• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 99

  Όλοι στη δεύτερη
   QT9
   Αντάμ:8             
   Μοίρασε ο Ν
   T


   KT93


   AJ643
  Β
  Δ       Α
  Ν


   AJ73


   A5


   AQJ75


   Q5

  Η Δύση έκανε αντάμ το 8 και η Ανατολή έπαιξε τον J.  Κάντε πλάνο.         Β
        Α
         Ν
         Δ

         1
  πάσο
  2*
  3
  5
  2
  πάσο
  πάσο
   2*
  4N*
  6

  πάσο
  πάσο
  όλοι πάσο                                                             

                                                   2*: Inverted Minors
  2*: Αξία ή (σπανιότερα) advanced cue bid, αναλόγως της συνέχειας
  4N*RKCB

                                                        

                                                     ΛΥΣΗ
  Όλοι   στη δεύτερη
   QT9
   Αντάμ:8              
   Μοίρασε ο Ν
   T


   KT93


   AJ642
   K64
  Β
   852
   9862
  Δ       Α
   KQJ743
   62
  Ν
   84
   T873

   K9

   AJ73


   A5


   AQJ75


   Q5

  Ο Νότος, κέρδισε τον  J, εισέπραξε τον Α και έπαιξε μικρό καρό προς το 10 του μορ. Από εκεί, σειρά είχε μικρό σπαθί. Αν η Ανατολή άφηνε έξω δεν θα έχανε κανένα σπαθί. Όταν η Ανατολή έπαιξε τον Κ και γύρισε πίκα, ο Νότος απέρριψε την εμπάς και πήρε με τον Α, έπαιξε την Q, έκοψε την χανόμενη κούπα του και ξεσκαρτάρισε τρεις πίκες στα καλά σπαθιά του μορ. Όσο τα σπαθιά δεν έστεκαν 5-1, ήταν ασφαλής. 
  Ακόμη και αν η Q χάσει από την Δύση, ο εκτελεστής έχει την πιθανότητα να δοκιμάσει αν είναι 3-3 τα σπαθιά, πριν καταφύγει στην εμπάς της πίκας. 


                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ