• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Inverted Minors

       H σύμβαση πρωτοεμφανίστηκε στο αγοραστικό σύστημα K-S (των Edgar Kaplan και Alfred Sheinwold), αρκετά χαρακτηριστικά του οποίου, δανείστηκαν πολλά από τα σύγχρονα συστήματα, όπως το 2/1. Επίσης, και το Precision, στην αρχική του μορφή, χρησιμοποιούσε τα inverted minors μετά από άνοιγμα 1♦. Η αγορά 1♣-3♣ (1♦-3♦ αντίστοιχα) δείχνει 5-9 π. (και 5φυλλη υποστήριξη) ενώ τα δυνατά χέρια με 4φυλλο+ φιτ στο μινέρ του ανοίγματος αγοράζουν οικονομικά (1♣-2♣ και 1♦-2♦) ώστε να εξοικονομηθεί αγοραστικός χώρος. Και οι δύο ακολουθίες αρνούνται την ύπαρξη 4φυλλου μαζέρ.


      Χωρίς τα inv. m. ο μόνος τρόπος να δοθεί forcing tempo στην αγορά (χωρίς 4φυλλο μαζέρ) ήταν η απάντηση 2Ν (forcing, όχι προτασιακό). Έτσι όμως χανόταν πολύτιμος αγοραστικός χώρος και ο ανοίξας θα έπρεπε να κάνει την δεύτερη αγορά του στο επίπεδο 3. Στο σύγχρονο μπριτζ, η αγορά, όταν πρόκειται για δυνατά χέρια, διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη διερεύνηση  και αξιολόγηση. Αντίθετα, με λίγους πόντος στον άξονα αλλά καλό φιτ, οι απαντήσεις δίνονται με άλματα ώστε να παρεμποδιστούν οι αγορές των αντιπάλων.     Με την ένταξη των inverted minors στο αγοραστικό σύστημα, οι απαντήσεις σε άνοιγμα 1 σε μινέρ, όταν δεν υπάρχει 4φυλλο μαζέρ, διαμορφώνονται ως εξής:


  Μετά από άνοιγμα 1♣ (1♦)

  o       -1ΝΤ: 6-10 π.

  o       -2ΝΤ: 10-11 π.

  o       -2♣: 11+ π, 4φ+ φιτ (ή 10+π, 5φ+ φιτ)

  o       -3♣: 5-8 π., 5φ+ φιτ  Συνέχεια μετά από 1♣-2♣ (και 1♦-2♦)


  Η αγορά είναι φόρσινγκ τουλάχιστον μέχρι τα 2ΝΤ (ή τα 3♣). Οι δηλώσεις 2ΝΤ και 3♣, σε οποιαδήποτε φάση της αγοράς, τόσο από τον ανοίξαντα, όσο και από τον απαντώντα, δείχνουν μίνιμουμ αξίες σε σχέση με τις προηγούμενες αγορές και μπορούν να πασαριστούν.


  Μετά από απλή βοήθεια στο μινέρ (11+ π., 4φ+ φιτ) οι επόμενες αγορές, όταν γίνονται χωρίς άλμα, δείχνουν αξίες στο χρώμα (και αρνούνται αξίες στο χαμηλότερο). Πχ η αγορά 1♣-2♣-2♥ δείχνει από τον ανοίξαντα α) αξίες στην κούπα (ίσως και στην πίκα), β) έλλειψη κρατήματος στο καρό. Ο απαντών συνεχίζει κατά τον ίδιο τρόπο. Ο πρώτος που θα αντιληφθεί ότι τα ΝΤ είναι ασφαλές συμβόλαιο, τα αγοράζει σε επίπεδο αναλόγως των πόντων του, αλλιώς συνήθως επαναγοράζει το αρχικό μινέρ.

  Μετά από αγορά inverted minors από τον απαντώντα, ο ανοίξας εάν έχει 14+ πόντους γνωρίζει ότι θα παίξει μανς. Συνήθως η αγορά καταλήγει σε συμβόλαιο Χωρίς Ατού. Επειδή όμως η αγορά 1m-2m-3ΧΑ δείχνει 18-19 πόντους, ο ανοίξας ακόμη και αν κρατάει σε όλα τα χρώματα, δεν αγοράζει κατευθείαν το τελικό συμβόλαιο αν έχει λιγότερους από 18 πόντους, καθώς έτσι θα οδηγούσε την αγορά πολύ ψηλά. Συνεχίζει αγοράζοντας κάποιο κράτημα στο επίπεδο 2 σκοπεύοντας στον επόμενο γύρο να αγοράσει την μανς, περιγράφοντας με αυτόν το τρόπο πλήρως το χέρι του (πχ 1-2-2-3-3Ν)

  Παραδείγματα αγορών  • 1♣-2♣-2Ν: Κρατήματα σε όλα τα χρώματα, δείχνει 11-13, μπορεί να πασαριστεί [τα χέρια 14-17 π. ακόμα και αν έχουν κρατήματα παντού, δεν αγοράζουν άμεσα 2Ν, αλλά περνάνε πρώτα από ένα κράτημα και μετά αγοράζουν μανς] 
  • 1♣-2♣-3♣: Μακριά σπαθιά, αδύνατο, μπορεί να πασαριστεί
  • 1♣-2♣-3Ν: Κρατήματα παντού, 18-19
  • 1♣-2♣-2: Κράτημα κούπα (ίσως και πίκα), όχι κράτημα στο καρό
  • 1♣-2♣-2♥-2Ν: Το 2Ν δείχνει κράτημα σε πίκες και καρά αλλά min αξίες, μπορεί να πασαριστεί
  • 1♣-2♣-3: Splinter
  • 1♣-2♣-4: Exclusion Blackwood (σικάν στις κούπες)

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ