• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο όρων - Μ

                                                 

  Μ


  Μάζεμα των Ατού – Το παίξιμο των ατού μέχρις ότου δεν μείνει κανένα στα χέρια των αντιπάλων
  Μαζέρ (Major, Γαλλικά Majeure)– Τα ανώτερα χρώματα: οι πίκες ή οι κούπες.
  Μαζεύω ή Τραβάω τα Ατού – Το παίξιμο των ατού μέχρις ότου δεν μείνει κανένα στα χέρια των αντιπάλων
  Μανς (Πρώτη - Δεύτερη) (Vulnerability) – Μία ιδιότητα του κάθε άξονα η οποία δεν μένει σταθερή σε κάθε διανομή και η οποία επηρεάζει το μέγεθος των bonus και των ποινών για την πραγματοποίηση ή μη του συμβολαίου. Οι βαθμοί που αντιστοιχούν σε αυτά είναι μεγαλύτερα στη δεύτερη μανς
  Μανς (Συμβόλαιο) (Game, Γαλλικά Manche) – Ένα συμβόλαιο που η αξία του σε βαθμούς από λεβέ είναι 100 ή περισσότεροι βαθμοί. Τα συμβόλαια που αντιστοιχούν σε μανς είναι τα 3ΧΑ, οι 4, οι 4, τα 5 και τα 5. Οτιδήποτε λιγότερο (ανά είδος συμβολαίου) ονομάζεται μερικό σκορ.
  Μερικό σκορ – Κάθε συμβόλαιο που αν πραγματοποιηθεί δεν λαμβάνει το bonus της μανς
  Μετρ Φύλλα (Winner) – Φύλλα που αν ξεκινήσουν μια λεβέ θα την κερδίσουν. Είτε είναι τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στο χρώμα, είτε είναι τα μοναδικά που έχουν απομείνει στο χρώμα
  Μη αγορασθέν χρώμα – Ένα χρώμα που δεν έχει αγοραστεί κατά τη διάρκεια της αγοράς
  Μινέρ (minor, Γαλλικά mineure) – Τα κατώτερα χρώματα: σπαθιά ή καρά
  Μορ (Dummy, Γαλλικά Mort) – Το χέρι του συμπαίκτη του εκτελεστή το οποίο τοποθετείται με ανοιχτά τα φύλλα στο τραπέζι μετά την αντάμ
  Μπάζα – Δείτε Λεβέ
  Μπαίνω Μέσα – Δεν καταφέρνω να βγάλω το συμβόλαιο. Για παράδειγμα «τρεις μέσα» σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν τρεις λιγότερες λεβέ από όσες απαιτούσε το συμβόλαιο

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών

  Μπριτζ