• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Κοντρ ομιλίας (Take out double)  Το κοντρ ομιλίας (Contre d' Appelle ή Takeout Double) είχε ήδη τεθεί σε εφαρμογή πριν το παιχνίδι εξελιχθεί σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε την εποχή ακόμα που το μπριτζ παιζόταν ως Auction Bridge (πρώιμη μορφή του παιχνιδιού που αργότερα έδωσε την θέση της στο Contract Bridge).
  Χωρίς να είναι απόλυτα εξακριβωμένο, η σύλληψη της ιδέας του κοντρ ως συναγωνιστικής αγοράς αποδίδεται στους Αμερικανούς Bryant McCampbell και Charles Patton οι οποίοι, σύμφωνα με την ιστορία ανέπτυξαν την σύμβαση ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, την περίοδο 1912-1913.


  To κοντρ όταν η αγορά των αντιπάλων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα δεν έχει το νόημα της τιμωρίας. Πχ μετά από άνοιγμα του αντιπάλου με 1, το άμεσο κοντρ θα ήταν παράλογο να τιμωρεί το χρώμα. Αντίθετα, είναι μία συμβατική αγορά που δείχνει ότι το χέρι έχει αξίες ανοίγματος και υποστήριξη (τουλάχιστον τρίφυλλη) σε όλα τα μη αγορασθέντα χρώματα (εκτός αν το χέρι έχει 17+ π. οπότε θα ξαναγοράσει στην συνέχεια)

  Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες εκτός της κατανομής που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν το κοντρ:
  Ο συσχετισμός των μανς (σε ευνοϊκή μανς τα χέρια δεν χρειάζεται να είναι τόσο τυπικά σε αντίθεση με το κοντρ στην δεύτερη εναντίον πρώτης, όπου πρέπει να υπολογιστεί πάντα το χειρότερο σενάριο)
  Η θέση στο τραπέζι (σε θέση reopening οι προδιαγραφές μειώνονται πολύ καθώς είναι γνωστό ότι ο συμπαίκτης έχει σίγουρα κάποιες αξίες)
  Το επίπεδο στο οποίο πρέπει να μιλήσει ο συμπαίκτης (η πιο ευνοϊκή περίπτωση είναι μετά από αντίπαλο άνοιγμα 1, ενώ μετά από άνοιγμα 1, όταν υποχρεώνουμε τον σύντροφο να μιλήσει στο επίπεδο 2, το χέρι πρέπει να είναι πολύ περισσότερο τυπικό)
  Οι αξίες του χεριού (εκτός του Άσου) θα πρέπει να βρίσκονται στα αμίλητα χρώματα. Χαμηλά ονέρ στο αντίπαλο χρώμα είναι αμυντικές και όχι παικτικές αξίες. Σε διαφορετική περίπτωση δίνουμε λάθος πληροφορίες στον σύντροφο ο οποίος ίσως προσπαθήσει να ανέβει σε πιο ψηλό επίπεδο αν οι αντίπαλοι συναγωνιστούν, και τελικά να πληρώσουμε εμείς αντί για τους άλλους.
  Ο σύντροφος είναι πασαρισμένος ή απασάριστος; Απέναντι σε πασαρισμένο σύντροφο  ανεβαίνει η επικινδυνότητα του κοντρ, καθώς αυξάνεται το ενδεχόμενο να είναι άγραφος και να πληρώσουμε αν τελικά παίξουμε εμείς το τελικό συμβόλαιο.

  Παρ' όλους τους πιθανούς κινδύνους όμως, η τάση στο σύγχρονο μπριτζ, είναι ο έντονος συναγωνισμός όποτε πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές. Έτσι το κοντρ ομιλίας σε άμεση θέση μπορεί να έχει και μόνο 10 π. αν είναι τυπικό ως προς την κατανομή. Όσο λιγότερο δυνατό όμως είναι, τόσο περισσότερο θα τηρεί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις.
  Τα χέρια που μπορούν να κάνουν κοντρ ομιλίας χωρίζονται στις επόμενες κατηγορίες:
      1] Αδύνατα χέρια 10-12 π.: Εντελώς τυπικά από άποψη κατανομής (4φυλλη υποστήριξη σε όλα τα μη αγορασθέντα χρώματα), όχι άχρηστες αξίες στο χρώμα του ανοίγματος. Παίζουν μεγάλο ρόλο και το επίπεδο στο οποίο αναγκάζουμε τον σύντροφο να μιλήσει, όσο και ο συσχετισμός των μανς

  2] Minimum χέρια 13-14 π.: Τρίφυλλη τουλάχιστον υποστήριξη στα αμίλητα χρώματα, όχι χαμηλά ονέρ στο αντίπαλο χρώμα

  3] Ενδιάμεσα χέρια 15-16 π.: Τα παραπάνω συν χέρια με καλό 6φυλλο χρώμα

  4] Δυνατά χέρια 17-18 π.: Τα παραπάνω συν χέρια με δυνατό 5φυλλο χρώμα

  5] Πολύ δυνατά χέρια 19+ π.: Χέρια οποιασδήποτε κατανομής


  Απαντήσεις στο κοντρ ομιλίας αν ο δεξιά αντίπαλος πασάρει
  1. Πάσο: 6φυλλο το χρώμα του ανοίγματος με 2 από τα 4 τοπ ονέρ και ενδιάμεσες κάρτες ή 5φυλλο με 4 από τα 5 τοπ ονέρ
  2. Απάντηση στο χαμηλότερο επίπεδο: 0-8 π.
  Ο συμπαίκτης είναι υποχρεωμένος να αγοράσει μετά το κοντρ ομιλίας. Απάντηση στο χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να δείχνει ακόμα και 0 πόντους και τρίφυλλο στο χρώμα (αν έχει μήκος στο χρώμα του ανοίγματος). Το maximum της απάντησης είναι 8 π. Ο παίκτης που έχει κοντράρει αρχικά, γνωρίζοντας ότι ο σύντροφος του μπορεί να είναι ακόμα και άγραφος, συνεχίζει μόνο με δυνατά χέρια 17+ π., είτε δίνοντας φιτ, είτε αγοράζοντας νέο χρώμα δείχνοντας καλό 5φυλλο, είτε αγοράζοντας ΧΑ δείχνοντας χέρι πολύ δυνατό για να το αγοράσει άμεσα (19-20 π.)
  3. 1ΧΑ: 6-10 π. και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος
  4. Νέο χρώμα με άλμα: 8-11 π., 4φυλλο+
  5. 2ΧΑ: 11-12 π. και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος
  6. Νέο χρώμα με διπλό άλμα ή μανς σε χρώμα: Αδύνατο με μακρύ χρώμα
  7. 3ΧΑ: 13-16 π. και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος
  8. Cue-bid σε άνοιγμα 1/. Ή και τα δύο μαζέρ τετράφυλλα ή game forcing
  9. Cue-bid σε άνοιγμα 1/. Όλα τα δυνατά χέρια


  Απαντήσεις στο κοντρ ομιλίας αν αγοράσει ο δεξιά αντίπαλος 
  Η συνέχεια της αγοράς εξαρτάται από την αγορά του δεξιά αντιπάλου:
  1. Αν δώσει φιτ στον ανοίξαντα (πχ (1)-x-(2)-)
      Το κοντρ ως απάντηση στο κοντρ ομιλίας του συμπαίκτη μας είναι responsive
      Νέο χρώμα χωρίς άλμα (free bid) δείχνει 8-11 π. (οι απαντήσεις σε νέο χρώμα είναι ποσοτικές)
      Απάντηση ΧΑ είναι ποσοτική και δείχνει κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος
      Cue-bid ζητάει περαιτέρω περιγραφή του χεριού του συμπαίκτη
  2. Αν αγοράσει νέο χρώμα (πχ (1)-x-(1)-)
     Το κοντρ τώρα είναι τιμωρίας (δείχνει 8+ π. και κατοχή του δεύτερου χρώματος). 
        Οι άλλες απαντήσεις είναι φυσικές και δίνονται ποσοτικά. Νέο χρώμα χωρίς άλμα (free bid) δείχνει 8-11 π.
  3. Αν αγοράσει ΧΑ (πχ (1)-x-(1XA)-)       

     Το κοντρ είναι πρόταση τιμωρίας.
     Οι άλλες απαντήσεις είναι φυσικές και δίνονται ποσοτικά
  4. Αν σιρκοντράρει (πχ (1)-x-(xx)-)

     Το επόμενο βήμα (εδώ η 1: [(1)-x-(xx)-1]) είναι 4φυλλο αλλά μπορεί να έχει και 0 πόντους
     Νέο χρώμα είναι 4φυλλο+, 6-11 π.
     Νέο χρώμα με άλμα είναι μπαράζ
     Το cue-bid δείχνει 11+ π.

  Επαναγορές μετά την απάντηση του συμπαίκτη
  Οι συνέχειες της αγοράς εξαρτώνται τόσο από την δύναμη του χεριού που έκανε αρχικά κοντρ όσο και από την απάντηση του συντρόφου:


  1] Αδύνατα χέρια 10-12 π.: Πασάρουν όλες τις minimum ή limit απαντήσεις του συντρόφου


  2] Minimum χέρια 13-14 π.: Πασάρουν τις minimum ή limit αγορές σε χρώμα (εκτός αν έχουν 4φυλλο φιτ και κατανομή), αγοράζουν 3ΧΑ αν ακούσουν 2ΧΑ  3] Ενδιάμεσα χέρια 15-16 π.: Αγοράζουν ότι απάντηση και να δοθεί στο κοντρ. Αν έχει δοθεί minimum απάντηση, η αγορά πασάρεται ενώ σε αντίθετη περίπτωση, νέο χρώμα είναι game forcing. Αν υπάρχει φιτ, τότε η απάντηση γίνεται με άλμα αν υπάρχει και κατανομή. Με χέρια ομαλής κατανομής, αν έχει δοθεί απάντηση ΧΑ ανεβάζουμε το επίπεδο της αγοράς (κάνουμε πρόταση ή αποδεχόμαστε αυτήν του συντρόφου).


  4] Δυνατά χέρια 17-18 π.: Αγοράζουν ότι απάντηση και να δοθεί στο κοντρ. Αν έχει δοθεί minimum απάντηση, η αγορά πασάρεται ενώ σε αντίθετη περίπτωση, νέο χρώμα είναι game forcing. Αν υπάρχει φιτ, τότε η απάντηση γίνεται με άλμα. Αν επιπλέον υπάρχει και κατανομή τότε μετά από minimum αγορά του συντρόφου, αγοράζουμε μανς ενώ μετά από προτασιακή κάνουμε cue-bid. Με χέρια ομαλής κατανομής, αν έχει δοθεί απάντηση ΧΑ ανεβάζουμε το επίπεδο της αγοράς με άλμα.  5] Πολύ δυνατά χέρια 19+ π.: Αν μετά από minimum απάντηση του συντρόφου αγοράσουν ΧΑ χωρίς άλμα, δείχνουν 19-20 π. και κράτημα στο χρώμα του ανοίγματος (με 16-18 θα είχαν αγοράσει άμεσα ΧΑ αντί για κοντρ). Αν αγοράσουν ΧΑ με άλμα δείχνουν προφανώς περισσότερους πόντους.

                                                      
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                   
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ