• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Οι παρεμβολές  Παρεμβολές μετά από άνοιγμα των αντιπάλων
  Οι βασικοί λόγοι των παρεμβολών είναι α) η υπόδειξη αντάμ και β) ο συναγωνισμός, ο οποίος είτε θα ανεβάσει τους αντιπάλους σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που θα επιθυμούσαν, οπότε αυξάνεται και η πιθανότητα να μπουν μέσα, είτε θα μας οδηγήσει στο καλύτερο συμβόλαιο για τον άξονα μας. Άλλος λόγος, όχι όμως τόσο σημαντικός, είναι η παρεμπόδιση της αγοράς των αντιπάλων, είτε καταναλώνοντας πολύτιμο αγοραστικό χώρο, είτε "κλέβοντας" κάποιες αγορές, κρίσιμες για την περιγραφή των χεριών τους.
  Ανάμεσα στους παράγοντες που θα πρέπει να εξετάζουμε κάθε φορά, πέρα από την συνολική ποιότητα του χεριού μας, είναι ο συσχετισμός των μανς, το επίπεδο της παρεμβολής και η θέση της παρεμβολής (άμεση ή σε ενδιάμεση θέση).


  Α) Άμεση παρεμβολή στο επίπεδο 1
  Το εύρος της είναι πολύ μεγάλο τόσο από άποψη πόντων, όσο και μήκους ή ποιότητας χρώματος. Οι πόντοι μπορεί να είναι και πολύ λίγοι αν η έλλειψη τους αντισταθμίζεται είτε από την ποιότητα ή το μήκος του χρώματος είτε από την συνολική κατανομή του χεριού. Σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι 6-7 και σε άλλες 17! Η ποιότητα του χρώματος πρέπει να εξετάζεται μαζί με την συνολική παικτική αξία του χεριού και μπορεί να είναι από άκοπο χρώμα (AKQJT) μέχρι και 5 λιμά φύλλα! Το μήκος σχετίζεται με την συνολική εικόνα του χεριού και την ποιότητα του χρώματος, και μπορεί να είναι ακόμα και τετράφυλλο! Το τελευταίο πάντως αποτελεί την εξαίρεση και γίνεται μόνο όταν το χρώμα είναι πολύ ισχυρό και επιπλέον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άλλη αγορά, αν παράλληλα το χέρι έχει μεγάλη παικτική αξία.
  Τέλος, τις φορές που το χέρι πληρεί ταυτόχρονα και τις προδιαγραφές για κοντρ ομιλίας και υπάρχει δίλημμα σχετικά με το αν θα πρέπει να προτιμηθεί αυτό έναντι της παρεμβολής με χρώμα, ο γενικός κανόνας είναι ότι το κοντρ υπερτερεί μόνο στις περιπτώσεις που το 5φυλλο χρώμα δεν είναι καλό ή δεν είναι μαζέρ.

  Β) Άμεση παρεμβολή στο επίπεδο 2
  Για την παρεμβολή στο επίπεδο 2, οι απαιτήσεις πλέον ανεβαίνουν κατά πολύ. Ο κίνδυνος να μας κοντράρουν και να πληρώσουμε πολλαπλασιάζεται, όπως ταυτόχρονα μεγαλώνει και ο συντελεστής δυσκολίας της πραγματοποίησης του συμβολαίου, αν τελικά επικρατήσουμε στην αγορά.
  Επομένως οι προδιαγραφές όσον αφορά στην ποιότητα και το μήκος του χρώματος, ή στην γενική παικτική αξία του χεριού, ανεβαίνουν κατακόρυφα σε σχέση με τις παρεμβολές στο επίπεδο 1. Παρεμβαίνοντας στην αγορά των αντιπάλων στο επίπεδο 2, υποσχόμαστε πλέον καλό 6φυλλο χρώμα5φυλλο αλλά με 3 από τα 4 τοπ ονέρ). Ταυτόχρονα δίνουμε στον συμπαίκτη την πληροφορία ότι έχουμε αρκετές αξίες ώστε να συναγωνιστούμε αλλά και αν τελικά επικρατήσουν οι αντίπαλοι, η υπόδειξη αντάμ στο χρώμα της παρεμβολής μας ίσως είναι καθοριστική για την τύχη του συμβολαίου.

  Γ) Ενδιάμεση παρεμβολή στο 1/1 των αντιπάλων
  Το γεγονός και μόνο ότι έχουν αγοράσει και οι δύο αντίπαλοι ενώ ο συμπαίκτης μας παρέμεινε σιωπηλός, αρκεί για να μας κάνει πιο προσεκτικούς. Από όσο ξέρουμε, ο δικός μας μπορεί να είναι ακόμα και άγραφος. Επιπλέον με τον ανοίξαντα αριστερά μας, τα ονέρ μας δεν είναι προστατευμένα.
  Το συμπέρασμα είναι ότι μετά το 1 επί 1 των αντιπάλων, παρεμβαλλόμαστε μόνο όταν υπάρχει λόγος, ειδικά αν πρέπει να αγοράσουμε στο επίπεδο 2. Πρέπει δηλαδή, είτε να έχουμε ένα πολύ καλό χρώμα, είτε χέρι με μεγάλη παικτική αξία αφού  παράλληλα λάβουμε υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως την σχέση των μανς ή το τι χρώματα είναι πιο πιθανό, λόγω της αγοράς, να βρούμε στον σύντροφο.

  Δ) Ενδιάμεση παρεμβολή στο 2/1 των αντιπάλων
  Όταν οι αντίπαλοι έχουν κάνει αγορά 2 επί 1, έχουν ήδη ανταλλάξει σημαντικές πληροφορίες τόσο για την κατανομή τους, όσο και για την δύναμη του άξονα τους. Γνωρίζοντας πλέον ότι έχουν την υπεροπλία των πόντων στο τραπέζι (23+ π.) γίνεται αυτονόητο ότι σχεδόν απαγορεύεται να παρεμβληθούμε, εκτός και αν κρατάμε χέρι με κάποια πολύ ιδιαίτερη κατανομή.

  Ε) Παρεμβολή μετά από φιτάρισμα των αντιπάλων
  Αντίθετα με την προηγούμενη περίπτωση, όταν οι αντίπαλοι φιτάρονται με αγορά που οριοθετεί το χέρι του απαντώντα, παρεμβαλλόμαστε όποτε πληρούνται οι minimum προδιαγραφές του χεριού μας. Καταρχήν είναι πολύ πιθανό, ο απαντών να έχει λιγότερες αξίες από όσες δείχνει η αγορά του, αν έχει υπολογίσει και τους πόντους από την κατανομή. Κατά δεύτερον, μειώνεται αισθητά ο κίνδυνος να μας κοντράρουν, αφού έχοντας βρει φιτ, είναι πολύ πιο πιθανό να συναγωνιστούν στο χρώμα τους, ανεβάζοντας την αγορά και παράλληλα το ενδεχόμενο να μπουν και να γράψουμε από την μεριά μας. Επιπλέον είμαστε σε θέση να έχουμε πιο συγκεκριμένη εικόνα για τα φύλλα που περιμένουμε να βρούμε απέναντι, καθώς με τις αγορές τους οι αντίπαλοι μας δίνουν πληροφορίες, όχι μόνο για τα χρώματα που κρατάνε, αλλά και για όσα δεν κατέχουν, ειδικά αν πρόκειται για τα μαζέρ.
  Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει εξαρχής συμφωνία με τον συμπαίκτη για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να ξέρει πώς να (μην) αντιδράσει σε ανάλογες περιπτώσεις.
  Αν το φιτ του αντιπάλου δοθεί με άλμα (συνήθως αγορά φραγμού) τότε, αν το κοντρ αποτελεί εναλλακτική αγορά, είναι καλύτερο να επιλεγεί αυτό έναντι μίας αγοράς σε κάποιο χρώμα.
  Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι το μήκος στο χρώμα του αντίπαλου φιτ. Αν έχουμε μήκος εκεί, γνωρίζουμε ότι ο συμπαίκτης, ο οποίος αντίστοιχα θα είναι κοντός σε αυτό, θα μιλήσει αν βλέπει ότι το χέρι του έχει κάποιο δυναμικό, οπότε αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, είναι καλύτερα να πασάρουμε και να περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του.
  Αντίθετα, αν εμείς είμαστε κοντοί εκεί και επομένως πιθανολογούμε ότι ο συμπαίκτης θα είναι πιο δύσκολο να κάνει reopening, έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο να ψάξουμε κάποιον λόγο για να μπούμε στην αγορά.

  Περισσότερα για τον Συναγωνισμό:

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ