• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Smolen

  Μετά από αρνητική απάντηση του ανοίξαντα ΝΤ στο Stayman του συμπαίκτη του (1ΝΤ-2♣-2♦) η αγορά μαζέρ στο επίπεδο 3 από τον απαντώντα είναι forcing και δείχνει 54 με 5φυλλο το μη αγορασθέν:
  • 1ΝΤ-2♣-2♦-3♥: Δείχνει 10+ π. με 5φυλλη πίκα και 4φυλλη κούπα 
  • 1ΝΤ-2♣-2♦-3♠: Δείχνει 10+ π. με 5φυλλη κούπα και 4φυλλη πίκα 


  Ο ανοίξας με 2φυλλο στο μακρύ μαζέρ του συμπαίκτη του αγοράζει 3ΝΤ ενώ με 3φυλλο αποδέχεται το υποδεικνυόμενο χρώμα. To Smolen ισχύει και σε άνοιγμα 2ΝΤ: 
  2ΝΤ 2♣-2♦-2ΝΤ]-3♣-3♦-3♥: 54 στα μαζέρ με 5φυλλη πίκα. 

  2ΝΤ [ή 2♣-2♦-2ΝΤ]-3♣-3♦-3♠: 54 στα μαζέρ με 5φυλλη κούπα.   Μία άλλη ανάπτυξη που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά είναι η εξής:
  Μετά από άνοιγμα ΧΑ:
  1ΝΤ-2♣-2♦-3Μ-4♣: 3φυλλο φιτ στο 5φυλλο μαζέρ του απαντώντα και maximum (ενώ η απλή αγορά του μαζέρ δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος)
  Πχ 1ΝΤ-2♣-2♦-3♠-4 : Φιτ ♥ και ενδιαφέρον ενώ 1ΝΤ-2♣-2♦-3♠-4 : Φιτ, αρνείται maximum 
  Οι συνέχειες μετά την αγορά 4 είναι αγορές transfer (το χαμηλότερο χρώμα από το μαζέρ του φιτ):
  Πχ 1ΝΤ-2♣-2♦-3♠-4♣-4♦ (transfer)-4-... και αντίστοιχα 1ΝΤ-2♣-2♦-3-4♣-4 (transfer)-4-...

  Ανάλογη ανάπτυξη ισχύει και μετά από άνοιγμα 2ΝΤ

                                                                           
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ