• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • 1 ΧΑ forcing

  *Αποτελεί μέρος του 2/1 (Two over One)

  Στα περισσότερα αγοραστικά συστήματα, μετά από  άνοιγμα 1 σε μαζέρ έχει προβλεφθεί τρόπος διαχωρισμού των χεριών με 3φυλλο ή 4φυλλο φιτ. Ο απαντών, με 4φυλλο στο χρώμα του ανοίξαντα, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πλήθος συμβάσεων (Bergen, Jacoby, Splinter…) για να περιγράψει το χέρι του.
  Επίσης αγορά 2/1 δείχνει καλό χρώμα χωρίς να αρνείται 3φυλλο φιτ και υπόσχεται επαναδήλωση ακόμα και αν δεν είναι game forcing.
  Τα υπόλοιπα χέρια (εφόσον δεν υπάρχει ανώτερο 4φυλλο χρώμα) περνάνε από το 1ΧΑ το οποίο σε άνοιγμα 1ης-2ης θέσης είναι forcing για έναν γύρο και ζητάει περαιτέρω περιγραφή του χεριού του ανοίξαντα.

  Σε γενικές γραμμές η απάντηση 1ΧΑ περιγράφει τα εξής χέρια:
  o 6-9 π.
  o Αδύνατα με κάποιο μακρύ χρώμα (μινέρ ή και κούπες σε άνοιγμα 1♠)
  o Προτασιακά με 3φυλλο φιτ στο Μαζέρ 
  o 10-12 π., προτασιακά για ΧΑ
  o Χέρια που θα παίξουν μανς αλλά δεν έχουν ενδιαφέρον για σλεμ

   1) Επαναγορές του ανοίξαντα [όπου Μ: το Μαζέρ του ανοίγματος]
   A] Minimum+
  o 2M: 6φυλλο Μ (1-1ΧΑ-2)
  o 2(μετά από άνοιγμα 1): 4φυλλο+  (1-1ΧΑ-2)
  o 2 σε κάποιο μινέρ: ίσως 3φυλλο (πχ 1-1ΧΑ-2)

  B] Προτασιακά χέρια και άνω
   o 3M: 6φυλλο Μ, 7-7,5 λεβέ (1-1ΧΑ-3)
   o 4M: demi fort (8-8,5 λεβέ) (1-1ΧΑ-4)
   o 2ΧΑ: 18-19 π. [ 1M-1XA-2x-2y-2XA: 17 π.] Όλες οι αγορές του απαντώντα στο επίπεδο 3 είναι αδύνατες, εκτός από  την 1-1ΧΑ-2ΧΑ-3: forcing
   o 3ΧΑ: 20 π. (1-1ΧΑ-3ΧΑ)
   o 1-1ΧΑ-2: 17+ 
   o 3 σε νέο χρώμα: 18+ , FG (πχ 1-1ΧΑ-3)
   o 1-1ΧΑ-3: κατανομή 6-5, μέχρι 4 χανόμενες, forcing 

   2) 2η απάντηση απαντώντα 
   o 2M: Μπορεί να είναι και δίφυλλο, δείχνει μέχρι 9 π. (πχ 1-1ΧΑ-2-2)
   o 3M: Προτασιακό, 10-11 π., 3φυλλο φιτ  (πχ 1-1ΧΑ-2-3)
   o 4M: 12+, 3φυλλο φιτ  (πχ 1-1ΧΑ-2-4)
   o 2ΧΑ: 10-11 π.  (πχ 1-1ΧΑ-2-2ΧΑ)
   o 3ΧΑ: 12-15 π. (πχ 1-1ΧΑ-2-3ΧΑ)
   o 2 σε νέο χρώμα: Αδύνατο, μακρύ χρώμα (πχ 1-1ΧΑ-2-2)
  o 3 στο μινέρ του ανοίξαντα: 5φυλλο, προτασιακό  (πχ 1-1ΧΑ-2-3)
  o 1-1ΧΑ-2-2: αδύνατο, 55+ τα μινέρ (Ο απαντών δεν είναι δυνατόν να έχει πίκες αφού δεν τις αγόρασε μετά το άνοιγμα 1)


   • Μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση το 1ΧΑ δεν είναι forcing (και επομένως οι αγορές δεύτερου χρώματος από τον ανοίξαντα είναι φυσικές, δείχνοντας τουλάχιστον 4φυλλο). 
   • Με την ένταξη του 1ΧΑ forcing οι απαντήσεις 2/1 δείχνουν καλό 5φυλλο και υπόσχονται επαναδήλωση (καμία αγορά του ανοίξαντα δεν πασάρεται). Κατόπιν συμφωνίας το 2/1 μπορεί να είναι GF ή forcing μέχρι το 2XA. 
  • Εάν το 1ΧΑ forcing αποτελεί μέρος του αγοραστικού συστήματος, τότε η αγορά 1Μ-3ΧΑ (πχ  1-3ΧΑ) δεν μπορεί να έχει φυσική έννοια (ένα χέρι 12-15 π. χωρίς φιτ κούπα, θα άρχιζε την αγορά με 1ΧΑ και στην συνέχεια θα αγόραζε 3ΧΑ δείχνοντας ακριβώς αυτό). Άρα η αγορά είναι συμβατική και δείχνει χέρια 13-16 π., με τρίφυλλο φιτ στο μαζέρ και ομαλή κατανομή. Η αγορά είναι forcing μέχρι την μανς στο μαζέρ τουλάχιστον. Αγορά νέου χρώματος στην συνέχεια είναι cuebid.
  • Καθώς μετά από άνοιγμα σε μαζέρ, η απλή βοήθεια στο μαζέρ  (πχ 1-2δείχνει κατά τα γνωστά 6-9 π., ενώ αν η βοήθεια στο 2 περάσει πρώτα από το 1ΧΑ (πχ 1-1ΧΑ-2-2) μπορεί να δείχνει 3φυλλο φιτ και 6-9 π. αλλά και δίφυλλο με λίγους πόντους, έχει καθιερωθεί η εποικοδομητική έννοια της άμεσης βοήθειας στο επίπεδο 2, δείχνοντας 8-9 π. Αντίθετα τα πιο αδύνατα χέρια με τρίφυλλο φιτ περνάνε από το 1ΧΑ. Με αυτόν τον τρόπο ο ανοίξας είναι σε θέση να γνωρίζει έγκαιρα αν υπάρχει προοπτική στην περαιτέρω διερεύνηση της αγοράς, ή αν αντίθετα είναι ασφαλέστερο να την κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα. Άρα η αγορά 1-1ΧΑ-2-2 είναι πλέον πιο αδύνατη από την 1-2.                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ