• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Lebensohl (στο 1ΧΑ)


  H πρώτη περιγραφή της μεθόδου καταγράφηκε επίσημα την δεκαετία του 70, παραμένει όμως άγνωστο το ποιος την σχεδίασε. Χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει παρεμβολές μετά από άνοιγμα 1Ν του συμπαίκτη. Το 2Ν μετά την παρεμβολή είναι συμβατικό (καταρχήν υποχρεώνει τον ανοίξαντα να αγοράσει 3) και αναλόγως την συνέχεια, διαχωρίζει τα χέρια με κράτημα στο χρώμα της παρεμβολής από εκείνα που δεν διαθέτουν stopper.
  O γενικός κανόνας είναι ότι αν, για την αγορά του τελικού συμβολαίου, ο απαντητής περνάει από Lebensohl δείχνει κράτημα, ενώ αν το αγοράσει απευθείας αρνείται.

  Με την Lebensohl χάνεται ο προτασιακός χαρακτήρας του 2Ν, οπότε με ανάλογα χέρια (και χωρίς κάποιο άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό) θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα αγοράσουμε μανς (με overbid) ή αν θα προσπαθήσουμε να επωφεληθούμε από την θέση της άμυνας.


  Το Stayman γίνεται με cue bid. Άμεσο cue bid (1N-(Παρεμβολή 2x)-3x) ρωτάει για 4φυλλο μαζέρ και ταυτόχρονα αρνείται κράτημα, ενώ αν περάσει από  Lebensohl  (1N-(Παρεμβολή 2x)-2N-3-3x) ζητάει και πάλι μαζέρ αλλά αυτή την φορά υπόσχεται κράτημα.


  Τα αδύνατα χέρια που μπορούν να αγοράσουν στο επίπεδο 2 το κάνουν, δείχνοντας μακρύ χρώμα και μέχρι 7 π., τα δυνατά με 5φυλλο το αγοράζουν άμεσα στο επίπεδο 3, ενώ τα προτασιακά περνάνε από L. και αγοράζουν το χρώμα τους μετά το ρελέ 3 [όταν όμως το χρώμα μας είναι χαμηλότερο από εκείνο της παρεμβολής, τότε αν αγοραστεί μετά το 2Ν-3 ίσως είναι πιο αδύνατο από προτασιακό].


  Τα doubles σε πρώτη φάση είναι negative, τόσο από τον απαντώντα όσο και από τον ανοίξαντα, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε τιμωρίας από τον συμπαίκτη.


  Η L. ισχύει μετά από παρεμβολές στο επίπεδο 2 (φυσικές ή με 2ο (ίσως άγνωστο) χρώμα).


  Όταν το χρώμα της παρεμβολής είναι σπαθιά, τότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 2Ν για να κάνουμε Stayman δείχνοντας κράτημα (ο συμπαίκτης θα απαντήσει 3 και δεν θα μπορούμε να κάνουμε cue bid). Μία λύση είναι να χρησιμοποιούμε το 3 ως Stayman, άμεσα μετά την παρεμβολή 2, χωρίς να υποσχόμαστε ή να αρνούμαστε κράτημα σπαθί.


  Παραδείγματα αγορών [Μετά από παρεμβολή 2 στο 1Ν του συντρόφου]


  • 1Ν-(2)-2Ν: Lebensohl, o συμπαίκτης είναι υποχρεωμένος να αγοράσει 3
  • 1Ν-(2)-2: 5φυλλο, αδύνατο, 3-7 π.
  • 1Ν-(2)-2Ν-3-3: 5φυλλο, προτασιακό
  • 1Ν-(2)-3: 5φυλλο, GF
  • 1Ν-(2)-2Ν-3-3: Όταν το χρώμα μας είναι χαμηλότερο από της παρεμβολής, είναι θέμα συμφωνίας αν αγορά στο 3 μετά από 2Ν-3 είναι προτασιακή η αδύνατη
  • 1Ν-(2)-3: Όταν το χρώμα μας είναι χαμηλότερο από της παρεμβολής, είναι θέμα συμφωνίας αν άμεση αγορά στο 3 είναι προτασιακή η GF
  • 1Ν-(2)-3: Stayman χωρίς κράτημα κούπα (ρωτάει για 4φυλλη πίκα)
  • 1Ν-(2)-2Ν-3-3: Stayman με κράτημα κούπα (ρωτάει για 4φυλλη πίκα)
  • 1Ν-(2)-3Ν: Αξίες μανς χωρίς κράτημα κούπα
  • 1Ν-(2)-2Ν-3-3Ν: Αξίες μανς με κράτημα κούπα
  • 1Ν-(2)-2Ν-3-pass: Αδύνατο με σπαθιά
  • 1Ν-(2)-4: Gerber
  • 1Ν-(2)-4: Texas (Transfer για πίκες)
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ