• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
  • Ευρετήριο όρων - Τ

                                                   

    Τ


    Τέξας Τράνσφερ (Texas Transfer) – Μια παρόμοια σύμβαση με το Jacoby τράνσφερ. Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ ή 2ΧΑ το πήδημα στα 4 ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 4 και οι 4 ζητούν από τον ανοίξαντα να αγοράσει 4
    Τέταρτο Καλύτερο – Η έξοδος του τέταρτου κατά σειρά δυνάμεως φύλλου από την κορυφή σε κάποιο μακρύ χρώμα. Πχ το 3 από Κ-5-4-3-2
    Τραβάω τα Ατού – Βλέπε Mαζεύω τα Aτού.
    Τράνσφερ (Transfer– Σύμβαση κατά την οποία η αγορά κάποιου χρώματος γίνεται με σκοπό να αγοραστεί κάποιο άλλο (συνήθως το επόμενο) από τον συμπαίκτη. Οι πιο γνωστές αγορές τράνσφερ είναι τα Jacoby Transfers μετά από άνοιγμα 1ΧΑ, όπου η αγορά 2 ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει 2, ενώ η αγορά 2 ζητάει να αγοραστούν 2.
    Τρίτο Χέρι – Ο παίκτης που παίζει τρίτος σε μία λεβέ
    Τσάκα – βλέπε Κόψιμο

    Days
    Hours
    Minutes
    Seconds
    Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

    Μπριτζ