• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πόντοι από ονέρ, κατανομή, συνολικοί πόντοι


  Πόντοι από ονέρ, κατανομή, συνολικοί πόντοι

  Το κάθε χέρι χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία: τους πόντους και την κατανομή. Αυτά ορίζουν το δυναμικό του χεριού.

  Οι πόντοι είναι το άθροισμα των ονέρ: οι άσοι μετράνε για 4 πόντους, οι ρηγάδες για 3, οι ντάμες για 2 και οι βαλέδες για 1. Άρα σε κάθε χρώμα αντιστοιχούν 10 πόντοι και συνολικά στην τράπουλα 40. Ένα χέρι που έχει τα εξής χαρτιά: ♠KQ52 ♥A98 ♦AJ2 ♣ 1062 έχει 14 πόντους (3+2+4+4+1).

  Η κατανομή είναι το πόσα χαρτιά από κάθε χρώμα περιέχονται στο χέρι. Τα χρώματα είναι τέσσερα: οι πίκες, οι κούπες, τα καρά και τα σπαθιά. Άρα ένα χέρι που έχει 3 πίκες, 5 κούπες, 2 καρά και 3 σπαθιά έχει κατανομή 3523 (η σειρά των χρωμάτων είναι ιεραρχημένη από το μεγαλύτερο –τις πίκες- προς το μικρότερο –τα σπαθιά).


  Η κατανομή παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τους πόντους από ονέρ:


  Μακριά χρώματα με ονέρ δίνουν στο χέρι μεγάλη παικτική αξία. Το ίδιο κάνουν και τα συγκεντρωμένα ονέρ σε μακριά χρώματα του χεριού, σε αντίθεση με σκόρπια ονέρ σε πολλά χρώματα, ειδικά αν είναι σε δίφυλλα ή τρίφυλλα (και πολύ περισσότερο αν είναι σε σόλο).


  Επίσης όταν έχει βρεθεί φιτ στον άξονα (8 συνολικά φύλλα σε κάποιο χρώμα, πχ 5 πίκες στον Βορρά και 3 στον Νότο), υπολογίζουμε, εκτός από τους πόντους λόγω ονέρ, και τους πόντους λόγω κατανομής (αν τελικά επιλεγεί το χρώμα του φιτ ως ατού):


  • Για κάθε επιπλέον ατού πέρα του αριθμού που έχουμε υποσχεθεί με την αγορά μας, μετράμε περίπου 1 πόντο. 
  • Για κάθε δίφυλλο (doubleton) 1 πόντο και για κάθε σόλο (singleton) 2. 
  • Για κάθε σικάν (void) 3.


  Όταν επομένως μετράμε τους πόντους για να δούμε σε ποιο επίπεδο μπορούμε να παίξουμε, εννοούμε τους συνολικούς πόντους, τόσο από κατανομή όσο και από ονέρ.  Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την συνολική αξία του κάθε χεριού, σε συσχετισμό με αυτό του συμπαίκτη, οι οποίοι θα φανούν στην συνέχεια, στο κεφάλαιο της αξιολόγησης του χεριού.

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ