• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Α Το Ζ

                                                 

  A-Z


  1XA Forcing: Αποτελεί μέρος του 2/1. Η απάντηση 1ΧΑ σε άνοιγμα 1 σε μαζέρ είναι forcing για έναν γύρο.
  2 Επί 1 (Two Over One, 2/1) – H χωρίς άλμα αγορά στο επίπεδο 2 νέου χρώματος μετά από άνοιγμα στο επίπεδο 1 του συμπαίκτη
  2 Επί 1 Σύστημα (Two Over One, 2/1) – Αγοραστικό σύστημα στο οποίο αγορά 2/1 από τον απαντώντα υπόσχεται επαναδήλωση, και επομένως ο ανοίξας γνωρίζει ότι καμία επαναδήλωση εκ μέρους του δεν θα πασαριστεί. Κατόπιν συμφωνίας το 2/1 μπορεί να παίζεται Game Forcng
  Advancer - Ο συμπαίκτης του παίκτη που κάνει παρεμβολή ή κοντρ ομιλίας
  Auction Bridge – Η αρχική μορφή του παιχνιδιού, στην οποία είχε ήδη εισαχθεί το στοιχείο της αγοράς με στόχο τον καθορισμό του είδους του τελικού συμβολαίου
  Bidding Box (Κουτί Αγορών) – Ένα κουτί με όλες τις πιθανές αγορές σχεδιασμένες σε κάρτες, με σκοπό να πραγματοποιείται σιωπηλά η διαδικασία της αγοράς
  Bonus – Οι βαθμοί που καταγράφονται για την πραγματοποίηση μερικού σκορ, μανς ή σλεμ ή όποτε αποτυγχάνει το συμβόλαιο των αντιπάλων
  Book – Στην Ελληνική ορολογία χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα συμβόλαιο, στο οποίο ο εκτελεστής πραγματοποίησε ακριβώς όσες λεβέ είχαν αγοραστεί. Στην Αγγλική λέγονται έτσι οι 6 πρώτες λεβέ που παίρνει ο εκτελεστής
  Claim – Ο εκτελεστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την διαδικασία της εκτέλεσης και με ανοιχτά φύλλα να δηλώσει πόσες ακόμα λεβέ διεκδικεί να κάνει, περιγράφοντας, αν χρειάζεται, ακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσει. Μη ακριβής περιγραφή πάντως, δίνει δικαίωμα στους αντιπάλους να διεκδικήσουν λεβέ, ακόμα και αν με σωστή εκτέλεση δεν τις δικαιούνται. Claim μπορεί να γίνει αντίστοιχα και από την άμυνα
  Contract Bridge – Η μοντέρνα μορφή του παιχνιδιού, στην οποία οι παίκτες ανταμείβονται με bonus ανάλογα του ύψους του τελικού συμβολαίου, εφόσον αυτό πραγματοποιηθεί.
  Cuebid (για σλεμ) – Αγορές που δείχνουν κοντρόλ – Άσοι, Ρηγάδες, σικάν και σόλο – όταν το ζευγάρι ενδιαφέρεται για σλεμ
  Cuebid (στο χρώμα των αντιπάλων) – Μια συμβατική forcing αγορά, σε χρώμα που έχει αγοραστεί από τους αντιπάλους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον απαντώντα μετά από παρεμβολή των αντιπάλων και από τον advancer μετά από παρεμβολή ή κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη
  Elimination – Απαλοιφή ενός χρώματος από τους αντιπάλους (ή τον ένα από τους δύο). Συνήθως συνοδεύεται από endplay.
  Endplay (Κλείσιμο)– Η παράδοση μίας λεβέ σε εκείνον τον αντίπαλο, ο οποίος δεν έχει ασφαλές παίξιμο στην συνέχεια (θα δώσει αναγκαστικά επιπλέον λεβέ στους αντιπάλους)
  Forcing Αγορά ή Επιτακτική Αγορά – Μία αγορά που επιβάλλει στον συμπαίκτη να ξαναμιλήσει
  Game Forcing Αγορά ή Αγορά Επιτακτική για μανς– Μία αγορά που απαγορεύει στον συμπαίκτη να σταματήσει την αγορά κάτω από την μανς
  Jacoby Transfers – Μια σύμβαση που χρησιμοποιείται από τον απαντώντα στο άνοιγμα 1ΧΑ όταν διαθέτει πεντάφυλλο ή μακρύτερο μαζέρ. Η απάντηση 2 ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 2 και η απάντηση 2 ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 2. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι το δυνατότερο χέρι, του ανοίξαντα 1ΧΑ, θα είναι εκτελεστής στο μαζέρ. Τα Jacoby transfers μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μετά από παρεμβολή 1ΧΑ ή μετά από υψηλότερο επιπέδου ανοίγματα χωρίς ατού
  Overbid – Αγορά που δείχνει περισσότερο φύλλο από αυτά που κρατάει ο παίκτης που την κάνει
  Penalty (Ποινή) – Το bonus με το οποίο ανταμείβονται οι αντίπαλοι αν μπει μέσα το συμβόλαιο
  Stayman – Η συμβατική αγορά 2 μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη. Ψάχνει για 4φυλλο ή μακρύτερο μαζέρ
  Squeeze (Σκουίζ)– Τεχνική εκτέλεσης (και πολύ σπανιότερα άμυνας) κατά την οποία το παίξιμο ενός χαρτιού, αναγκάζει τον αντίπαλο να χαλάσει κάποιο πολύτιμο φύλλο
  Underbid – Αγορά που δείχνει λιγότερο φύλλο από αυτά που κρατάει ο παίκτης που την κάνει


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ