• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • New Minor Forcing


  Μετά από άνοιγμα 1 σε μινέρ και επαναδήλωση 1Ν [ή 2Ν] του ανοίξαντα, ο απαντητής με 11+ μπορεί να διερευνήσει το μήκος σε συγκεκριμένα χρώματα του συντρόφου του χρησιμοποιώντας μία σύμβαση ανάλογη του CBS (Checkback Stayman), το New Minor Forcing (NMF).
  To NMF είναι συμβατική (forcing) αγορά (δεν δίνει στοιχεία για το μινέρ) και ζητάει να μάθει αν υπάρχει τρίφυλλο φιτ στο χρώμα του απαντώντα ή 4φυλλο στο άλλο μαζέρ.
  Ο απαντητής αγοράζοντας το άλλο μινέρ (new minor) δίνει forcing tempo στην αγορά και υποχρεώνει τον ανοίξαντα να δώσει περαιτέρω περιγραφή του χεριού του.

  Το ζευγάρι θα πρέπει να συμφωνήσει για το ποιες συνέχειες είναι προτασιακές και ποιες forcing.
  O ανοίξας με minimum αγοράζει στο επίπεδο 2, αλλιώς στο 3 [3 στο μαζέρ του απαντητή δείχνοντας 3φυλλο, 3 στο άλλο μαζέρ δείχνοντας 4φυλλο ή 3Ν].
  Θα πρέπει επίσης να γίνει συμφωνία για την προτεραιότητα μεταξύ 3φυλλου φιτ και 4φυλλου στο άλλο μαζέρ, δηλαδή ποιο από τα δύο θα δείξει πρώτα ο ανοίξας. Συνήθως οι περισσότεροι δείχνουν πρώτα αν κρατάνε το άλλο μαζέρ.


  Παραδείγματα αγορών

  1♣-1♠-1N-2♦-2/3♥: to 2♦ είναι nmf. Ο ανοίξας με 4 κούπες το δείχνει ποσοτικά (χωρίς να αρνείται 3φυλλο πίκα).

  1♣-1♠-1N-2♦-2/3♠: Τρίφυλλο πίκα, όχι 4 κούπες.

  1♣-1♠-1N-2♦-2/3Ν: Ούτε 4 κούπες, ούτε 3φυλλο πίκα
  1♣-1♠-1N-2♦-2♥-2♠: Ο απαντητής ζητάει να μάθει αν ο συμπαίκτης του έχει τρίφυλλο στο χρώμα του.
  1♦-1♠-1N-2♣-2♦: Από κάποια ζευγάρια δείχνει έλλειψη κρατήματος σε κάποιο χρώμα. Άλλα συμπεριλαμβάνουν και χέρια ανώμαλης κατανομής, πολύ αδύνατα για να κάνουν reverse μετά την 1♠.
  1♥-1♠-1Ν-2♣: Το 2♣ είναι nmf και μετά από άνοιγμα 1♥.
  1m-1M-1N-2om (το άλλο μινέρ) - … - 3om ή 1m-1M-1N-3omΕξαρτάται από την συμφωνία του ζευγαριού για το ποιες συνέχειες θα είναι αδύνατες, προτασιακές ή επιτακτικές.

  Μία παραλλαγή της μεθόδου επινοήθηκε ακριβώς για να απλοποιήσει σε κάποιο βαθμό τις αγορές, ώστε να μην υπάρχει τόση σύγχυση για το αν οι συνέχειες είναι δυνατές ή όχι. Είναι το Two Way NMF το οποίο περνάει από το 2♣ όλα τα προτασιακά χέρια και χρησιμοποιεί το 2♦ για τις επιτακτικές αγορές:
  1m-1M-1N-2♣: Οι συνέχειες θα είναι προτασιακές, ενώ
  1m-1M-1N-2♦: Οι συνέχειες θα είναι επιτακτικές (GF).

  To Nmf είναι καλό να ισχύει και σε πασαρισμένα, αρχικά, χέρια, αφού δίνει πλήρη περιγραφή του χεριού στην συνέχεια.
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ