• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Οι Πρώτες Συμβάσεις για Νέους Παίκτες

  Οι νέοι παίκτες θα πρέπει να κάνουν μία πολύ προσεκτική επιλογή ανάμεσα στις άπειρες αγοραστικές συμβάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε να έχουν μία όσο το δυνατόν πιο ομαλή εισαγωγή σε αυτόν τον τομέα, χωρίς όμως να φορτώνουν υπερβολικά το σύστημα τους με πολύπλοκες συνέχειες, πριν κατανοήσουν, αρχικά σε ικανοποιητικό βαθμό, τις βασικές αρχές του παιχνιδιού.
  Οι πρώτες 10  σχετικά απλές συμβάσεις που μπορούν να μάθουν είναι οι εξής:


  Ανάπτυξη Χωρίς Ατού
  1) Stayman
  2) Tranfers
  3) Gerber

  Ερώτηση Άσων
  4) Roman Key Card Blackwood

  Αδύνατα Ανοίγματα
  5) Weak Two

  Doubles
  6) Ομιλίας
  7) Negative

  Διχρωμίες
  8) Michaels
  9) Unusual No Trump

  Παρεμβολές στο 1ΧΑ
  10) Landy ή Cappelletti

  Οι παραπάνω συμβάσεις αρκούν για ένα ικανοποιητικό αρχικό σύστημα αγορών και είναι γνωστές στην μεγάλη πλειοψηφία των παικτών.
  Μόνο εφόσον υπάρχει εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αγοράς μπορεί να γίνει προσθήκη και των πιο σύνθετων αλλά πολύ χρήσιμων μεθόδων όπως:
  (Reverse) Drury
  Τέταρτο Χρώμα
  Inverted Minors 
  CheckBack Stayman  
  (Long) Game Try
  Splinter
  Cue Bids
  Lebensohl (Αντιμετώπιση παρεμβολών στο δικό μας ΧΑ)
  Smolen 

  Στην συνέχεια θα πρέπει να ενταχθούν σταδιακά το 1NT Forcing και κάποια απλοποιημένη εκδοχή του 2 over 1 (όπου μία απάντηση στο επίπεδο 2 δείχνει στον ανοίξαντα ότι οποιαδήποτε επαναδήλωση του είναι Forcing (δεν πασάρεται και ο απαντητής είναι υποχρεωμένος να ξαναμιλήσει))

  Άλλες συμβάσεις που βοηθάνε στην διερεύνηση και καλύτερη αξιολόγηση της δύναμης του άξονα είναι:
  Suppot Double
  Maximal Overcall Double
  Jacoby 2NT
  Bergen Raises
  Lebensohl vs WeakTwo
  Wolff Sign Off
  Jordan 2NT  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ