• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 91

  BN στη δεύτερη
   AJ7
   Αντάμ:5            
   Μοίρασε o N
   J63


   82


   AQT75
  Β
  Δ       Α
  Ν


   KQT


   A742


   AJ9


   K83  Η Δύση κάνει αντάμ το 5, ενώ η Ανατολή παίζει την Q. 
  Κάντε πλάνο.
         Β
        Α
         Ν
         Δ

  πάσο
        1N
  πάσο
  3N

  όλοι πάσο
                                                             

                                                 


                                                        

                                                     ΛΥΣΗ  BN  στη δεύτερη
   AJ7
   Αντάμ:5             
   Μοίρασε o N
   J63


   82


   AQT75
   8643
  Β
   952
   K95
  Δ       Α
   QT8
   KT754
  Ν
   Q63
   2

   J964

   KQT


   A742


   AJ9


   K83


  Ο Νότος πήρε την Q με τον Α. Σκέφτηκε ότι αν κινδυνέψει, το κράτημα στα καρά του είναι αρκετό για να προστατέψει το χρώμα. Αποδείχτηκε ότι δεν ήταν. Εισέπραξε δύο μεγάλα σπαθιά, αλλά όταν η Δύση δεν ακολούθησε στο δεύτερο γύρο ήρθαν και τα άσχημα νέα. Δεν υπήρχε τρόπος να αποφύγει να πάρει χέρι η Ανατολή και όταν αυτή κέρδισε το σπαθί, το γύρισμα του καρό στον J9 του εκτελεστή, έβαλε το συμβόλαιο μέσα. 
  Ο Νότος έπρεπε να αφήσει έξω τα δύο πρώτα καρά και να πάρει το τρίτο. Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα θα κάνει δέκα λεβέ. Αν δεν είναι, η Ανατολή κερδίζει το σπαθί αλλά δεν μπορεί να βάλει μέσα το συμβόλαιο.                                                                                                
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                        
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ