• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Checkback Stayman


  Μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ, απάντηση 1 σε μαζέρ και επαναδήλωση 1ΝΤ του ανοίξαντα, ο απαντών πρέπει να είναι σε θέση να περιγράψει με σαφήνεια τις αξίες και την κατανομή του χεριού του ώστε να είναι δυνατή η διάκριση ανάμεσα σε αδύνατες, προτασιακές και forcing συνέχειες.
  Μία από τις συμβάσεις που έχουν επινοηθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό είναι το Checkback Stayman (CBS): Μετά από επαναδήλωση 1ΝΤ του συμπαίκτη, το 2♣ ως 2η απάντηση είναι συμβατική αγορά (δεν έχει σχέση με σπαθιά) και είναι forcing για 1 γύρο (F1). Ο ανοίξας απαντάει με την εξής σειρά:

  ·         Ι] Δίνει φιτ με 3φυλλο στο 1ο χρώμα του απαντώντα

  ·         ΙΙ] Αγοράζει το άλλο μαζέρ αν κρατάει 4φυλλο

  ·         ΙΙΙ] Αρνείται 3φυλλο φιτ ή 4φυλλο στο άλλο μαζέρ δηλώνοντας 2♦

  Με την ένταξη του CBS στο σύστημα αγορών (το οποίο δείχνει 9++ π. αν υπάρχει 5φυλλο μαζέρ)  γίνεται σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στις αδύνατες ή προτασιακές και άνω αγορές του απαντώντα.  Συγκεκριμένα, μετά από άνοιγμα σε μινέρ, απάντηση σε μαζέρ και επαναδήλωση 1ΝΤ:

  ·         Όλες οι απαντήσεις στο 2, εκτός του 2♣ (CBS) είναι αδύνατες [1♣-1♠-1Ν-2♦: Δείχνει μακρύτερα καρά (απάντηση καναπέ), 1♣-1♠-1Ν-2: Να παιχθεί (sign off), δείχνει 5φυλλη+ πίκα]

  ·         Όλες οι απαντήσεις στο 3, εκτός του 3♣ (weak με σπαθιά), είναι προτασιακές
  ·         Όλα τα δυνατά χέρια περνάνε από το 2♣ (CBS) και από την εξέλιξη της αγοράς θα φανεί το αν πρόκειται για προτασιακά ή forcing.
  Ειδικότερα:
  Α1] Μετά από 1♣/♦-1♠-1Ν-2♣ (CBS):
  ·         2♦: αρνείται 3φ♠ και 4φ♥
  ·         2♥: 4φ♥, όχι 3φ♠
  ·         2♠: 3φ♠, ίσως 4φ♥
  ·         2ΝΤ (το επόμενο βήμα): υπεραποδοχή στις πίκες, 14+ και 3φυλλο φιτ♠ (και τυπικά υπόσχεται επιπλέον και ένα δίφυλλο)
  Α2] Μετά από 1♣/♦-1♥-1Ν-2♣ (CBS):
  ·         2♦: αρνείται 3φ♥
  ·         2♥: 3φυλλο φιτ♥
  ·         2♠ (το επόμενο βήμα): artificial, υπεραποδοχή στις κούπες, 14+ και 3φυλλο φιτ♥ (και τυπικά υπόσχεται επιπλέον και ένα δίφυλλο)
  Α3] Μετά από 1♥-1♠-1Ν και μετά από 1♣-1♦-1Ν
  ·         Το 2♣ ως 2η απάντηση είναι επίσης CBS και στην 2η περίπτωση δείχνει είτε ισχυρή μονοχρωμία στα καρά ή δυνατό χέρι με τα 2 μινέρ (θα φανεί από την συνέχεια της αγοράς).

  Μετά από CBS όλες οι αγορές στο επίπεδο 3 εκ μέρους του απαντώντα είναι GF (Game Forcing).


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ