• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • 4ΧΑ: Ερώτηση Άσων vs Ποσοτικό

  Παραδείγματα

  Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ
  Α] Μετά από Stayman και θετική απάντηση:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό με το άλλο μαζέρ
  • 1ΧΑ-2-2-4ΧΑ: Ποσοτικό με πίκες
  Αν υπάρχει φιτ, τότε πρώτα αγοράζεται το άλλο μαζέρ στο επίπεδο 3 (φιτ και ενδιαφέρον για σλεμ χωρίς κοντό χρώμα ή με κοντό χρώμα πίκες αν το φιτ είναι κούπες) ή γίνεται αγορά Splinter στο επίπεδο 4 οπότε στη συνέχεια το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων στο χρώμα του φιτ:
  • 1ΧΑ-2-2-3-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 3 είναι φιτ κούπα και είτε δεν έχει κοντό χρώμα, είτε έχει κοντή πίκα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με το ερωτηματικό 3ΧΑ για να μάθει αν υπάρχει κοντό χρώμα, είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα ή τέλος με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2-2-4-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 4 είναι φιτ κούπα και Splinter στο σπαθί.  Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2-2-3-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 3 είναι φιτ πίκα χωρίς κοντό χρώμα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-2-2-4-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 4 είναι φιτ πίκα και Splinter στο σπαθί.  Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).

  Β] Μετά από Stayman και αρνητική απάντηση:
  Το 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 1ΧΑ-2-2-4ΧΑ: Ποσοτικό με κάποιο μαζέρ
  Γ] Μετά από Texas:
  Το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων
  • 1ΧΑ-4-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες
  Δ] Μετά από Transfer:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 1ΧΑ-2-2-4ΧΑ: Ποσοτικό (ο ανοίξας με 3φ αγοράζει ποσοτικά 5 ή 6 ενώ με 2φ μπορεί να πασάρει αν είναι μίνιμουμ, να αγοράσει 6ΧΑ αν είναι μάξιμουμ ή να κάνει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ αν είναι σε αμφιβολία)
  Ε] Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό

  • 1ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό (Ερώτηση Άσων θα γινόταν με το Gerber 4)
  Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ
  Α] Μετά από Stayman και θετική απάντηση:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό με το άλλο μαζέρ
  • 2ΧΑ-3-3-4ΧΑ: Ποσοτικό με πίκες
  Αν υπάρχει φιτ, τότε πρώτα αγοράζεται το άλλο μαζέρ (φιτ και ενδιαφέρον για σλεμ)  οπότε στη συνέχεια το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων στο χρώμα του φιτ:
  • 2ΧΑ-3-3-3-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες (το 3 είναι φιτ κούπα. Ο ανοίξας μπορεί να συνεχίσει είτε με κοντρόλ σε πλαϊνό χρώμα, είτε με επαναφορά στο χρώμα του φιτ, το οποίο ανάλογα με τη συμφωνία, ίσως δείχνει μίνιμουμ).
  • 1ΧΑ-3-3-4-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις πίκες (το 4 είναι φιτ πίκα).
  Β] Μετά από Stayman και αρνητική απάντηση:
  Το 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-3-3-4ΧΑ: Ποσοτικό με κάποιο μαζέρ
  Γ] Μετά από Texas:
  Το 4ΧΑ είναι Ερώτηση Άσων
  • 2ΧΑ-4-4-4ΧΑ: Ερώτηση Άσων στις κούπες
  Δ] Μετά από Transfer:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-3-3-4ΧΑ: Ποσοτικό (ο ανοίξας με 3φ αγοράζει ποσοτικά 5 ή 6 ενώ με 2φ μπορεί να πασάρει αν είναι μίνιμουμ, να αγοράσει 6ΧΑ αν είναι μάξιμουμ ή να κάνει την ενδιάμεση αγορά 5ΧΑ αν είναι σε αμφιβολία)
  Ε] Μετά από Transfer για μινέρ (το 3 δείχνει ή 1 ή και τα 2 μινέρ και ενδιαφέρον για σλεμ. Ο ανοίξας γενικά αποδέχεται απλώς με το 3ΧΑ και ο απαντών περιγράφει το χέρι του):
  Το απευθείας 4ΧΑ μετά την αποδοχή 3ΧΑ είναι Ποσοτικό με 54 τα μινέρ
  • 2ΧΑ-3-3ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό με 54 τα μινέρ (ο ανοίξας συνεχίζει αναλόγως φιτ και δύναμης)
  • 2ΧΑ-3-3ΧΑ-5ΧΑ: Επιτακτικό για σλεμ με τα μινέρ (ο ανοίξας διαλέγει ένα από τα 2 μινέρ)
  ΣΤ] Μετά από άνοιγμα 2ΧΑ:
  Το απευθείας 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  • 2ΧΑ-4ΧΑ: Ποσοτικό (Ερώτηση Άσων θα γινόταν με το Gerber 4)
  Άλλες περιπτώσεις
  Α] Αγορά 4ΧΑ ως απάντηση σε τέταρτο χρώμα στο επίπεδο 3:
  Το 4ΧΑ σε αυτή την περίπτωση δείχνει χέρι με πρόσθετες αξίες
  • 1-2-2-3-4ΧΑ: Το 4ΧΑ δείχνει ενισχυμένο άνοιγμα. Με το μίνιμουμ, ο ανοίξας θα αγόραζε 3ΧΑ.
  • 1-2-2-3-3-4ΧΑ: Το 4ΧΑ δείχνει πρόσθετες αξίες. Με λιγότερους από 16 π. ο απαντών θα αγόραζε 3ΧΑ.
  Β] Όταν δεν έχει βρεθεί φιτ και η τελευταία αγορά είναι ΧΑ:
  Το 4ΧΑ (και το 5ΧΑ) είναι Ποσοτικό
  • 1-2-2-2-2ΧΑ-4ΧΑ: Το 4ΧΑ είναι Ποσοτικό
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ