• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Bergen Raises

  Μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ, οι απαντήσεις με 4φυλλο φιτ διαμορφώνονται ως εξής:
  Σε άνοιγμα 1() ο απαντών με 4φυλλη υποστήριξη αγοράζει:
  o             3: 2-6 π., 4φ+ , μπαράζ
  o             37-9 π.
  o             3: 10-11 π.

  Οι απαντήσεις Bergen είναι απόρροια του Νόμου των Συνολικών Λεβέ (LTT) βάσει του οποίου, σε πολύ γενικές γραμμές, 9φυλλο φιτ στον άξονα αντιστοιχεί σε συμβόλαιο στο επίπεδο 3 τουλάχιστον, ανεξαρτήτως δύναμης.

  Στην συνέχεια, όταν υπάρχει αγοραστικός χώρος, αγορά νέου χρώματος από τον ανοίξαντα είναι game try (γενικό ή στο χρώμα, ανάλογα με την συμφωνία του ζευγαριού).
  Οι απαντήσεις Bergen μπορεί να εφαρμόζονται και σε άνοιγμα 3ης ή 4ης θέσης μαζί με το Drury διαχωρίζοντας τα χέρια με 3φυλλο ή 4φυλλο φιτ.   


  Εκτός από το κλασσικό Bergen, πολλά ζευγάρια παίζουν τις απαντήσεις Reverse Bergen, στις οποίες τα προτασιακά χέρια περνάνε από το 3, ενώ τα αδύνατα από το 3. Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υπάρχει περισσότερος χώρος για game tries ή cue bids με τα δυνατόυερα χέρια.


  Εντάσσοντας τις απαντήσεις Bergen, οι απαντήσεις μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ όταν υπάρχει φιτ και αξίες μανς (από ονέρ και κατανομή) διαμορφώνονται ως εξής:

  Α] Με 4φυλλο+ φιτ:

  • Με αξίες ανοίγματος και (ημι)ομαλή κατανομή αλλά και με όλα τα χέρια με 4φυλλο φιτ και με περισσότερους από 15 πόντους, ο απαντών αγοράζει 2ΝΤ (Jacoby) 
  • Με σόλο ή σικάν και 11-14 π.: Splinter 
  • Άμεση απάντηση στο επίπεδο της μανς (4/)  δείχνει αδύνατα χέρια κατανομής με 5φυλλο συνήθως φιτ (τυπικά 5521) και όχι περισσότερους από 9 πόντους. 

  Β] Με 3φυλλο φιτ

  • Η αγορά 1/-3ΧΑ δείχνει ομαλή κατανομή (με 3φυλλο φιτ στο μαζέρ) και 13-16 π.
  • Με 5φυλλο πλευρικό χαμηλότερο χρώμα, το φιτ δίνεται μετά από αγορά 2 over 1
  • Με 4φυλλη+ πίκα και αξίες ανοίγματος και μετά από άνοιγμα 1, αγοράζεται πρώτα η πίκα και μετά δίνεται το φιτ (συνήθως) στο επίπεδο της μανς ή μετά από άλλη επιτακτική αγορά 
  • Χωρίς 5φυλλο πλαϊνό και χωρίς 4φυλλο ανώτερο χρώμα, με 3φυλλο φιτ στο μαζέρ και 12-15 π., η αγορά περνάει πρώτα μέσω του 1ΧΑ Forcing και μετά αγοράζεται (τουλάχιστον) η μανς.                                                                             
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ