβέ στο χρώμα. Πώς; Παίζοντας κούπα προς την Q αν η Δύση παίξει μικρό φύλλο. Θα χάσουμε αν η Ανατολή έχει τον Κ αλλά θα κερδίσουμε 2 λεβέ όποτε ο Κ βρίσκεται στην θέση του.
  2) Ξεκινάμε τραβώντας τον Α (ίσως η Q είναι σόλο και πέσει) και συνεχίζουμε με μικρό προς τον J, αν η Δύση ακολουθήσει με μικρό. Θα κερδίσουμε 3 λεβέ όποτε η Q είναι αριστερά μας.
  3) Αν ξεκινήσουμε τραβώντας τον Α θα κερδίσουμε μόνο αν ο Κ είναι ξερός δεξιά μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα κάνουμε μόνο 2 λεβέ. Όμως αν ο Κ βρίσκεται στην Δύση, τότε αν ξεκινήσουμε με την Q και την αφήσουμε να τρέξει αν αριστερά μας ακολουθήσει με μικρό φύλλο, θα συνεχίσουμε κάνοντας το ίδιο με τον J και έτσι τελικά θα κάνουμε 3 λεβέ στο χρώμα.
  4) Έστω ότι παίζετε 4 και η Δύση κάνει αντάμ το 2. Τι θα παίξετε από τον Βορρά και γιατί;
  Το σωστό είναι να παίξετε τον J, γιατί η Δ κανονικά δεν έχει κάνει underlead από τον Α (κρατώντας Axxx, αν έβγαινε στο χρώμα, το σωστό θα ήταν να παίξει τον Α, όχι λιμό). Άρα γενικά η Ανατολή θα έχει τον Α. Παίζετε λοιπόν τον J ελπίζοντας η Q να βρίσκεται αριστερά σας.

  Η διπλοεμπάς: Όταν λείπουν δύο ενδιάμεσα φύλλα από μία σειρά ονέρ, κάνουμε διπλή εμπάς:

  1
  2
  3
  4
  B
  B
  B
  B
   ♦ AQT
  ♣ KJ9 
  ♥ AJT
  ♠ AKT 
  N
  N
  N
  N
  ♦ 654 
  ♣ 432 
  ♥ 654 
  ♠ 654 

  1) Για να κάνουμε 3 λεβέ στα καρά, θα πρέπει τα K, J να βρίσκονται αριστερά μας. Παίζουμε αρχικά μικρό στο Τ. Αν χάσει από τον J, ερχόμαστε στο χέρι μας και παίζουμε μικρό προς την Q, ελπίζοντας ο Κ να είναι αριστερά. Αν κερδίσει, ερχόμαστε πάλι στο χέρι του Νότου και παίζουμε μικρό προς την Q.
  2) Για να κάνουμε μία ή δύο λεβέ στα σπαθιά, θα πρέπει ένα ή δύο αντίστοιχα από τα Α, Q, Τ να βρίσκονται αριστερά μας. Παίζουμε αρχικά μικρό στο 9. Αν χάσει από το T, ερχόμαστε στο χέρι μας και παίζουμε μικρό προς τον J, ελπίζοντας η Q να είναι στην Δύση.
  3) Για να κάνουμε 2 λεβέ στις κούπες, θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα K, Q να βρίσκονται αριστερά μας. Παίζουμε αρχικά μικρό στο Τ. Αν χάσει, έστω από τον K, ερχόμαστε στο χέρι μας και παίζουμε μικρό προς τον J, ελπίζοντας η Q να είναι αριστερά. 
  4) Στον τελευταίο συνδυασμό, χρειαζόμαστε και τα δύο φύλλα που λείπουν στην Δύση, αν θέλουμε να κάνουμε 3 λεβέ στις πίκες. Παίζουμε μικρό προς το Τ και ελπίζουμε τα Q, J να βρίσκονται δεξιά μας. Η συγκεκριμένη εμπάς ονομάζεται deep finesse (βαθιά εμπάς) και χρειάζεται 2 τουλάχιστον φύλλα ευνοϊκά τοποθετημένα στους αντιπάλους.


  Συνδυασμοί φύλλων: Ακολουθούν μερικοί συνδυασμοί που εμφανίζονται πολύ συχνά στο τραπέζι και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης (όταν δεν υπάρχουν διαφορετικές ενδείξεις από την αγορά ή το παιχνίδι σχετικά με το πού βρίσκεται το φύλλο που λείπει)

  1
  2
  3
  4
  B
  B
  B
  B
   ♥ AJT532
  ♠ AQJT32 
  ♣  AJT53
  ♦ AK54 
  N
  N
  N
  N
  ♥  Q9876
  874 
  ♣ K876 
  ♦ JT98 

  1) Με 11 φύλλα σε ένα χρώμα, όταν λείπει μόνο ο Κ, τραβάμε τον Α ελπίζοντας τα 2 φύλλα που λείπουν να είναι μοιρασμένα στους αντιπάλους 
  2) Με 10 ή λιγότερα φύλλα, όταν λείπει ο Κ, κάνουμε την εμπάς (και αν πετύχει, ερχόμαστε στο χέρι μας και την επαναλαμβάνουμε), δηλαδή παίζουμε μικρό προς την Q
  3) Με 9 φύλλα, όταν λείπει μόνο η Q, τραβάμε Α και Κ
  4) Με 8 φύλλα, όταν λείπει η Q, κάνουμε την εμπάς (με τον συγκεκριμένο συνδυασμό, τραβάμε πρώτα τον Α μήπως πέσει η Q από την Ανατολή και αν δεν εμφανιστεί, αφήνουμε τον J να τρέξει και αν κρατήσει συνεχίζουμε με το Τ)

  5
  6
  7
  8
  B
  B
  B
  B
  ♠ AK96
  ♣ AK52 
  ♦ AK964
  ♥ KQT
  N
  N
  N
  N
  ♠ JT 
  ♣ J43
  ♦ QT53
  ♥ 432 

  5) Ξεκινάμε παίζοντας τον J και αν αριστερά μας παίξει μικρό, τον αφήνουμε να τρέξει, παίζοντας το 6 από τον Βορρά. Αν δεν εμφανιστεί η Q δεξιά μας, κάνουμε το ίδιο με το Τ. Θα κάνουμε 4 λεβέ, όποτε η Q βρίσκεται στην θέση της Δύσης.
  6) Εισπράττουμε τον Α και αν δεν πέσει η Q, παίζουμε μικρό προς τον J. Θα κάνουμε 3 λεβέ όποτε η Q είναι δεξιά μας
  7) Ξεκινάμε εισπράττοντας τον Α. Αν ακολουθήσουν και οι 2 αντίπαλοι, τότε τραβάμε Κ και Q (το χρώμα δεν σπάει χειρότερα από 3-1) και μετράρουμε τα καρά. Αν όμως ένας από τους αντιπάλους δεν ακολουθήσει, δηλαδή όταν το χρώμα σπάει 4-0, κάνουμε την εμπάς του J (αν η Δύση δεν ακολουθήσει, συνεχίζουμε με τον Κ και μικρό προς το Τ, αν η Ανατολή έχει το σικάν, συνεχίζουμε με την Q και μικρό προς το 9)
  8) Ξεκινάμε με μικρό προς τον Κ. Αν κρατήσει ο Ρήγας, ερχόμαστε στο χέρι μας και παίζουμε μικρό προς την Q. Αν όμως η Ανατολή κερδίσει με τον Α, τότε σε επόμενο γύρο θα παίξουμε μικρό προς το Τ. Θα κερδίσουμε δύο λεβέ, όποτε ο J βρίσκεται αριστερά μας.

  9
  10
  11
  12
  B
  B
  B
  B
   ♣ AJ2
  ♥ AJ9 
  ♦ AKQ765
  ♠ Q54 
  N
  N
  N
  N
  ♣ 764 
  ♥ 432 
  ♦ 32 
  ♠ J32

  9) Ο μόνος τρόπος να κάνουμε 2 λεβέ με αυτόν τον συνδυασμό είναι να βρίσκονται τα K, Q αριστερά μας (υποθέτοντας ότι δεν έχουμε ενδείξεις από την αγορά ή κάτι άλλο). Άρα ξεκινάμε παίζοντας λιμό στον J αν η Δύση παίξει μικρό φύλλο. Αν παίξει κάποιο από τα K, Q κερδίζουμε με τον Α και ερχόμαστε στο χέρι μας για να παίξουμε μικρό στον J.
  10) Κρατώντας αυτόν τον συνδυασμό, ξεκινάμε με μικρό προς το 9. Αν παίξουμε μικρό στον J, θα κερδίσουμε μόνο όταν η Δύση έχει K, Q. Παίζοντας προς το 9, κερδίζουμε όποτε η Δύση έχει Κ, Τ ή Q, T άρα τις διπλάσιες φορές. Αν η Ανατολή κερδίσει το 9 με ένα από τα K, Q, έστω με την Q, το οποίο σημαίνει ότι το Τ βρίσκεται αριστερά μας, τότε ερχόμαστε στο χέρι μας και παίζουμε προς τον J, ελπίζοντας η Δύση να έχει τον Κ.
  11) Έστω ότι εκτελείτε ΧΑ και δεν έχετε καμία είσοδο στο χέρι του Βορρά εκτός από τα καρά. Αν χρειαζόσαστε οπωσδήποτε 6 λεβέ στο χρώμα, τότε παίζετε στο κεφάλι, τραβώντας AKQ και ελπίζοντας τα καρά να σπάνε 3-2 στους αντιπάλους. Αν όμως σας αρκούν οι 5 λεβέ για να βγάλετε το συμβόλαιο, δηλαδή έχετε την δυνατότητα να δώσετε στους αντιπάλους μία λεβέ, το παιχνίδι ασφαλείας είναι να παίξετε στον πρώτο γύρο καρό έξω (μικρό καρό και από τα δύο χέρια) ώστε να κερδίσετε και στην περίπτωση που το χρώμα σπάει 4-1.
  12) Έχοντας αυτόν τον συνδυασμό, προτιμάμε να περιμένουμε μέχρι να μας παίξουν το χρώμα οι αντίπαλοι. Αν το κάνουμε μόνοι μας, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα κάνουμε καμία λεβέ εκεί, καθώς τα Α, Κ μάλλον είναι μοιρασμένα στους αντιπάλους. Αν όμως ένας αντίπαλος, πχ η Δύση παίξει πίκα, τότε βάζοντας μικρό από τον Βορρά, διασφαλίζουμε μία λεβέ, ότι και να παίξει η Ανατολή (αν πάρει με τον Α, έχουμε μείνει με Q και J ενώ περισσεύει μόνο ο Κ. Αν βάλει μικρό, κερδίζουμε άμεσα μία λεβέ με τον J)



  Κάντε πλάνο σχετικά με το χρώμα που θα ασχοληθείτε πρώτα: Μόλις γίνει η αντάμ και δείτε τον μορ, κάντε ένα γενικό πλάνο για την εκτέλεση και κυρίως δείτε με ποιο χρώμα θα ασχοληθείτε αρχικά:

  1
  B
   ♠ AK5     ♥ 832         ♦ 9873     ♣ KQ4
  N
   ♠ Q76      ♥ AK5       A54       ♣ JT98

  1) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Έχετε 3 λεβέ στις πίκες, 2 στις κούπες και μία στα καρά, Λείπουν 3 οι οποίες θα βρεθούν στα σπαθιά. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να παίξετε σπαθί, και να συνεχίσετε μέχρι να κάνετε 3 λεβέ εκεί. Σε ότι χρώμα και να συνεχίσουν οι αντίπαλοι, όταν κερδίσουν με τον Α, δεν έχετε πρόβλημα αφού θα κερδίσετε με τον Α στο χρώμα της επιστροφής και θα κάνετε συνολικά 9 λεβέ.

  2
  B
   ♠ A6       ♥ AQ54     ♦ KJ543     ♣ A7
  N
   ♠ 532      ♥ KJT63     ♦ A2         ♣ 954

  2) Το συμβόλαιο είναι 4 και η Δύση κάνει αντάμ τον Κ. Πώς συνεχίζετε;
  Έχετε ένα πολύ καλό χρώμα στον μορ, που πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Παίζετε πρώτα 2 γύρους ατού και αν ακολουθήσουν και οι 2 αμυνόμενοι, παίζετε Α, Κ και κόβετε ένα καρό. Αν έχει πέσει η Q τα δύο καρά του μορ είναι πλέον καλά (μετρ). Όταν πάτε στον μορ με τον Α, στα 2 καρά θα πετάξετε δύο χανόμενες του χεριού σας (έστω τις πίκες) ενώ το τρίτο σπαθί μπορείτε να το κόψετε στον μορ, για να κάνετε συνολικά 12 λεβέ


  Στα χρωματιστά συμβόλαια, μαζεύουμε τα ατού εκτός αν τα χρειαζόμαστε για να κόψουμε: Γενικά, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος, όπως να τα χρειάζεστε για να κόψετε κάποιες χανόμενες,για να μην τα τραβήξετε άμεσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σωστό να ξεκινήσετε μαζεύοντας τα ατού των αντιπάλων και να μην σταματήσετε μέχρι να εξαντληθούν. Οι εξαιρέσεις είναι φυσικά αρκετές. Ακολουθούν δύο από αυτές:

  1
  B
   ♠ K54           ♥ 5        ♦ J54     ♣ J8654
  N
   ♠ AQJ832     ♥ 976     ♦ A32     ♣ A

  1) Το συμβόλαιο είναι 4 από τον Νότο. Αντάμ ο Κ. Πώς συνεχίζετε;
  Αρχίστε κάνοντας πλάνο: πρέπει να κάνετε 10 λεβέ. Μετράτε 6 από ατού και 2 Άσους, άρα σύνολο 8. Από πού θα προέλθουν οι άλλες 2? Έχετε σόλο κούπα στον μορ και πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Σκοπός σας είναι να κόψετε 2 κούπες για να βγάλετε το συμβόλαιο σας. Πρέπει όμως να το κάνετε όσο έχετε ατού στον μορ. Αν τραβήξετε πρώτα τα ατού και αυτά σπάνε 3-1 δεν θα προλάβετε να κάνετε ούτε μία κοφτή. Αν σπάνε 2-2 θα προλάβετε να κόψετε μόνο μία. Άρα πριν ακόμα παίξετε πίκα, παίξτε κούπα. Οι αντίπαλοι θα κερδίσουν και θα προσπαθήσουν να σας εμποδίσουν, παίζοντας οι ίδιοι ατού. Κερδίζετε με τον Κ, έρχεστε στο χέρι σας με τον Α και κόβετε μία κούπα. Ξανάρχεστε με κοφτό σπαθί και κόβετε και την δεύτερη κούπα. Τώρα έρχεστε πάλι με κοφτό σπαθί, αλλά αυτή την φορά κόβετε με μεγάλο ατού, για να μην πανωκόψει η Δύση, και τραβάτε τις πίκες για να κάνετε τις απαιτούμενες 10 λεβέ.

  2
  B
   ♠ Α72     ♥ KJ765     ♦ A832     ♣ 2
  N
   ♠ 854     ♥ QT94     ♦ K54       ♣ KQJ

  2) Το συμβόλαιο είναι 4 από τον Νότο. Αντάμ ο J. Τι φύλλο παίζετε από τον μορ;
  Πλάνο: Πρέπει να κάνετε 10 λεβέ, άρα να χάσετε το πολύ 3. Οι αντίπαλοι όμως μπορεί να πάρουν 2 πίκες, 1 κούπα, 1 καρό και 1 σπαθί και να σας βάλουν 2 μέσα. Ποιο χρώμα θα σας προσφέρει μπάζες; Τα σπαθιά. Παίζοντας σπαθί, θα χάσετε μία λεβέ από τον Α αλλά θα έχετε μετράρει 2 φύλλα (Q και J), στα οποία μπορείτε να διώξετε 2 χανόμενες. Δεν πρέπει να αρχίσετε παίζοντας ατού, επειδή λείπει ο Α. Αν το κάνετε οι αντίπαλοι θα πιάσουν και θα παίξουν πίκα, ενώ εσείς έχετε ακόμα να περάσετε από τον Α. Αρχίστε παίζοντας σπαθί. Κάποιος αμυνόμενος θα πάρει τον Α και ίσως παίξει πίκα. Δεν έχετε πρόβλημα. 'Κερδίζετε με τον Α, έρχεστε στο χέρι σας και στα δύο καλά σπαθιά πετάτε τις δύο πίκες. Πώς όμως θα έρθετε στο χέρι σας; Πρέπει να έχετε κάνει πλάνο πριν παίξετε το πρώτο φύλλο από τον μορ. Αν είχατε  παίξει μικρό καρό και δεν είχατε κερδίσει με τον Α την πρώτη λεβέ, τώρα πια δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε το σχέδιο σας. Θα πρέπει να διαφυλάξετε την μοναδική άμεση είσοδο στο χέρι σας, και αυτή είναι ο Κ. Άρα το σωστό παιχνίδι είναι: ο Α, σπαθί στον Κ που χάνει από τον Α, ο Α αν γίνει επιστροφή πίκα, καρό στον Κ, παίζετε τα δύο μετρ σπαθιά πετώντας δύο πίκες και τώρα παίζετε ατού. Οι αντίπαλοι θα πάρουν ακόμα τον Α και ένα καρό αλλά εσείς θα κάνετε τις υπόλοιπες 10 λεβέ.


  Ανάπτυξη πλευρικών χρωμάτων πριν τις σίγουρες λεβέ (Α και Κ): Οι  Άσοι δεν χάνονται. Το βασικό πριν εισπράξετε τις σίγουρες λεβέ, είναι να έχετε αναπτύξει προηγουμένως τα πλευρικά σας χρώματα ώστε να τα ελευθερώσετε (πχ αν λείπει μόνο ο Α) ή να τα χρησιμοποιήσετε για να πετάξετε τυχόν χανόμενες :

  1
  B
   ♠ AK95     ♥ Q75      ♦ KJ6        ♣ 432
  N
   ♠ 87         ♥ KJ63     ♦ QT54     ♣ A76

  1) Το συμβόλαιο είναι 2ΧΑ από τον Νότο και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Χρειάζεστε 8 λεβέ αλλά βλέπετε μόνο 3, δύο από πίκα και τον Α. Από πού θα προέλθουν οι 5 μπάζες; Αν οι αντίπαλοι πάρουν τον Α θα κάνετε 3 στα καρά. Χρειάζεστε άλλες 2, οι οποίες θα δημιουργηθούν στην κούπα, μόλις η άμυνα πάρει τον Α. Άρα ξεκινάτε παίρνοντας τον Α (καλύτερα όχι στον πρώτο γύρο, αλλά αυτό θα το μάθετε στην συνέχεια) και παίζετε αμέσως καρό. Κάποιος αντίπαλος θα πάρει τον Α και θα παίξει σπαθί. Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 4-3 στους αντιπάλους θα χάσετε 3 από σπαθί και θα έχετε χάσει και μία από καρό. Άρα μπορείτε να δώσετε και άλλη μία. Έστω ότι αφού εισπράξουν 3 από σπαθί, σας παίζουν πίκα. Τώρα κερδίζετε με τον Α, και βλέπετε ότι τα καρά σας είναι πλέον καλά αλλά πρέπει να περάσετε από τον Α. Παίζετε λοιπόν κούπα και μόλις πάρουν τον Α οι αντίπαλοι, θα κερδίσετε οποιαδήποτε επιστροφή και θα κάνετε συνολικά 8 λεβέ.

  2
  B
   ♠ AK54      ♥ KJ5    ♦ 54      ♣ AK54
  N
   ♠ QJ987     ♥ Q6     ♦ 863    ♣ 987

  2) Το συμβόλαιο είναι 4 από τον Νότο. Αντάμ ο J. Πώς συνεχίζετε;
  Αρχίστε κάνοντας πλάνο: πρέπει να κάνετε 10 λεβέ. Μετράτε 5 από ατού και 2 από σπαθί, άρα σύνολο 7. Μετρώντας χανόμενες, βλέπετε ότι δίνετε μία από κούπα, δύο στα καρά (το τρίτο καρό του χεριού σας το κόβετε στον μορ) και μία σπαθί, άρα σύνολο 4. Κάτι πρέπει να κάνετε με μία τουλάχιστον από αυτές, αλλιώς το συμβόλαιο θα μπει μία μέσα. Τα δύο καρά και τον Α δεν μπορείτε να τα γλιτώσετε. Με το σπαθί όμως, υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε. Κοιτάξτε τις κούπες σας: αν φύγει ο Α δεν θα κάνετε 2 λεβέ εκεί; Αν παίξετε την Q και κάποιος αντίπαλος πάρει τον Α, τα K, J θα έχουν γίνει καλά, οπότε μην έχοντας πλέον άλλη κούπα στο χέρι σας, στον J θα μπορέσετε να διώξετε το χανόμενο σπαθί του χεριού σας. Άρα αρχίστε μαζεύοντας τα ατού και στην συνέχεια παίξτε αμέσως κούπα. Η άμυνα δεν θα καταφέρει να πάρει πάνω από 3 λεβέ και εσείς θα έχετε πραγματοποιήσει το συμβόλαιο σας.

  Ανάπτυξη μακριού χρώματος: Όποτε έχετε κάποιο μακρύ χρώμα σε ένα από τα δύο χέρια, που μπορεί να σας προσφέρει επιπλέον λεβέ όταν αναπτυχθεί (όταν το μετράρετε), παίζετε εκεί πριν ασχοληθείτε με τα άλλα πλευρικά χρώματα (όχι τα ατού), με την βασική προϋπόθεση πάντως, ότι έχετε τον χρόνο να το κάνετε (οι αντίπαλοι δεν θα έχουν πάρει εν τω μεταξύ περισσότερες λεβέ από όσες δικαιούνται):

  1
  B
   ♠ JT4         K5         ♦ QJT98     ♣ A54
  N
   ♠ K653     ♥ A7632     ♦ A            ♣ KQ3

  1)  Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Χρειάζεστε 9 λεβέ. Βλέπετε 2 από κούπα, 1 από καρό και 3 από σπαθί, άρα σύνολο 6. Έχετε όμως ένα πολύ καλό χρώμα στον μορ, το οποίο αν καταφέρετε να μετράρετε (να αναγκάσετε τους αντιπάλους να πάρουν τον Κ) θα σας δώσει τρεις επιπλέον λεβέ. Για να το καταφέρετε αυτό, πρέπει να έχετε δύο εισόδους στον Βορρά. Η μία είναι ο Α. Η άλλη πρέπει να είναι ο Κ. Άρα κερδίζετε την αντάμ με τον Α, εισπράττετε τον Α και ανεβαίνετε στον μορ με τον Α για να τρέξετε τα καρά σας. Κάποια στιγμή οι αντίπαλοι θα κερδίσουν τον Κ και έστω ότι παίζουν κούπα.  Κερδίζετε με τον Κ και θα τραβάτε τα μετρ καρά σας, που μαζί με τις λεβέ στα άλλα χρώματα θα σας δώσουν 9 τουλάχιστον μπάζες.

  2
  B
   ♠ KJT4     ♥ QJ5       ♦ Q54          ♣ A54
  N
   ♠ Q3         ♥ AK63     ♦ JT9876    ♣ K

  2) Το συμβόλαιο είναι και πάλι 3ΧΑ. Και εδώ έχετε ένα μακρύ χρώμα που αν μπορούσατε να το αξιοποιήσετε, θα σας έδινε 4 λεβέ. Τώρα όμως, σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα, δεν έχετε πια τον χρόνο να το κάνετε. Οι αντίπαλοι βρήκαν την αντάμ (με 4 σπαθιά στον άξονα σας, το χρώμα σπάει στην καλύτερη περίπτωση 5-4 στους αντιπάλους, άρα αν φύγει και ο A, θα δώσετε  τουλάχιστον 3 εκεί) και πρέπει να στραφείτε αλλού για να βρείτε τις λεβέ που σας λείπουν. Έχετε 4 από κούπα και 2 από σπαθί, άρα σας λείπουν 3. Αν προσπαθήσετε να μετράρετε τα καρά, οι αντίπαλοι θα κερδίσουν τον πρώτο γύρο, έστω με τον Κ και θα παίξουν πάλι σπαθί. Αν τους ξαναδώσετε χέρι με καρό, θα έχουν πάρει 2 λεβέ εκεί και θα πάρουν ακόμα 3 τουλάχιστον από σπαθί και τον Α, σύνολο 6 λεβέ και 2 μέσα για εσάς. Τι μπορείτε να κάνετε; Να παίξετε πίκα. Εκεί λείπει μόνο ο Α, άρα τους δίνετε χέρι μόνο μία φορά. Μόλις τον πάρουν, αν δεν επιτεθούν στα καρά όπου το πολύ να χάσετε 2 λεβέ, θα κερδίσετε οποιαδήποτε επιστροφή και θα κάνετε 3 από πίκα και 6 σε κούπες και σπαθιά, πραγματοποιώντας το συμβόλαιο.

  Επικοινωνίες (Entries): Είναι μετρ φύλλα (winners) τα οποία ο εκτελεστής χρησιμοποιεί ως εισόδους για τα δύο χέρια (το δικό του και του μορ). Αντίστοιχα υπάρχουν και οι επικοινωνίες στην άμυνα, και ειδικές τεχνικές με τις οποίες μπορεί να τις κόψει ο εκτελεστής (πχ το Hold-Up που αναφέρεται στην συνέχεια)

  1
  B
   ♠ A4     ♥ KQJT9     ♦ 854        ♣ 754
  N
   ♠ K53     ♥ 4          ♦ A7632     ♣ AK62

  1) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Χρειάζεστε 9 λεβέ. Βλέπετε 2 από πίκα, 1 από καρό και 2 από σπαθί, άρα σύνολο 5. Έχετε όμως ένα πολύ καλό χρώμα στον μορ, το οποίο αν καταφέρετε να μετράρετε (να αναγκάσετε τους αντιπάλους να πάρουν τον Α) θα σας δώσει τέσσερις επιπλέον λεβέ. Για να το καταφέρετε αυτό, πρέπει να έχετε είσοδο στο χέρι του Βορρά. Το μοναδικό φύλλο με το οποίο μπορείτε να κατεβείτε στον μορ είναι ο Α. Άρα στην πρώτη λεβέ, κερδίζετε με τον Κ και τώρα παίζετε αμέσως κούπα. Μόλις η άμυνα πάρει τον Α, θα κερδίσετε οποιαδήποτε επιστροφή και θα κάνετε 9 τουλάχιστον λεβέ.

  2
  B
   ♠ AJΤ42     ♥ 4           ♦ A75     ♣ AK54
  N
   ♠ 76          ♥ KQJT9    ♦ Q64     ♣ 632

  2) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ μετά από παρεμβολή της Ανατολής με 1 και η Δύση κάνει αντάμ το 8. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Χρειάζεστε 9 λεβέ. Βλέπετε 1 από πίκα, 1 από καρό και 2 από σπαθί, άρα σύνολο 4. Χρειάζεστε επομένως άλλες 5. Οι 4 θα προέλθουν από την κούπα, αφού οι αντίπαλοι έχουν να πάρουν μόνο τον Α. Λόγω της παρεμβολής και της αντάμ, ξέρετε ότι ο Κ είναι στην Ανατολή, άρα υπολογίζετε μία λεβέ και για την Q. To μοναδικό πρόβλημα του χεριού είναι οι επικοινωνίες. Για να κάνετε τις κούπες, θα πρέπει να ανεβείτε στο χέρι σας και αυτό θα γίνει εφικτό μόνο με την Q. Άρα την πρώτη λεβέ πρέπει να την κερδίσετε με τον Α. Στην συνέχεια παίζετε κούπα, κερδίζετε την όποια επιστροφή στον μορ και τώρα παίζετε καρό. Αν η Ανατολή αρνηθεί να βάλει τον Κ, κερδίζετε με την Q και τραβάτε τις μετρ κούπες που θα σας δώσουν τις λεβέ που χρειάζεστε. Αν παίξει αμέσως τον Κ, περιμένετε να σας δώσει χέρι και ξαναπαίζετε καρό προς την καλή πλέον Q.

  Πότε συμφέρει να αφήνουμε έξω (Hold-up): Κάποιες φορές, θα συμφέρει να αφήσετε έξω μία λεβέ παρόλο που μπορείτε να την κερδίσετε. Όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί και σύνθετοι. Δύο περιπτώσεις που προκύπτουν συχνά, είναι οι ακόλουθες:

  1
  B
   ♠ A54     ♥ K54     ♦ KT985     ♣ 54
  N
   ♠ KQ3     ♥ A63     ♦ QJ63     ♣ A32

  1) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Έχετε 6 λεβέ και χρειάζεται να αναπτύξετε άλλες 3, οι οποίες θα έρθουν από τα καρά, αφού πρώτα η άμυνα πάρει τον Α. Όμως η Δύση επιτέθηκε στο αδύνατο χρώμα σας και μόλις οι αντίπαλοι πάρουν τον Α θα παίξουν πάλι σπαθί, με αποτέλεσμα αν το χρώμα δεν σπάει 4-4 να μπείτε μέσα. Αν ο αμυνόμενος με τα μακριά σπαθιά έχει και τον Α, τότε δεν υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε. Αν όμως ο Α βρίσκεται στην κατοχή του παίκτη με το τρίφυλλο σπαθί, υπάρχει λύση: απλώς αρνηθείτε να κερδίσετε τον Α στον πρώτο γύρο. Η Δύση θα συνεχίσει στο χρώμα και εσείς ξανά θα αφήσετε έξω και θα κερδίσετε την τρίτη φορά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο παίκτης που είχε αρχικά το τρίφυλλο, δεν έχει πια άλλο σπαθί για να γυρίσει στον σύντροφο του, όταν θα πιάσει με τον Α. Οπότε κερδίζετε τον τρίτο γύρο σπαθί, παίζετε καρό και ελπίζετε να τον έχει πάρει αυτός που ήταν κοντός στο χρώμα ή να σπάνε τα σπαθιά 4-4. Κερδίζετε οποιαδήποτε επιστροφή και κάνετε τελικά 9 τουλάχιστον λεβέ.
  Η τεχνική του να αφήνουμε έξω μία λεβέ που μπορούμε να κερδίσουμε σε χρώμα που μας παίζουν οι αντίπαλοι, λέγεται hold-up (και εφαρμόζεται τόσο από τον εκτελεστή, όσο και από τους αμυνόμενους). Για να δούμε πόσες φορές πρέπει να αφήσουμε το χέρι στους αντιπάλους, είτε σκεφτόμαστε πόσες επιπλέον λεβέ τους δίνουμε και κάνουμε hold-up τόσες φορές ώστε να μην μπούμε μέσα ή εφαρμόζουμε τον ακόλουθο εμπειρικό κανόνα:
  Κανόνας των 7: Κάνουμε hold-up τόσες φορές όσες η διαφορά του 7 από τον συνολικό αριθμό (στον άξονα) των φύλλων στο χρώμα. Στο παράδειγμα έχουμε συνολικά 5 σπαθιά στον άξονα, 3 στον μορ και 2 στο χέρι μας. Η διαφορά 7-5 ισούται με 2, άρα αφήνουμε έξω 2 φορές.
  Πότε κάνουμε hold-up; Όποτε χρειάζεται να κόψουμε τις επικοινωνίες των αντιπάλων σε ένα χρώμα στο οποίο κινδυνεύουμε
  Πότε δεν κάνουμε; Όταν κινδυνεύουμε να μπούμε μέσα ή κινδυνεύουμε σε ένα άλλο χρώμα, όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα:

  2
  B
   ♠ T4       ♥ AK4     ♦ AQ654    ♣ 654
  N
   ♠ A93     ♥ Q32     ♦ JT732     ♣ QT

  2) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 5. Η Ανατολή σκεπάζει το Τ με την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Έχετε 5 άμεσες λεβέ και χρειάζεστε άλλες 4, οι οποίες θα προέλθουν από τα καρά. Αν η εμπάς του Κ χάσει από την Ανατολή θα σας παίξει μάλλον πίκα. Ή μήπως υπάρχει κάποιο ακόμα πιο επικίνδυνο χρώμα; Αν οι αντίπαλοι βρουν το γύρισμα σπαθί, θα μπείτε πολύ μέσα, καθώς δεν ελέγχετε καθόλου το χρώμα. Αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβεί άμεσα, αν αφήσετε το χέρι στην Ανατολή. Έχετε όμως πιθανότητες να βγάλετε το συμβόλαιο αν ο Κ είναι στην θέση του. Άρα δεν κάνετε hold-up στην πίκα, αλλά παίρνετε τον Α και δοκιμάζετε αμέσως την εμπάς καρό. Αν ο Κ είναι στην Δύση θα κάνετε 9 λεβέ, αν όχι δεν υπήρχε τρόπος να βγείτε ούτως ή άλλως.

  Ξεμπλοκάροντας ένα χρώμα (Unblocking): Είναι μία τεχνική με την οποία αποτρέπουμε το μπλοκάρισμα ενός (ημι)άκοπου χρώματος, παίζοντας πρώτα τα ονέρ από το κοντό χέρι:

  1
  B
   ♠ A54      ♥ 54         ♦ 54      ♣ KQT987
  N
   ♠ K632     ♥ A632     ♦ A632     ♣ J

  1) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ την Q. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Έχετε 4 λεβέ και χρειάζεται να αναπτύξετε άλλες 5, οι οποίες θα έρθουν από τα σπαθιά αφού πρώτα η άμυνα πάρει τον Α. ο Α θα σας χρειαστεί για να κατεβείτε στον μορ, επομένως κερδίζετε την αντάμ με τον Κ. Τώρα παίζετε τον J και η Δύση βάζει μικρό φύλλο. Τι κάνετε; Αν τον αφήσετε να τρέξει, μετά θα πρέπει να σπαταλήσετε την μοναδική σας είσοδο στο χέρι του μορ για να τρέξετε τα σπαθιά. Οι αντίπαλοι θα κερδίσουν αμέσως με τον Α και δεν θα έχετε πια τρόπο να κάνετε καμία άλλη λεβέ στο χρώμα. Τι μπορούσατε να κάνετε; Να κερδίσετε τον J με τον Κ, ώστε να βρεθείτε άμεσα στον μορ και να παίζετε σπαθί μέχρι να φύγει ο Α, διατηρώντας παράλληλα τον Α ως είσοδο στην συνέχεια.

  2
  B
   ♠ 654      ♥ QJ       ♦ 54          ♣ KQJT98
  N
   ♠ A732     ♥ AK5     ♦ A7632       ♣ A

  2) Το συμβόλαιο είναι 3ΧΑ και η Δύση κάνει αντάμ το 5. Πώς θα συνεχίσετε;
  Πλάνο: Έχετε 11 λεβέ, 2 περισσότερες από όσες χρειάζεστε. Το θέμα βέβαια είναι πώς θα καταφέρετε να τις κάνετε. Έστω ότι κερδίζετε την αντάμ στον μορ και πετάτε ανέμελα μία μικρή κούπα από το χέρι σας ώστε να παίξετε γρήγορα τον Α για να ελευθερώσετε το χρώμα. Τώρα; Πώς θα κατεβείτε στον μορ να τραβήξετε τις 5 λεβέ από σπαθί; Αν βιαστήκατε να παίξετε στην πρώτη λεβέ, αντί για τις 2 άνω θα γράψετε 4 μέσα. Πριν βάλετε φύλλο από το χέρι σας, δείτε τα δύο χέρια συνολικά. Ο μόνος τρόπος να πάτε στον μορ είναι με κούπα, αρκεί να μην παίξετε την μικρή κούπα του χεριού σας στον πρώτο γύρο. Καλύπτοντας τον J με τον Κ, διατηρείτε το 5 το οποίο θα σας οδηγήσει στον μορ, μετά το παίξιμο του Α. Άρα το σωστό παίξιμο είναι να κερδίσετε την αντάμ με τον Κ διατηρώντας την επικοινωνία με τον μορ, να παίξετε τον Α ξεμπλοκάροντας τα σπαθιά και τώρα μικρή κούπα για την Q του Βορρά.


  Τι θα μάθετε στην συνέχεια
  Όσο αποκτάτε εμπειρία, το παιχνίδι θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον και κάποιες φορές θα αντιμετωπίζετε με επιτυχία προβλήματα εκτέλεσης που μοιάζουν με γρίφους. Μέχρι τότε θα έχετε εξοικειωθεί με έννοιες όπως το cross-ruff, τα elimination (απαλοιφή κάποιων χρωμάτων των αντιπάλων) και endplay (κλείσιμο του αντιπάλου ώστε να παίξει ο ίδιος κάποιο χρώμα που εμείς δεν μπορούμε), το squeeze και άλλες. Για αρχή πάντως, αρκεί να προσπαθήσετε να εμπεδώσετε τα πιο βασικά στοιχεία της εκτέλεσης και να τα εφαρμόζετε όποτε χρειάζεται.


  Περισσότερα για την εκτέλεση
  Εκτέλεση συμβολαίων Χωρίς Ατού
  Εκτέλεση χρωματιστών συμβολαίων
  Για περισσότερα σχετικά με την εκτέλεση δείτε εδώ
  Για προβλήματα εκτέλεσης για προχωρημένους κάντε κλικ εδώ










                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ