• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Π

                                                 

  Π


  Παικτικές Λεβέ – Οι λεβέ που αναμένεται να κερδηθούν αν ο άξονας πάρει το συμβόλαιο
  Παρεμβολή (Overcall) – Η πρώτη αγορά ενός άξονα μετά από άνοιγμα των αντιπάλων
  Παρεμβολή με Πήδημα – Μια παρεμβολή σε επίπεδο μεγαλύτερο από το χαμηλότερο διαθέσιμο. Για παράδειγμα, η αγορά 2 είναι Παρεμβολή με Πήδημα μετά από άνοιγμα 1 αφού θα μπορούσε να αγοραστεί 1. Γενικά οι παρεμβολές με πήδημα χρησιμοποιούνται ως παρεμποδιστικές αγορές
  Παρεμποδιστική Αγορά – Μια αγορά που τείνει να κάνει πιο δύσκολο για τους αντιπάλους να βρουν το καλύτερο συμβόλαιό τους
  Παρεμποδιστικό Άνοιγμα – Ένα άνοιγμα σε χρώμα από 2 και πάνω. Περιγράφει ένα αδύναμο χέρι με ένα καλό μακρύ χρώμα και σχεδιάστηκε για να δυσκολεύει τους αντιπάλους να μπουν στην αγορά
  Παρεμποδιστικό Φιτ με Πήδημα – Το να δώσετε φιτ στο χρώμα του συμπαίκτη ένα ή περισσότερα επίπεδα παραπάνω από όσο είναι απαραίτητο για να δείξετε ένα αδύναμο χέρι με καλή υποστήριξη στα ατού. Τυπικά χρησιμοποιείται από τον απαντώντα όταν ο αντίπαλος στα δεξιά κάνει παρεμβολή ή κοντρ ομιλίας, ή χρησιμοποιείται από τον advancer όταν ο συμπαίκτης κάνει παρεμβολή
  Πάσο (Pass) – Μία δήλωση κάποιου παίκτη που δείχνει ότι δεν επιθυμεί να αγοράσει στο συγκεκριμένο στάδιο της αγοράς
  Πεντάφυλλα Μαζέρ (Σύστημα) (5card Majors) – Ο προσυμφωνημένος κανόνας ότι το άνοιγμα 1 ή 1 προϋποθέτει 5φυλλο χρώμα
  Πεντάφυλλο χρώμα – Γενικά η ύπαρξη ενός πεντάφυλλου ή μακρύτερου χρώματος σε κάποιο χέρι αυξάνει την αξία του χεριού
  Πλευρικό Χρώμα (Side Suit) – Σε χρωματιστά συμβόλαια, τα υπόλοιπα χρώματα πλην των ατού
  Πόντοι Εκτίμησης (Valuation Points) – Μέθοδος εκτίμησης της αξίας του χεριού κατά τη διάρκεια της αγοράς. Συνήθως πρόκειται για συνδυασμό πόντων από Ονέρ και πόντων από κατανομή


  1. Πόντοι από Ονέρ (HCPs – High Card Points) – Η αξία των μεγάλων φύλλων σε ένα χέρι. Άσος 4, Ρήγας 3, Ντάμα 2 και Βαλές 1
  2. Πόντοι Κατανομής (Distribution Points) – Πόντοι που χρησιμοποιούνται όταν γίνεται εκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών του χεριού όσον αφορά τα μακριά και κοντά του χρώματα. 


  • Πόντοι λόγω Φιτ - Είναι αυτοί που προστίθενται (αντί για τους πόντους μήκους) στα χρωματιστά συμβόλαια για να αποτιμήσουν το πλεονέκτημα των κοντών χρωμάτων του χεριού. Όταν έχουν βρεθεί τα ατού στα οποία θα παιχθεί το τελικό συμβόλαιο (τουλάχιστον 8 φύλλα μαζί στα δύο χέρια), προστίθενται σε κάθε χέρι για τα κοντά πλευρικά χρώματα: σικάν 3 πόντοι, σόλο 2 πόντοι, δίφυλλο 1 πόντος. Όταν στα δύο χέρια υπάρχουν άνω των 8 ατού, προστίθεται 1 πόντος για κάθε επιπλέον ατού (πάνω από τα 4) που δεν έχετε υποσχεθεί με την αγορά σας.
  • Πόντοι Μήκους (Length Points) - Είναι αυτοί που προστίθενται για να αποτιμήσουν το πλεονέκτημα των μακριών χρωμάτων του χεριού και είναι συνήθως ένας πόντος για κάθε φύλλο πάνω από τα τέσσερα πρώτα φύλλα στο χρώμα. 

  Ποσοτική (Προτασιακή) Ενίσχυση – Η ενίσχυση στο χρώμα του συμπαίκτη ή στα χωρίς ατού που ζητάει από το συμπαίκτη να αγοράσει τη μανς ή το σλεμ με μάξιμουμ χέρι. Για παράδειγμα, η ενίσχυση του 1ΧΑ στα 2ΧΑ ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει μανς με μάξιμουμ άνοιγμα 1ΧΑ. Παρόμοια, η ενίσχυση του 1ΧΑ στα 4ΧΑ προτείνει στον ανοίξαντα να αγοράσει σλεμ με μάξιμουμ
  Προαγωγή (Promotion) – Μέθοδος δημιουργίας λεβέ μέσω της απομάκρυνσης των μεγαλύτερων φύλλων που έχουν οι αντίπαλοι στο χρώμα
  Προτασιακή Αγορά (Invitational) – Μια αγορά που ενθαρρύνει το συμπαίκτη να συνεχίσει την αγορά
  Πρώτη (πρώτη μανς) – Στην ελεύθερη παρτίδα, ένας άξονας δεν έχει κερδίσει μανς. Στο αγωνιστικό μπριτζ ή στο Σικάγο η μανς είναι προκαθορισμένη σε κάθε διανομή. Τα bonus και οι ποινές είναι μικρότερες όταν το ζευγάρι είναι στην πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ