• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 89

  BN στη δεύτερη
   A
   Αντάμ:Q            
   Μοίρασε o N
   A92


   AKJT65


   865
  Β
  Δ       Α
  Ν


   762


   KJ1084


   Q3


   AK2  Ίσως τα καρά προσφέρονται καλύτερα για σλεμ, αλλά η αποστολή εδώ είναι να πραγματοποιηθούν δώδεκα λεβέ στις κούπες.
  Επειδή χρειάζεστε να αφήσετε ένα ατού στο μορ για να εμποδίσετε την άμυνα να εισπράξει μια ή δύο πίκες,, κερδίζετε την αντάμ .με τον Α και παίζετε ατού προς το 10, το οποίο κερδίζει, ενώ έχουν απαντήσει στο χρώμα με μικρό φύλλο και οι δύο αντίπαλοι. Συνεχίστε.


         Β
        Α
         Ν
         Δ

  πάσο
        1
  πάσο
  2*
  3*
  4N*
  6
  πάσο
  πάσο
  πάσο
  όλοι πάσο

  2
  4*
  5*

  πάσο
  πάσο
  πάσο
                                                             

                                                   2*: 2/1
  3*: Slam try με 3φυλλο φιτ
  4*: Control σπαθί
  4N*: RKCB
  5*: 2 χωρίς την Q
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ  BN  στη δεύτερη
   A
   Αντάμ:Q             
   Μοίρασε o N
   A92


   AKJT65


   865
   QJ843
  Β
   K1095
   Q753
  Δ       Α
   6
   8
  Ν
   9742
   T43

   QJ97

   762


   KJT84


   Q3


   865


  Τα πράγματα δείχνουν ότι μπορείτε να πάρετε τα ατού, ακόμη και αν η Ανατολή ξεκίνησε με Ντάμα τετράφυλλη, για να μπορέσετε να παίξετε τα καρά και να ξεσκαρτάρετε τις χανόμενες στα μαύρα χρώματα. Όταν παίζετε δεύτερη κούπα προς το μορ, η Δύση ακολουθεί με μικρό. Μπορεί κάτι να πάει στραβά; 
  Δεν είναι πιθανό, αλλά τι γίνεται αν η Δύση έχει τέσσερα ατού και αρνήθηκε να πάρει την  Ντάμα κούπα στον πρώτο γύρο; Αν παίξετε τον Α στο μορ και αρχίσετε τα καρά, η Δύση θα κόψει αρκετά νωρίς και θα βρεθείτε με χανόμενες στα μαύρα χρώματα.  Όταν η Δύση ακολουθεί με μικρή κούπα, παίξτε από το μορ το 9. Αν κερδίσει η Ανατολή, όπως είναι πιθανό, έχετε τον Α για το γύρισμα της πίκας και θα έρθετε στο χέρι με σπαθί για να πάρετε το τελευταίο ατού.  Αν η Ανατολή δεν απαντήσει στη δεύτερη κούπα, τότε δεν χάνετε καμία κούπα και κάνετε δέκα τρεις λεβέ. 
  Μια εμπάς που πέτυχε  και από τις δύο μεριές είναι κάτι να μπορεί να το διηγείται για χρόνια ο Νότος.
  .


                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
                                                                                     
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ