• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Κοντρ νέγκατιβ (Negative double)
  Ήταν το 1957 όταν οι Αμερικάνοι Alvin Roth και Tobias Stone σχεδίασαν και ενέταξαν στο αγοραστικό τους σύστημα την επαναστατική για τότε σύμβαση του κοντρ νέγκατιβ. Ο Alvin Roth (1914-2007) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μπριτζέρ όλων των εποχών. Είχε επινοήσει πλήθος συμβάσεων τις οποίες τώρα θεωρούμε ως δεδομένες, ανάμεσα τους τα πεντάφυλλα μαζέρ, το 1ΧΑ forcing, το Unusual ΧΑ και άλλες.
  Το 1957 ήταν επίσης η χρονιά που εκτοξεύτηκε ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος, ο Sputnik και για αυτόν τον λόγο η σύμβαση, πρωτοποριακή όσο και ο Ρωσικός δορυφόρος, έγινε γνωστή και με αυτό το όνομα.   Στα πρώιμα στάδια του παιχνιδιού, ο όρος "κοντρ νέγκατιβ" χρησιμοποιήθηκε για να το διαχωρίσει από το κοντρ τιμωρίας και σήμαινε το κοντρ μετά από αντίπαλο άνοιγμα το οποίο ζητούσε από τον συμπαίκτη να αγοράσει. Στην συνέχεια το κοντρ αυτό ονομάστηκε "informatory" (πληροφοριακό) και στην συνέχεια του δόθηκε το όνομα με το οποίο είναι γνωστό σήμερα, δηλαδή "take out" (ομιλίας). Ο όρος "negative double" είχε περιπέσει σε αχρηστία μέχρι το 1957 και την ένταξη του στο σύστημα των Roth-Stone.

  Το κοντρ νέγκατιβ γίνεται από τον απαντώντα, μετά από παρεμβολή του αντιπάλου πάνω σε άνοιγμα του συμπαίκτη. Δείχνει υποστήριξη στα μη αγορασθέντα χρώματα και κάποιες αξίες. Γενικά είναι forcing αλλά μπορεί να μετατραπεί σε τιμωρίας από τον ανοίξαντα. Στην πράξη χρησιμοποιείται σαν αγορά "catch-all", έχει δηλαδή μεγάλο εύρος και δείχνει ένα χέρι που έχει μεν αξίες για να συναγωνιστεί αλλά δεν έχει τις προδιαγραφές για άλλη πιο περιγραφική αγορά.

  Σε γενικές γραμμές το νέγκατιβ δείχνει 6+ πόντους και υπόσχεται το μαζέρ που δεν έχει αγορασθεί (ιδανικά δείχνει και τα δύο μη αγορασθέντα χρώματα). 
  Αν και είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάποια αγοραστικά συστήματα, οι ερμηνείες του κοντρ νέγκατιβ που ακολουθούν, είναι γενικά αποδεκτές στην μεγάλη πλειοψηφία τους (σε παρένθεση η παρεμβολή του αντιπάλου):

  Μετά από 1-(1)-x: Το κοντρ υπόσχεται και τα δύο μαζέρ. Με ένα μόνο τετράφυλλο+ μαζέρ, ο απαντών το αγοράζει άμεσα (πχ με τετράφυλλη κούπα και λιγότερες από 4 πίκες: 1-(1)-1)
  Μετά από 1-(1)-x: Το κοντρ υπόσχεται ακριβώς 4 πίκες. Με πεντάφυλλη+ πίκα, ο απαντών τις αγοράζει άμεσα (πχ 1-(1)-1)
  Μετά από 1-(1)-x: Το κοντρ συνήθως δείχνει 4+ κούπες. 
  Μετά από 1-(1)-x: Το κοντρ δείχνει ή και τα δύο μινέρ ή ένα μακρύ μινέρ και λιγότερους από 10 π. Επίσης, αν η απάντηση 3 δείχνει προτασιακό χέρι με 4φυλλο φιτ, τότε το κοντρ μπορεί να δείχνει και προτασιακό+ χέρι με 3φυλλο φιτ (το οποίο θα αγοράσει κούπες στην συνέχεια). 
  Μετά από 1-(2)-x: Το κοντρ δείχνει ή και τα δύο μαζέρ ή ένα μαζέρ και φιτ καρό


  Το κοντρ νέγκατιβ ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη 1ΧΑ (σε συνδυασμό με την Lebensohl) ή μετά από αγορές φραγμού των αντιπάλων.
  'Οσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο συναγωνισμού, τόσο πιο τυπικό είναι το χέρι που χρησιμοποιεί το κοντρ (4φυλλο το μη αγορασθέν μαζέρ, υποστήριξη στα μη αγορασθέντα χρώματα). Μετά από αγορές όμως στο επίπεδο 3 ή ψηλότερα, το κοντρ νέγκατιβ διατηρεί απλώς την έννοια της εποικοδομητικής αγοράς και υποδεικνύει ένα χέρι που δεν έχει να κάνει άλλη πιο περιγραφική αγορά. Όσο λιγότερο τυπικό είναι πάντως από άποψη κατανομής, τόσο πιο δυνατό είναι (και το αντίστροφο). 
  Γενικά, μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη και μπαράζ των αντιπάλων στο επίπεδο 3 ή 4, το κοντρ από τον απαντώντα εξακολουθεί να μην είναι τιμωρίας (αν και σε υψηλά επίπεδα, μετατρέπεται πιο εύκολα σε τέτοιο από τον ανοίξαντα). Δείχνει χέρια 9+ π. είτε (ημι)ομαλής κατανομής είτε με τα άλλα δύο χρώματα.

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ