• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ghestem  Η σύμβαση Ghestem είναι μία μέθοδος που περιγράφει δίχρωμα χέρια, με άμεση παρεμβολή, μετά από άνοιγμα (στο επίπεδο ένα) των αντιπάλων. Πήρε το όνομά της από τον επινοητή της, Pierre Ghestem, ο οποίος ήταν διαπρεπής μπριτζέρ, καθώς και σκακιστής και παίκτης της ντάμας, και είχε σημειώσει πολλές επιτυχίες παίζοντας με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. 
  Παίζοντας Ghestem ποτέ δεν αγοράζετε το χρώμα σας. Υπάρχουν τρεις αγορές: το 2ΧΑ (δείχνοντας τα χαμηλά χρώματα), το 3♣ (τα υψηλά χρώματα) και το cue-bid (τα ακραία χρώματα). Η μόνη εξαίρεση είναι μετά από άνοιγμα 1, οπότε το 2 δείχνει τα υψηλά (δηλ. τα μαζέρ) ενώ το cue-bid 2 είναι φυσική αγορά (σπαθιά).

  Ειδικότερα:

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου

  (1)-2Φυσική αγορά (σπαθιά)

  (1)-2: Τα υψηλά χρώματα ()

  (1)-3: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ: Τα χαμηλά χρώματα ()

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-3: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ:  Τα χαμηλά χρώματα ()

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-3: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ: Τα χαμηλά χρώματα ()

  Μετά από άνοιγμα 1 του αντιπάλου
  (1)-2: Τα ακραία χρώματα ()
  (1)-3: Τα υψηλά χρώματα ()
  (1)-2ΧΑ:  Τα χαμηλά χρώματα ()

  Απαιτήσεις
  Η κατανομή του χεριού που κάνει Ghestem είναι αυστηρά 55. Οι πόντοι είναι θέμα συμφωνίας και παίζει μεγάλο ρόλο και ο συσχετισμός των μανς. Γενικά όμως  οι αγορές Ghestem τείνουν να είναι εποικοδομητικές και γίνονται με χέρια που έχουν παικτικές αξίες, και επομένως και την προοπτική να κερδίσουν την αγορά. Αν γίνουν εξάλλου με πολύ αδύνατα χέρια και τελικά επικρατήσουν οι αντίπαλοι, υπάρχει ο κίνδυνος να παίζουν με "ανοιχτά χαρτιά" γνωρίζοντας την κατανομή των φύλλων στον άλλον άξονα.
  Άνω όριο δεν υπάρχει καθώς, εφόσον ποτέ δεν αγοράζεται πραγματικό χρώμα, οι αγορές είναι forcing και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν και πολύ δυνατά χέρια.

  Απαντήσεις
  Γενικά βοήθειες με άλμα είναι μπαράζ, χωρίς ιδιαίτερη κατανομή ή φιλοδοξίες για συνέχεια δίνεται απλή προτίμηση χρώματος στο χαμηλότερο επίπεδο, τα χέρια που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν την μανς (ή και το σλεμ) κάνουν cue-bid (αγοράζουν το χρώμα του ανοίγματος) ενώ αγορά του τέταρτου χρώματος είναι φυσική (για να παιχθεί).
  Για παράδειγμα μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1 και παρεμβολή 2 (τα μαζέρ) οι απαντήσεις είναι οι εξής:
  (1)-2-2♥/: Απλή προτίμηση, sign-off
  (1)-2-3♥/: Μπαράζ
  (1)-2-4♥/: Να παιχθεί, ίσως μπαράζ
  (1)-2-3: To τέταρτο χρώμα, αδύνατο με μακριά καρά, να παιχθεί (δείχνει μισφίτ)
  (1)-2-3: To cue-bid δείχνει δυνατό χέρι με άγνωστο φιτ. Υποχρεωτικό ρελέ* το επόμενο βήμα (εδώ το 3)  ώστε καταρχήν να δοθεί το φιτ και στην συνέχεια να αρχίσουν τα cue-bids αν υπάρχει ενδιαφέρον [*Κατόπιν συμφωνίας το επόμενο βήμα μπορεί να είναι υποχρεωτικό ρελέ μόνο για αδύνατα χέρια]
  (1)-2-3-3-3♥/: Μετά από cue-bid (3) του συμπαίκτη του, ο παρεμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος* να αγοράσει το επόμενο βήμα (εδώ 3) ώστε να μάθει στην συνέχεια το φιτ

  Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα έναντι άλλων διχρωμιών

  • Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το ότι με μία αγορά καθορίζονται και τα δύο χρώματα του παρεμβαλλόμενου. Στο Michaels αντίθετα, μετά από άνοιγμα σε μαζέρ του αντιπάλου, το cue-bid δεν δίνει πληροφορίες για το μινέρ, γεγονός που δεν βοηθάει τον συμπαίκτη στον συναγωνισμό.
  • Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, πλεονέκτημα είναι ότι επειδή ποτέ δεν αγοράζεται πραγματικό χρώμα, οι αγορές είναι forcing, γεγονός που καθιστά τις Ghestem ικανές να περιγράψουν και πολύ δυνατά χέρια.
  • Μειονέκτημα πάντως αποτελεί η χρήση της αγοράς 3 για να περιγράψει διχρωμία με αποτέλεσμα να χάνεται το φυσικό 3 (αδύνατο, με σπαθιά)
  • Ίσως να θεωρηθεί μειονέκτημα και το ότι συχνά μπερδεύει τους μη εξοικειωμένους παίκτες, σε αντίθεση με το Michaels το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να απομνημονευτεί.

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ