• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Οι αγορές Transfer μετά από άνοιγμα 1ΧΑ


  Οι αγορές Transfer σε μαζέρ μετά από άνοιγμα ΧΑ

  Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη, αν έχουμε κάποιο 5φυλλο+ μαζέρ δεν το αγοράζουμε άμεσα αλλά χρησιμοποιούμε τις αγορές transfer: Με 5+ κούπες αγοράζουμε 2♦ και υποχρεώνουμε τον ανοίξαντα να αγοράσει εκείνος 2♥, ενώ με 5+ πίκες αγοράζουμε 2♥ και τον υποχρεώνουμε να πει 2♠. Αγοράζουμε δηλαδή το προηγούμενο βήμα ώστε να αγοράσει το δυνατό χέρι το μαζέρ και να γίνει ο ανοίξας εκτελεστής αν τελικά επιλεγεί αυτό το συμβόλαιο.


  Οι αγορές transfer γίνονται ακόμα και με χέρια 0 πόντων. Μετά την αποδοχή του transfer από τον συμπαίκτη οι συνέχειες είναι ανάλογες των πόντων και της κατανομής μας.  1ΧΑ-2♦ (αγορά transfer για κούπες)-2♥ (αποδοχή του transfer)-…

  1ΧΑ-2♥(αγορά transfer για πίκες)-2♠ (αποδοχή του transfer)-…  Όταν ο ανοίξας έχει 4φυλλο φιτ και max μπορεί να κάνει υπεραποδοχή του transfer. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι, ανάλογα με το τι άλλο δείχνει ταυτόχρονα, αλλά ο πιο απλός είναι να γίνει στο επίπεδο 3 αντί του 2:


  1ΧΑ-2♦ (transfer για κούπες)-3♥ (υπεραποδοχή του transfer)-…

  1ΧΑ-2♥(transfer για πίκες)-3♠ (υπεραποδοχή του transfer)-…

  Εναλλακτικά, ο ανοίξας μπορεί να υπεραποδεχτεί αγοράζοντας κάποιο δίφυλλο (τυπικά με 2 λιμά φύλλα). Σε αυτήν την περίπτωση, ο απαντών επαναλαμβάνει το transfer στον επόμενο γύρο ώστε να δηλώσει το χρώμα ο ανοίξας. Όταν όμως το δίφυλλο είναι στο χρώμα του transfer, τότε ο ανοίξας υπεραποδέχεται με 2ΧΑ ώστε να μπορεί να γίνει επανάληψη του transfer στην συνέχεια:


  1ΧΑ-2♦ (transfer για κούπες)-2♠ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλη πίκα)-3♦ (επανάληψη του transfer)-3♥-
  1ΧΑ-2♦ (transfer για κούπες)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο σπαθί)-3♦ (επανάληψη του transfer)-3♥-
  1ΧΑ-2♦ (transfer για κούπες)-2XA (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο καρό)-3♦ (επανάληψη του transfer)-3♥-
  1ΧΑ-2♦ (transfer για κούπες)-3♥ (υπεραποδοχή του transfer με 3433)--


  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλη κούπα)-3 (επανάληψη του transfer)-3-

  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο σπαθί)-3 (επανάληψη του transfer)-3-
  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3 (υπεραποδοχή του transfer με δίφυλλο καρό)-3 (επανάληψη του transfer)-3-
  1ΧΑ-2 (transfer για πίκες)-3- (υπεραποδοχή του transfer με 4333)


  Παραδείγματα αγορών

  1ΧΑ-2♦-2♥-Πάσο: Αδύνατο χέρι 0-7 πόντων με 5φυλλη+ κούπα
  1ΧΑ-2♦-2-2ΧΑ: Προτασιακό χέρι 8-9 πόντων με 5φυλλη κούπα. Ο ανοίξας αγοράζει αναλόγως της δύναμης του και της ύπαρξης ή μη φιτ:
  1ΧΑ-2♦-2-2ΧΑ-Πάσο: Ο ανοίξας μπορεί να πασάρει αν έχει 15 π. και 2φυλλο κούπα
  1ΧΑ-2♦-2-2ΧΑ-3: Ο ανοίξας διορθώνει στις 3 αν έχει 15 π. και 3φυλλο φιτ. Αν το χέρι του απαντητή αναβαθμίζεται μετά την πιστοποίηση του φιτ, μπορεί να συνεχίσει αγοράζοντας την μανς.
  1ΧΑ-2♦-2-2ΧΑ-3ΧΑ: Ο ανοίξας αγοράζει 3ΧΑ αν έχει 16-17 π. και 2φυλλο κούπα
  1ΧΑ-2♦-2-2ΧΑ-4Ο ανοίξας αγοράζει 4 αν έχει 16-17 π. και 3φυλλο φιτ
  1ΧΑ-2♦-2-3Προτασιακό χέρι 8-9 πόντων με 6φυλλη κούπα. Ο ανοίξας πασάρει με 15 ή αγοράζει την μανς με περισσότερους πόντους.
  1ΧΑ-2♦-2-3ΧΑ: 10+ πόντοι με 5φυλλη κούπα
  1ΧΑ-2♦-2-410+ πόντοι με 6φυλλη+ κούπα
  1ΧΑ-2♦-2-4ΧΑ: 16+ πόντοι με 5φυλλη κούπα. Η αγορά είναι προτασιακή για σλεμ. Το 4ΧΑ εδώ δεν είναι ερώτηση άσων, αλλά ποσοτικό. Ο ανοίξας συνεχίζει αναλόγως δύναμης και φιτ:
   Με 15 πόντους μπορεί να πασάρει αν έχει 2φυλλη κούπα ή να διορθώσει στις 5 αν έχει φιτ. Με 16-17 αγοράζει το σλεμ, στα Χωρίς Ατού χωρίς φιτ ή στις 6 αν έχει 3φυλλο. Ειδικά με ενδιάμεσο χέρι 16 πόντων και 2φυλλο κούπα, μπορεί να αγοράσει 5ΧΑ αφήνοντας την τελική απόφαση στον συμπαίκτη.


  Ειδικές αγορές

  > Με 54 τα μαζέρ και αξίες μανς, ο συμπαίκτης του 1ΧΑ ξεκινάει με Stayman και αν πάρει απάντηση 2 συνεχίζει με Smolen, αγοράζοντας το 4φυλλο μαζέρ στο επίπεδο 3.
  > Με 55 τα μαζέρ, τα προτασιακά χέρια ξεκινάνε με 2 και μετά την αποδοχή αγοράζουν 2 (1ΧΑ-2-2-2♠ (η συγκεκριμένη αγορά μπορεί να δείχνει και 54 με 4φυλλη πίκα) ενώ με αξίες μανς, ξεκινάνε με 2 και συνεχίζουν με 3 (1ΧΑ-2-2-3).
  > Μετά από Transfer, αγορά με άλμα σε νέο χρώμα είναι Splinter (1ΧΑ-2-2-4 : 6φυλλη κούπα και 0-1 σπαθιά, δηλώνει ενδιαφέρον για σλεμ)
  > Μετά από Transfer, αγορά μινέρ στο επίπεδο 3 δείχνει 54+ και είναι forcing.

  Texas

  Αντίστοιχες με τις αγορές transfer είναι και οι Texas. Πρόκειται για transfer στο επίπεδο 4 και δείχνουν 6φυλλο χρώμα και αξίες (τουλάχιστον) μανς:
  1ΧΑ-4♦ (Texas στις κούπες)-4♥-…
  1ΧΑ-4♥(Texas στις πίκες)-4♠-…

  Λόγω των αγορών Texas, οι ακολουθίες 1ΧΑ-2♦-2♥-4και 1ΧΑ-2-2-4 δείχνουν πλέον ελαφρό slam try (χωρίς ενδιαφέρον για σλεμ, ο απαντών θα χρησιμοποιούσε Texas αν σκόπευε εξαρχής να κλείσει η αγορά στο επίπεδο 4).
  Transfer στα μινέρ

  Αντίστοιχη με τις παραπάνω είναι και η αγορά 2♠ transfer για (ένα ή και τα δύο) μινέρ η οποία μπορεί να δείχνει μονόχρωμο χέρι με 6φ+ μινέρ (από πολύ αδύνατο έως προτασιακό) ή διχρωμία στα μινέρ (54+) και πόντους για μανς. Ο ανοίξας μπορεί απλώς να αποδεχτεί με την αγορά 3♣ (1ΧΑ-2♠-3♣) ή να κάνει υπεραποδοχή με το προηγούμενο βήμα, δηλαδή να αγοράσει 2ΧΑ (1ΧΑ-2♠-2ΧΑ) δείχνοντας max αξίες (κυρίως σε σχέση με τα μινέρ):  1ΧΑ-2♠ (transfer για μινέρ)-3♣ (απλή αποδοχή του transfer)-…

  1ΧΑ-2♠ (transfer για μινέρ)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer)-…


     Όταν παίζονται 4 transfers (4Way Transfer) τότε το 2 είναι transfer για σπαθιά και το 2ΧΑ transfer για καρά. Ο ανοίξας με maximum αξίες σε σχέση με το μινέρ, μπορεί να υπεραποδεχτεί αγοράζοντας το προηγούμενο βήμα:

  1ΧΑ-2♠ (transfer για σπαθιά)-3♣ (απλή αποδοχή του transfer)-…
  1ΧΑ-2♠ (transfer για σπαθιά)-2ΧΑ (υπεραποδοχή του transfer)-…

  1ΧΑ-2ΧΑ (transfer για καρά)-3 (απλή αποδοχή του transfer)-…
  1ΧΑ-2ΧΑ (transfer για καρά)-3♣ (υπεραποδοχή του transfer)-…  Σε αυτή την περίπτωση όμως χάνεται ο προτασιακός χαρακτήρας του 2ΧΑ. Οπότε το Stayman θα γίνεται και χωρίς 4φυλλο μαζέρ, ώστε η αγορά 2ΧΑ  του απαντώντα στον δεύτερο γύρο, να σημαίνει ακριβώς αυτό, 8-9 π. και πρόταση για τα 3ΧΑ:


  1ΧΑ-2 (Stayman)-2♦//♠-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…


  Αναλυτικά:
       1ΧΑ-2 (Stayman)-2♦-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…

  1ΧΑ-2 (Stayman)-2-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, χωρίς 4φυλλο μαζέρ)-…
        1ΧΑ-2 (Stayman)-2-2 (προτασιακό, με 4φυλλη πίκα)-…  1ΧΑ-2 (Stayman)-2♠-2XA (προτασιακό για 3ΧΑ, ίσως χωρίς 4φυλλη κούπα)-…

  Αλλά:

        1ΧΑ-2 (Stayman)-2♦-3XA (Αξίες μανς με ένα τουλάχιστον 4φυλλο μαζέρ)-…  1ΧΑ-2 (Stayman)-2-3XA (Αξίες μανς με 4φυλλη πίκα)-…  1ΧΑ-2 (Stayman)-2♠-3XA (Αξίες μανς με 4φυλλη κούπα)-…

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ