• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Απαντήσεις στις παρεμβολές  Απαντήσεις στην παρεμβολή του συντρόφου

  Α] Όταν ο δεξιά αντίπαλος πασάρει
  1) Νέο χρώμα στο επίπεδο 1
  Forcing για έναν γύρο. Μπορεί να είναι και (καλό) 4φυλλο. Συνήθως αρνείται 3φυλλο φιτ στο χρώμα της παρεμβολής
  2) Νέο χρώμα στο επίπεδο 2 (χωρίς άλμα)
  Καλό 5φυλλο, 8-12 π., ελαφρά προτασιακό (non forcing). Αν η παρεμβολή δεν είναι σε μαζέρ, αρνείται 3φυλλο φιτ. Πάντως, αν η παρεμβολή έχει γίνει στο επίπεδο 2, νέο χρώμα δείχνει πλέον αξίες κοντά στο άνοιγμα       3) Νέο χρώμα με άλμα
  Καλό 6φυλλο, 11-13 π., ισχυρά προτασιακό
  4) Απλή βοήθεια στο χρώμα
  6-10 π., 3φυλλο+ φιτ
  5) Βοήθεια στο χρώμα με (διπλό) άλμα
  Αγορά φραγμού, αδύνατο χέρι, 4φυλλο+ φιτ
  6) Cue-bid με (διπλό) άλμα
  Προτασιακό στο χρώμα της παρεμβολής, 4φυλλο+ φιτ και εξωτερικές αξίες
  7) 1ΧΑ
  9-11 π., χωρίς φιτ αν η παρεμβολή είναι σε μαζέρ, κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου
  8) 2ΧΑ
  12-14 π. (αν γίνει με άλμα), 10-13 π. (αν η παρεμβολή έχει γίνει στο επίπεδο 2), χωρίς φιτ αν η παρεμβολή είναι σε μαζέρ, κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου
  9) 3ΧΑ
  15+ π. αν η παρεμβολή έχει γίνει στο επίπεδο 1, 13+ π. αν έχει γίνει στο επίπεδο 2, κράτημα στο χρώμα του αντιπάλου
  10) Cue-bid
  Ξεκινάει από 11 π. αν έχει φιτ. Αν δεν έχει, τότε δείχνει πρόσθετες αξίες. Forcing για έναν γύρο και υπόσχεται επαναδήλωση αν ο παρεμβαλλόμενος αγοράσει νέο χρώμα. Μετά το cue-bid, αγορά στο αρχικό χρώμα της παρεμβολής πασάρεται, ενώ άλλο χρώμα είναι forcing

  B] Όταν ο δεξιά αντίπαλος αγοράσει νέο χρώμα
  1) Χωρίς Ατού 
  Δείχνει κράτημα και στα δύο αντίπαλα χρώματα
  2) Cue-bid
       Κράτημα εκεί, καταρχήν (ανάλογα και με την συνέχεια της αγοράς) αρνείται κράτημα στο άλλο χρώμα των αντιπάλων
        3) Κοντρ
        8+ π., 4φυλλο+ το τέταρτο χρώμα, (σεμι)φιτ στο χρώμα του συντρόφου
  Οι υπόλοιπες αγορές διατηρούν την σημασία τους  Γ] Όταν ο δεξιά αντίπαλος δώσει φιτ στο χρώμα του ανοίγματος
         1) Κοντρ
    Αν η παρεμβολή είναι σε μαζέρ δείχνει τα δύο άλλα χρώματα (44+). Αν όμως είναι σε μινέρ, τότε μπορεί να δείχνει μόνο το ένα από τα δύο αμίλητα χρώματα, αν υπάρχει και φιτ στο μινέρ
      Οι υπόλοιπες αγορές διατηρούν την σημασία τους

  Δ] Όταν ο δεξιά αντίπαλος κοντράρει
  1) Νέο χρώμα 
  Καλό χρωμα, συνήθως μισφίτ στο χρώμα της παρεμβολής
  2) Σιρκόντρ
  Είτε δείχνει μεγάλο ονέρ στο χρώμα του συντρόφου (A, K, Q) είτε δυνατό χέρι με πρόθεση τιμωρίας

  Ε] Όταν ο δεξιά αντίπαλος αγοράσει 1ΧΑ
  1) Κοντρ
  9+ π., όχι αυστηρά τιμωρίας. Ο σύντροφος αν είναι αδύνατος και έχει πλευρικό 4φυλλο το αγοράζει ή επαναδηλώνει το χρώμα του αν είναι 6φυλλο
  2) Νέο χρώμα 
   5-8 π., καλό 6φυλλο+ χρώμα

  Περισσότερα για τον Συναγωνισμό:                                                   
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ