• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 90

  BN στη δεύτερη
   742
   Αντάμ:♠Q            
   Μοίρασε o N
   642


   K542


   643
  Β
  Δ       Α
  Ν


   AK5


   AJ3


   AQT3


   AJT  Όταν η Δύση έκανε αντάμ την Q, ο εκτελεστής κέρδισε με τον Κ και μελέτησε με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιήσει αυτό που φαινόταν να είναι το μόνο κατέβασμα στο μορ. 
  Πώς πρέπει να παίξει ο Νότος ;

         Β
        Α
         Ν
         Δ

  πάσο
        2*
  πάσο
  2
  3N
  πάσο
  όλοι πάσο
  2N*

  πάσο
                                                             

                                                 
  2*: Δυνατό άνοιγμα 
  2N*: 23-34 π. , ομαλή κατανομή
                                                        

                                                     ΛΥΣΗ  BN  στη δεύτερη
   742
   Αντάμ:Q             
   Μοίρασε o N
   642


   K542


   643
   QJT9
  Β
   863
   QT7
  Δ       Α
   K983
   J86
  Ν
   97
   Q95

   K872

   AK5


   AJ5


   AQT3


   AJT


  Μετά την πρώτη πίκα, έπαιξε με ασφάλεια τα καρά, εισπράττοντας τον Α και παίζοντας το       3 για τον Κ του μορ. Μετά, έπαιξε σπαθί προς τον J που κέρδισε η Δύση κι έπαιξε πάλι πίκα. Ο Νότος τότε εισέπραξε τις λεβέ του αλλά είχε μόνο οκτώ.
  Ο Νότος δεν χειρίστηκε καλά τα κατεβάσματα στο μορ. Χρειάζεται δύο για τις εμπάς των σπαθιών. Πρέπει να παίξει τον Α στη δεύτερη λεβέ και μετά το 10 για τον Ρήγα στο μορ. Η πρώτη εμπάς του σπαθιού δεν πετυχαίνει, αλλά ο Νότος μετά το γύρισμα της πίκας που κέρδισε με τον Α, πρέπει να εισπράξει την Q και να πάει στο μορ με το 3 στο 5 του μορ, για την δεύτερη εμπάς του σπαθιού, η οποία πετυχαίνει και του χαρίζει το συμβόλαιο.                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                            
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ