• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • 2♦ weak σε άγνωστο μαζέρ (mini Multi)


  Το άνοιγμα 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει χέρια με κάποιο 6φυλλο μαζέρ και πόντους κάτω από άνοιγμα, αντικαθιστώντας δηλαδή τα ανοίγματα 2 και 2. Συνήθως εντάσσεται στο αγοραστικό σύστημα μαζί με τις διχρωμίες (οι οποίες δείχνουν 55 στο αγορασθέν μαζέρ και σε κάποιο μινέρ).
  Ισχύουν οι γνωστές προϋποθέσεις των ανοιγμάτων weak2. Ο απαντών συνεχίζει ως εξής:

  o       2,3,4♥/2,3♠: P/C ( Pass or Correct: Πάσο ή διόρθωση)
  o       4♠: Να παιχτεί
  o       3NT: Να παιχτεί
  o       Νέο χρώμα: 5φυλλο, 1RF (1 Round Forcing: Forcing για έναν γύρο)
  o       4♣: Ο ανοίξας πρέπει να αγοράσει το χρώμα του με transfer***
  o       4♦: Ο ανοίξας πρέπει να αγοράσει το χρώμα του ***

  o       2ΝΤ: Ρελέ με απαντήσεις:

  m    3♣: min ή πλευρική αξία ♣…Τα 3♦ από τον απαντώντα είναι relay, με απαντήσεις:

  o       3♥/♠: Χρώμα, min

  o       3NT: max, πλευρική αξία ***

  o       4♥/♠: 7φυλλο χρώμα

  m    3♦: max, πλευρική αξία ***

  m    3♥: max, πλευρική αξία ♥ άρα χρώμα πίκες

  m 3♠: max, πλευρική αξία ♠ άρα χρώμα κούπες

  m    3ΝΤ: Άκοπο μαζέρ***

  m    4♥/♠: 7φυλλο χρώμα

  m    4♣/♦: Splinter me 7φυλλο χρώμα…Ο απαντών αγοράζει 4♦/♥ (P/C)


  ***Όταν το μαζέρ του ανοίξαντα παραμένει άγνωστο, ο απαντών ανάλογα με το χέρι του αποφασίζει αν ο συμπαίκτης του θα πρέπει να αγοράσει το χρώμα του απευθείας (4♦) ή με transfer (4♣).

  Παραδείγματα αγορών:
          m  2♦ (weak σε άγνωστο μαζέρ)- (ερωτηματική αγορά)-3♣ (min ή πλευρική αξία ♣)-3♦ (Αγορά Ρελέ (ερωτηματική))- 3NT( max, πλευρική αξία ♣, άγνωστο μαζέρ)- 4♣ (Ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει το χρώμα του με transfer)-4♦ (transfer για κούπες)-4♥
          m  2♦ (weak σε άγνωστο μαζέρ)- (ερωτηματική αγορά)-(άγνωστο άκοπο μαζέρ)-4♦ (Ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει το χρώμα του)-4♥
          m  2♦ (weak σε άγνωστο μαζέρ)- (ερωτηματική αγορά)-3♣ (min ή πλευρική αξία ♣)-3♦ (Αγορά Ρελέ (ερωτηματική))- 4♥ (min , 7φυλλη κούπα
    m 2♦ (weak σε άγνωστο μαζέρ)- 4♣ (Ζητάει από τον ανοίξαντα να αγοράσει το χρώμα του με transfer)-4 (transfer για πίκες)-4  Υπάρχουν και πιο απλοποιημένες αναπτύξεις του ανοίγματος όπως η παρακάτω:

  o       2,3,4♥/2,3♠: P/C
  o       4♠: Να παιχτεί
  o       3NT: Να παιχτεί
  o       Νέο χρώμα: 5φυλλο, 1RF
  o       4♣: Ο ανοίξας πρέπει να αγοράσει το χρώμα του με transfer***
  o       4♦: Ο ανοίξας πρέπει να αγοράσει το χρώμα του ***
  o       2ΝΤ: Ρελέ με απαντήσεις:
  m    3♣: max, χρώμα κούπες
  m    3♦: max, χρώμα πίκες

  m    3♥: min, χρώμα κούπες

  m 3♠: min, χρώμα πίκες

  m    3ΝΤ: Άκοπο μαζέρ***

  m    4♥/♠: 7φυλλο χρώμα

  m    4♣/♦: Splinter me 7φυλλο χρώμα…Ο απαντών αγοράζει 4♦/♥ (P/C)


           
                                                                    
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ