• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 97

  Όλοι στη δεύτερη
   843
   Αντάμ:Q             
   Μοίρασε η Δ
   QJ


   KQT94


   AK2
  Β
  Δ       Α
  Ν


   AK2


   AT2


   J76


   QJT7

  Η Δύση άνοιξε 2 (αδύνατο) και ο Βορράς είπε πάσο αντί να αγοράσει 3. Έτσι, όταν ο Νότος αγόρασε 2ΧΑ, ο Βορράς αναγκάστηκε να φορτσάρει την αγορά, φθάνοντας στο μικρό σλεμ.
  Η Δύση έκανε αντάμ την Q που κέρδισε ο Νότος. Έπαιξε καρό και η Ανατολή κέρδισε με τον Α και γύρισε το 6.
  Η συνέχεια τώρα σε σας.


         Β
        Α
         Ν
         Δ
          
  2*
  πάσο
  6N
  πάσο
  όλοι πάσο
   2N


  πάσο
                                                             

                                                 
  2*Weak Two

                                                        

                                                     ΛΥΣΗ
  Όλοι   στη δεύτερη
   843
   Αντάμ:Q              
   Μοίρασε η Δ
   QJ


   KQT95


   AK2
   QJT965
  Β
   7
   K3
  Δ       Α
   987654
   532
  Ν
   A8
   98

   6543

   AK2


   AT2


   J76


   QJT7

  Σ’ αυτό το σημείο, ο Νότος έχει δύο πίκες, μία κούπα, τέσσερα καρά και τέσσερα σπαθιά. Αυτά κάνουν έντεκα λεβέ. Αν η εμπάς της κούπας πετύχει, ο Νότος έχει το συμβόλαιό του. Είναι αυτή η μόνη δυνατότητα για τον Νότο; Αν δεν είστε σίγουρος θυμηθείτε τις αγορές. Και τι μπορεί να κρατά η Δύση για να κάνει την αγορά που έκανε. Μπορεί να έχει μόνο QJ; Αν υποψιάζεστε ότι έχει τον Κ, πρέπει να σκεφθείτε το σκουίζ. Ο τρόπος που αυτό θα λειτουργήσει, είναι να πάρετε τον Α, απορρίπτοντας την εμπάς. Τώρα παίξτε όλα τα σπαθιά. Μετά όλα τα καρά. Θα έχουν απομείνει δύο φύλλα. Θα είστε στο μορ όπου υπάρχει μία πίκα και η Q. Στο χέρι σας θα έχετε τον Α και μία μικρή πίκα. Η Δύση, αν οι υπολογισμοί σας είναι σωστοί, θα έχει J10 και τον K. Αλλά είναι ο μόνος παίκτης στο τραπέζι που κρατά τρία φύλλα. Ένα από αυτά πρέπει να φύγει. Αν θα είναι ο Κ, η Q του μορ είναι καλή.
  Αν θα είναι το 10, οι δύο πίκες στο χέρι του Νότου είναι καλές.


                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ