• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Η αντάμ

  Η αντάμ είναι ένα από τα βασικότερα όπλα της άμυνας. Η σωστή επιλογή της συνήθως θα κρίνει το αποτέλεσμα της διανομής. Ο εκτελεστής, τις περισσότερες φορές θα έχει την πλειοψηφία των πόντων ή θα βασίζεται στην ευνοϊκή κατανομή του χεριού του και του μορ για να πραγματοποιήσει τον ανώτατο αριθμό λεβέ. Όμως, λόγω της αντάμ, είναι η άμυνα εκείνη που έχει το προβάδισμα, και αν έχει γίνει προηγουμένως σωστή ανάλυση της αγοράς, θα έχει το πλεονέκτημα όσον αφορά στην έκβαση της ντόνας.
  Δύο είναι τα θέματα που σχετίζονται με την αντάμ: καταρχήν η επιλογή του σωστού χρώματος. Και αφού έχει αποφασιστεί το χρώμα, η επιλογή του κατάλληλου φύλλου.
  Ο κυριότερος παράγοντας που παίζει ρόλο στην εκλογή της, σε συνδυασμό με τα φύλλα του χεριού, είναι οι αγορές που έχουν γίνει στο τραπέζι. Ή κάποιες φορές, η έλλειψη αυτών.

  Επιλογή χρώματος
  Αντάμ εναντίον συμβολαίων Χωρίς Ατού
  1) Ο συμπαίκτης έχει αγοράσει
  Αν ο συμπαίκτης έχει αγοράσει, συνήθως η καλύτερη αντάμ είναι στο χρώμα του (εκτός αν κάποιος συνδυασμός του χεριού μας, υποδεικνύει το αντίθετο)
  Αν έχει ανοίξει αδύνατος στην τρίτη θέση, συχνά θα το έχει κάνει για υπόδειξη αντάμ
  Αν έχει κοντράρει συμβατική αγορά των αντιπάλων (πχ το Stayman) ζητάει έξοδο εκεί

  2) Ο συμπαίκτης δεν έχει αγοράσει αλλά έχουμε πληροφορίες από την αγορά των αντιπάλων
  Βγαίνουμε παθητικά (από σειρά ή λιμά) όταν:
  α) Έχουμε όλους τους πόντους που περισσεύουν και το μακρύ μας χρώμα το έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι (διαφορετικά, το μόνο που θα κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τον εκτελεστή να τοποθετήσει τα φύλλα)
  β) Ο μορ έχει δείξει αδυναμία (αν βγούμε επιθετικά, πιθανότατα θα πουλήσουμε λεβέ, προσφέροντας δωρεάν εμπάσα στον εκτελεστή)
  γ) Δεν έχει φανεί κάποιο ισχυρό χρώμα των αντιπάλων από την αγορά (οπότε ο εκτελεστής θα πρέπει να προσπαθήσει να αναπτύξει μόνος του τις απαραίτητες λεβέ)
  δ) Αμυνόμαστε εναντίον σλεμ σε ΧΑ
  Βγαίνουμε επιθετικά (στο καλύτερο χρώμα του άξονα) αν δεν συντρέχει κάτι από τα παραπάνω

  3) Δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες από την αγορά
  Γενικά βγαίνουμε σε μη αγορασμένα χρώματα, εκτός αν κρατάμε κάποιον πολύ ισχυρό συνδυασμό σε χρώμα αγορασμένο από τους αντιπάλους
  α) Σε χρώματα μη αγορασμένα από τους αντιπάλους:
  Από χρώμα με πολύ καλή σειρά ονέρ
  Από 4φυλλο χρώμα με ονέρ και καλές ενδιάμεσες
  Από 5φυλλο ή 4φυλλο χρώμα
  Από 3φυλλο με ονέρ
  Από 3φυλλο με λιμά (ελπίζοντας να πετύχουμε τον σύντροφο)
  Μεταξύ ενός 5φυλλου με λιμά και 4φυλλου με καλή σειρά σε ονέρ (πχ 87543, KQJ7) επιλέγουμε γενικά το δυνατότερο χρώμα
  Μεταξύ ενός 4φυλλου μινέρ και ενός ισοδύναμου 4φυλλου μαζέρ, προτιμάμε το μαζέρ
  Αν είμαστε μεταξύ δύο ισοδύναμων χρωμάτων, στο ένα από τα οποία είχε την ευκαιρία να παρεμβληθεί ο σύντροφος ή να το υποδείξει κοντράροντας κάποια συμβατική αγορά των αντιπάλων, λαμβάνουμε υπόψιν την έλλειψη αγοράς εκ μέρους του, πριν αποφασίσουμε για την έξοδο μας
  Μεταξύ δύο ισοδύναμων χρωμάτων, το ένα από τα οποία περιέχει τον Α (πχ ΚΤ62, ΑΤ73) προτιμάμε το άλλο, κυρίως με σκοπό να έχουμε διατηρήσει  είσοδο στο χέρι μας με τον Α, αν καταφέρουμε να εδραιώσουμε το χρώμα
  Από τον συνδυασμό AQxx γενικά είναι καλό να αποφεύγουμε την αντάμ, αντίθετα αν βγούμε από 5φυλλο AQxxx έχουμε βάσιμες ελπίδες να εδραιώσουμε το χρώμα στην συνέχεια. Γενικά είναι καλύτερο να αποφεύγουμε την αντάμ από 4φυλλους συνδυασμούς τύπου Axxx, AJxx ή AQxx και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια πιο κατάλληλη έξοδο
  β) Σε χρώματα που έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι:
  Βγαίνουμε αν έχουμε πολύ ισχυρό συνδυασμό φύλλων εκεί
  Αν πρέπει να βγούμε σε χρώμα που έχει αγοραστεί (πχ έχουν αγοραστεί ή υπονοηθεί όλα τα χρώματα), τότε προτιμάμε το δεύτερο χρώμα του μορ
  Για να βγούμε στο χρώμα του εκτελεστή, θα πρέπει να υπάρχει ειδικός λόγος όπως μία πολύ καλή σειρά ονέρ ή καλό μακρύ χρώμα (με ονέρ και καλές ενδιάμεσες)


  4) Ο συμπαίκτης έχει κοντράρει το τελικό συμβόλαιο
  Στο χρώμα του άξονα, αν έχουμε αγοράσει εμείς ή ο σύντροφος
  Στο δικό μας χρώμα αν εχουμε αγοράσει και οι δύο
  Στο πρώτο χρώμα του μορ, αν δεν έχουμε αγοράσει ούτε εμείς ούτε ο σύντροφος
  Αντάμ πίκα, αν δεν έχουν αγοραστεί καθόλου χρώματα (πχ 1ΧΑ-2ΧΑ-3ΧΑ)

  Αντάμ εναντίον Χρωματιστών συμβολαίων
  Οι δύο βασικές γραμμές άμυνας εναντίον χρωματιστών συμβολαίων θα είναι α) η παθητική άμυνα και β) η επιθετική. Οδηγός για την σωστή επιλογή της καλύτερης αμυντικής τακτικής θα είναι κυρίως η αγορά, σε συνδυασμό και με τα φύλλα του χεριού μας.
  Από τις αγορές που έχουν εμφανιστεί στο τραπέζι μέχρι να καθοριστεί το τελικό συμβόλαιο (ή αντίστοιχα από την έλλειψη τους), συνήθως θα έχουν γίνει γνωστές τόσο η δύναμη, όσο και η κατανομή των αντιπάλων και επομένως θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες πρώτες προβλέψεις για το πλάνο που είναι πιθανότερο να ακολουθήσει ο εκτελεστής και επομένως θα έχουμε κάποιες ισχυρές  ενδείξεις για το πώς μπορούμε να τον εμποδίσουμε.
  Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψιν τις αγορές των αντιπάλων, θα έχει φανεί αν ο εκτελεστής θα βασιστεί σε κάποιο μακρύ χρώμα, δικό του ή του μορ, αν θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει το συμβόλαιο του με κοψίματα, αν παίζει σε μισφίτ, αν έχει φανεί έλλειψη κοντρόλ σε κάποιο χρώμα ή  αν το συμβόλαιο φαίνεται οριακό και επομένως υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να μην πραγματοποιηθεί.
  Βασιζόμενοι στις αγορές του συντρόφου (ή στην έλλειψη τους) μπορούμε να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να τοποθετήσουμε τα ονέρ σε κάποια χρώματα. Οι παρεμβολές ή μη παρεμβολές του συντρόφου, σε σημεία που πιθανότατα μπορούσε να επέμβει στην αγορά, τα κοντρ ή αντίθετα το πάσο σε συμβατικές αγορές των αντιπάλων, είναι παράγοντες που επίσης παίζουν βασικό ρόλο στην επιλογή της αντάμ.
  Βασικό είναι επίσης το μήκος ή η ποιότητα των ατού που κρατάμε στο χέρι μας, ή το μήκος των ατού που πιθανολογούμε ότι έχει ο σύντροφος. Με πολύ καλή σειρά στα ατού (πχ KQJ9), γενικά βγαίνουμε εκεί. Με πολλά ατού και κάποιο δυνατό χρώμα στον άξονα, συνήθως επιλέγουμε να φορτσάρουμε τον εκτελεστή (να τον κάνουμε να χάσει τον έλεγχο των ατού) βγαίνοντας στο ισχυρότερο χρώμα (το δικό μας ή του συμπαίκτη). Με συνδυασμούς όπως Axx στα ατού και κάποιο κοντό χρώμα στον άξονα, είναι συχνά καλύτερο να προσπαθήσουμε να πάρουμε λεβέ από κοφτές, βγαίνοντας στο κοντό χρώμα το δικό μας ή του συντρόφου.
  Αν έχουμε κάποιον πολύ ισχυρό συνδυασμό στο χέρι μας (πχ AKQx, KQJx) γενικά βγαίνουμε εκεί, ανεξάρτητα από την αγορά.
  Αν οι αντίπαλοι απέφυγαν κάποιο συμβόλαιο ΧΑ λόγω έλλειψης κοντρόλ σε κάποιο χρώμα και καταλήξανε να παίζουν σε κάποιο μινέρ, βγαίνουμε στην αδυναμία τους, δηλαδή στο μη αγορασμένο χρώμα.
  Γενικά η αντάμ και γενικότερα η αμυντική τακτική σε κάθε διανομή θα είναι μία από τις ακόλουθες 5 (ο τίτλος παραπέμπει στην αντίστοιχη παράγραφο, όπου θα διαβάσετε για τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση):


  Οι 5 γραμμές άμυνας:

  Επιθετική άμυνα
  Πότε;  Όταν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν οι λεβέ που δικαιούμαστε
  Τι κάνουμε;  Βγαίνουμε επιθετικά, σε χρώμα με ονέρ
  Παθητική άμυνα
  Πότε;   Όταν παίζοντας επιθετικά, διευκολύνουμε τον εκτελεστή. Όταν οι λεβέ μας δεν κινδυνεύουν να χαθούν.
  Τι κάνουμε;  Βγαίνουμε παθητικά, σε χρώμα χωρίς ονέρ ή από σειρά ή ατού  Φορτσάρισμα του εκτελεστή   Πότε;   Όταν το χέρι με τα πολλά ατού μπορεί να φορτσαριστεί έγκαιρα.
  Τι κάνουμε;  Βγαίνουμε επιθετικά, στο δυνατό χρώμα του άξονα (ή στο μακρύ χρώμα του χεριού με τα πολλά ονέρ)
  Περιορισμός των λεβέ από κοφτές του εκτελεστή  Πότε;   Όποτε έχει φανεί από την αγορά ότι ο εκτελεστής θα βασιστεί σε κοφτές για να βγάλει το συμβόλαιο του ή όταν έχουμε καλή σειρά στα ατού
  Τι κάνουμε;  Βγαίνουμε ατού και συνεχίζουμε παίζοντας ατού όποτε πιάσουμε χέρι  Δημιουργία λεβέ από ατού  Πότε;  Έχουμε κοντό χρώμα ή περιμένουμε να έχει ο σύντροφος. Έχουμε πολύ αδύνατο χέρι χωρίς καλύτερη εναλλακτική.
  Τι κάνουμε;  Βγαίνουμε στο κοντό χρώμα μας (το δικό μας ή του συμπαίκτη)
  Επιλογή φύλλου αντάμ

    Όταν δεν υπάρχει σειρά από ονέρ, ισχύει η αντάμ του "δεύτερου, τέταρτου", που σημαίνει ότι βγαίνετε  το τέταρτο από δύναμη και το δεύτερο από λιμά. Έτσι από Κ5432 δεν βγαίνετε οποιοδήποτε λιμό φύλλο, αλλά το 3, από Κ432 το 2, από Κ32 το 2. Αν δεν έχετε ονέρ στο χρώμα, πχ αν κρατάτε 9754 δεν βγαίνετε το 9 αλλά το 7, από 984 το 8.


  α) Από χρώμα με ονέρ
  Από 3 συνεχόμενα ονέρ, βγαίνουμε το μεγαλύτερο (πχ από KQJ2 τον Κ)
  Από 2 συνεχόμενα, εναντίον χρωματιστού συμβολαίου το μεγαλύτερο αλλά εναντίον ΧΑ το τέταρτο, εφόσον έχουμε τουλάχιστον 4 φύλλα στο χρώμα. Αν έχουμε 3, τότε το μεγαλύτερο από τα ονέρ και εναντίον ΧΑ (πχ από QJ32 την Q εναντίον χρωματιστού αλλά το 2 εναντίον ΧΑ, από KQ2 τον Κ ανεξάρτητα από το είδος του συμβολαίου)
  Από σχεδόν συνεχόμενη σειρά (πχ KJT3, KQT3) το μεγαλύτερο από τα συνεχόμενα εναντίον χρωματιστού συμβολαίου (δηλαδή από KJT3 τον J και από KQT3 τον Κ). Για τα ΧΑ παίζει ρόλο η ποιότητα της σειράς (δηλαδή το τι σινιάλο θέλετε να σας δώσει ο σύντροφος)* 
  Από χρώμα με ένα ή περισσότερα μη συνεχόμενα ονέρ (πχ K7432, KJ53) βγαίνουμε το τέταρτο φύλλο (και στις δύο περιπτώσεις βγαίνουμε το 3)
  *Ειδικά εναντίον συμβολαίων ΧΑ, ο σύντροφος τις περισσότερες φορές θα δίνει σινιάλο που δείχνει αν του αρέσει ή όχι το χρώμα της αντάμ. Υπάρχουν όμως ειδικές περιπτώσεις που θα του ζητάμε  να παίξει το  ονέρ που πιθανόν κρατάει στο χρώμα (πχ αν βγούμε τον Α, τον υποχρεώνουμε να πετάξει ένα ονέρ που πιθανόν κρατάει, πχ αν έχει Kxx, πρέπει να παίξει τον K) ώστε καταρχήν να γνωρίζουμε πώς να συνεχίσουμε και κατά δεύτερον, να μην μπλοκαριστεί το χρώμα ή αν δεν έχει ονέρ θα πρέπει να μας δώσει μέτρημα (να μας δείξει αν έχει μονό ή ζυγό αριθμό φύλλων στο χρώμα). Για να είναι δυνατή αυτή η διαφοροποίηση και να ξέρει πώς πρέπει να αντιδράσει, έχουμε ορίσει τις αντάμ των A, Q, T ως δυνατές (από ισχυρούς συνδυασμούς που ζητάνε ντεμπλοκάζ ή μέτρημα) και τις αντάμ των K, J να ζητάνε ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό σινιάλο (θέλω, δεν θέλω)
  β) Από λιμά
  Από λιμά φύλλα (πχ 976) το δεύτερο
  γ) Από δίφυλλο
  Από δίφυλλο βγαίνουμε πάντα το μεγαλύτερο (από Κ5 τον Κ, από 93 το 9)

  Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ο πίνακας αντάμ που ακολουθεί:

  Πίνακας αντάμ  (Εναντίον ΧΑ: AQT: Ντεμπλοκάζ ή μέτρημα, KJ: Θέλω-Δεν θέλω)
  Συνδυασμός   Χωρίς Ατού      Χρωματιστό
  AK432                3                            A
  AKJT2                A                            A
  AKT2                 Κ                             A
  AQ432                3                            A
  AQJ32                Q                            A
  AJT32                 T                            A
  KJT32                 T                            J
  KJ432                  3                           3
  QJ3                      J                          Q
  QJ983                 Q                           Q
  AQT93                Q ή T                      A
  QT93                   T                           Τ
  JT93                     J                           J
  T932                    9                           T ή 9
  974                      7                           7
  Hxxx                τέταρτο               τέταρτο (εκτός αν το ονέρ είναι ο Α)
  HHxx               τέταρτο               τέταρτο (εκτός αν το μεγάλο ονέρ είναι ο Α)
  xxxxx               δεύτερο               δεύτερο  Σύνοψη αντάμ (και συνέχισης στο χρώμα) εναντίον συμβολαίων ΧΑ
  Τα ΑQT είναι δυνατές αντάμ που ζητάνε μέτρημα ή ντεμπλοκάζ (Όταν όμως ο μορ έχει σόλο ή σικάν, τότε ζητάνε ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό σινιάλο)
  Η αντάμ του K και του J ζητάνε "θέλω-δεν θέλω" (ενθαρρυντικό ή αποθαρρυντικό σινιάλο)
  Η αντάμ του 9 υπόσχεται το Τ (εκτός αν έχει γίνει από δίφυλλο 9x)
  Το 8 σπάνια είναι το τέταρτο δύναμης (συνήθως θα υπάρχει κάποια εσωτερική σειρά) και συνήθως θα είναι το δεύτερο καλύτερο, υποσχόμενο το 9 ή το Τ (εκτός αν έχει γίνει από δίφυλλο 8x)
  Οι ενδιάμεσες κάρτες είτε θα είναι το δεύτερο καλύτερο φύλλο (αν δεν έχουν γίνει από δίφυλλο) δείχνοντας σειρά από λιμά, είτε το τέταρτο καλύτερο, δείχνοντας ονέρ στο χρώμα. Αν δεν μπορεί να γίνει άμεσα φανερό από την αγορά ή από τα φύλλα μας, ποιο από τα δύο ισχύει, συνήθως θα το δούμε στον επόμενο γύρο που θα παιχθεί το χρώμα. Γενικά όταν βγαίνουμε από λιμά (το δεύτερο), στην συνέχεια παίζουμε το αρχικό τέταρτο. Όταν βγαίνουμε το τέταρτο καλύτερο για να δείξουμε ονέρ, μετά παίζουμε το μικρότερο φύλλο που έχει μείνει.
  Από αντάμ σε τρίφυλλο λιμό, ισχύει το MUD (Middle, Up, Down). Δηλαδή αντάμ το μεσαίο και στην συνέχεια παίζουμε το μεγαλύτερο από τα τρία (πχ από 875, αντάμ το 7 και στην συνέχεια παίζουμε το 8).  Ο κανόνας των 11
  Αν κάνει έξοδο ο συμπαίκτης σας και παίζετε το τέταρτο καλύτερο δύναμης, τότε μπορείτε να εφαρμόσετε έναν κανόνα που σας δείχνει κάθε φορά, πόσα φύλλα μεγαλύτερα από αυτό της αντάμ, κρατάει ο εκτελεστής. Πρόκειται για τον Κανόνα των 11:
  Αφαιρώντας από το 11 το φύλλο της αντάμ (πχ αν ο συμπαίκτης σας βγει το 6, αφαιρείτε από το 11 το 6) γνωρίζετε πόσα συνολικά φύλλα στα άλλα τρία χέρια (το δικό σας, του μορ και του εκτελεστή) είναι μεγαλύτερα από αυτό. Άρα βλέποντας πόσα έχετε εσείς μαζί με τον μορ, καταλαβαίνετε πόσα έχει ο εκτελεστής.
  Πχ έστω ότι γίνεται αντάμ το 5. Εσείς κρατάτε Κ32 και βλέπετε στον μορ Τ86. Αφαιρείτε από το 11 το 5 και το αποτέλεσμα σας δίνει πόσες κούπες μεγαλύτερες του 5 υπάρχουν στα τρία χέρια (το δικό σας και των αντιπάλων). Βλέπετε 4 από αυτές στον μορ και στο χέρι σας, συνολικά υπάρχουν 11-5=6, άρα γνωρίζετε ότι ο εκτελεστής κρατάει τις άλλες 2.

  Από τον κανόνα, δεν επωφελείται μόνο ο σύντροφος του παίκτη που βρίσκεται στην αντάμ. Με την ίδια λογική, και ο εκτελεστής μπορεί να δει πόσα φύλλα μεγαλύτερα της αντάμ, κρατάει ο παίκτης δεξιά του: πχ, έστω γίνεται αντάμ το 4 και ο εκτελεστής βλέπει στον μορ Τ8 ενώ ο ίδιος κρατάει A93. Βλέποντας 4 πίκες μεγαλύτερες από το 4, και γνωρίζοντας ότι συνολικά υπάρχουν 11-4=7 στα τρία χέρια, γνωρίζει ότι ο δεξιά του αντίπαλος κρατάει 3 από αυτές.

        

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ