• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • (Reverse) Drury


  Στην 3η θέση, είναι πολύ συνηθισμένη η τακτική του αδύνατου ανοίγματος, με κύριο σκοπό να παρεμποδιστεί η αντίπαλη αγορά ή απλώς ως υπόδειξη αντάμ. Το άνοιγμα 1 σε μαζέρ μπορεί να γίνει με ελάχιστες αξίες αναλόγως και την κατανομή ή τον συσχετισμό των μανς.
  O Καναδός Douglas Drury (1914-1967) σκέφτηκε πρώτος μία συμβατική αγορά που θα ζητούσε από τον ανοίξαντα να δείξει αν η αγορά του έγινε λόγω 3η θέσης ή αν αντίθετα έχει πραγματικά αξίες ανοίγματος.
  Για να είναι εφικτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα αδύνατα και τα κανονικά ανοίγματα ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διερεύνηση του συμβολαίου, ο απαντών με οριακές αξίες ( 10-11 π.) και φιτ στο χρώμα του ανοίξαντα αγοράζει 2♣ (Drury) [η οποία είναι συμβατική αγορά και δεν έχει σχέση με σπαθιά] ζητώντας από τον συμπαίκτη του περιγραφή, καταρχήν όσον αφορά τις αξίες του χεριού του.


  Η σύμβαση χρησιμοποιείται και σε ανοίγματα 4ης θέσης (δίνοντας μία πολύ καλή περιγραφή του χεριού).
  Τελευταία χρησιμοποιείται περισσότερο η reverse Drury:
  Ο ανοίξας με πολύ αδύνατο άνοιγμα επαναγοράζει το χρώμα του στο επίπεδο 2 (1♥-2♣ (  R. Drury) – 2♥) ενώ οποιαδήποτε άλλη αγορά εκ μέρους του δείχνει παράλληλα με την περιγραφή της κατανομής του και κανονικές, τουλάχιστον, αξίες ανοίγματος.
  Σε αρκετά συστήματα η επαναδήλωση 2♦ μετά το 2♣ είναι συμβατική και δείχνει κανονικό άνοιγμα (όχι καρά).
  Η σύμβαση R. Drury μπορεί να χρησιμοποιείται και σε ανοίγματα 4ης θέσης καθώς περιγράφει σχεδόν πλήρως το χέρι του απαντώντα (φιτ και οριακές αξίες).
  Με τετράφυλλο φιτ, πάντως, από πολλούς προτιμώνται οι Bergen Raises, ώστε να υπάρχει σαφής προσδιορισμός και επομένως καλύτερη αξιολόγηση.
  Μία παραλλαγή του είναι το Two Way Drury (Bergen Drury) στην οποία μετά από άνοιγμα 3ης/4ης θέσης σε μαζέρ, το 2♣ δείχνει οριακές αξίες και 3φυλλο φιτ, ενώ το 2♦ δείχνει οριακές αξίες και 4φυλλο φιτ.

  Παραδείγματα αγορών μετά από άνοιγμα 1 σε μαζέρ στην 3η ή 4η θέση:

  • -1M-2-2M: Αδύνατο άνοιγμα
  • -1M-2-2: Κανονικό άνοιγμα (δεν λέει τίποτα για καρά)
  • -1M-2-4M: Αξίες μανς, sign off
  • -1M-2-3M: Slam try, ζητάει cue bid
  • -1M-2-2N: Γενικό Game try
  • -1M-2-3N: 17-19
  • -1M-2N: προτασιακό με 6φυλλο σπαθί, ο ανοίξας μπορεί να αγοράσει 3♣ (να παιχθεί)
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ