• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Cuebids


  To Cuebid (cb) είναι αγορά σε χρώμα το οποίο, βάσει των προηγούμενων αγορών, αποκλείεται να προτείνεται για ατού. Η χρήση των cuebids για να δείξουν έλεγχο (control) σε αγορές σλεμ, χρονολογείται από τα πρώιμα στάδια του παιχνιδιού (όταν είχαν διαμορφωθεί οι πρώτοι κανόνες και είχε μετονομαστεί σε contract bridge) και πρωτοχρησιμοποιήθηκε από παίκτες όπως οι   Lenz, Foster, Reith και Shepard.


  To control είναι ακριβώς αυτό που εννοεί η λέξη: έλεγχος ενός χρώματος. Κοντρόλ (ctrl) 1ου γύρου σημαίνει ότι οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη λεβέ στο χρώμα (είτε υπάρχει άσος, είτε σικάν). Για το μικρό σλεμ, πρέπει να υπάρχουν ctrl 1ου γύρου σε 3 χρώματα. Ως ctrl 2ου γύρου θεωρούνται οι ρηγάδες και το σόλο. Έχοντας οποιοδήποτε από τα δύο παραπάνω, δηλαδή μία μόνο άμεσα χανόμενη μπάζα, οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πάρουν 2 άμεσες λεβέ στο χρώμα.

  Για να θεωρηθεί μία αγορά ως cb θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:

  α) να έχει συμφωνηθεί (ή υπονοηθεί) το χρώμα των ατού,

  β) με φιτ μαζέρ, αγορά σε επίπεδο μεγαλύτερο του 3 στο μαζέρ είναι cb
  γ) με φιτ μινέρ, αγορά άλλου χρώματος πάνω από τα 3Ν είναι cb
  Επαναφορά στο χρώμα των ατού μετά από cb δείχνει είτε έλλειψη ctrl είτε minimum αξίες σε σχέση με τις προηγούμενες αγορές.

  Γενικά κιουμπιντάρουμε και 1ου και 2ου γύρου ctrl αρχίζοντας από το χαμηλότερο. Άρα αν προσπεράσουμε κάποιο χρώμα, δείχνουμε έλλειψη ctrl εκεί (εκτός αν το ζευγάρι συμφωνήσει ότι παίζει κατευθυνόμενα cb και  επομένως κιουμπιντάρουν πρώτα στο χρώμα που είναι ακριβώς πριν από εκείνο στο οποίο αναζητούν ctrl.)
  Επανάληψη cb σε χρώμα το οποίο ήδη έχουμε κιουμπιντάρει δείχνει 1ου και 2ου γύρου ctrl εκεί (πχ Α και Κ).

  Cb γίνονται και σε ήδη αγορασμένα χρώματα αν δεν υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθεί το χρώμα των ατού.

  Παραδείγματα αγορών

  • 1♦-1♥-3♥-4♣-4♦-4♥-4♠-4Ν: Έχοντας συμφωνήσει στο χρώμα των ατού (κούπες) ο απαντητής κάνει cb στα σπαθιά δείχνοντας ενδιαφέρον για συνέχεια. Ο ανοίξας συνεχίζει δείχνοντας ctrl στα καρά. Το 4♥ επιβεβαιώνει έλλειψη ctrl στην πίκα (το οποίο ήταν ήδη γνωστό αφού δεν αγόρασε 3♠ μετά το 3♥). Ο ανοίξας, ελέγχοντας το χρώμα, το κιουμπιντάρει και ο συμπαίκτης του συνεχίζει με ερώτηση άσων.
  • 2♣-2♦-3♣-4♣-4♥-: Το 4♥ μετά το φιτ στα σπαθιά, δείχνει ctrl εκεί και παράλληλα, έλλειψη ctrl στα καρά. Αν ούτε ο απαντητής ελέγχει το χρώμα, πρέπει να κλείσει την μανς στα 5♣. Αν όμως το ζευγάρι παίζει κατευθυνόμενα cb τότε το 4♥ ψάχνει ctrl στο επόμενο χρώμα, οπότε ο απαντητής αν έχει πρέπει να αγοράσει 4♠.
  • 1♥-2♥-3♦: Το 3♦ (κάτω από το 3♥) δεν είναι cb, αλλά game try. Αν όμως η αγορά εξελιχθεί ως εξής:
  • 1♥-2♥-3♦-3♥-3♠: Τώρα το 3♦ αποδεικνύεται ότι ήταν πρώιμο cb (advanced cb) και ότι ο απαντητής πρέπει να δείξει αν έχει ctrl σπαθί
           
                                                                    
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ