• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 47

  BN στη δεύτερη
   94
   Αντάμ:              
   Μοίρασε η Δ
   A4


   Q10754


   AKQ3
  Β
  Δ       Α
  Ν


   Q62


   Q105


   AK32


   874


  Η Α κερδίζει την αντάμ με τον Κ και συνεχίζει με τον J. 
  Κάντε πλάνο.

       Β
        Α
       Ν
       Δ


  1
  2

  πάσο

  3ΧΑ

  όλοι πάσο

                                                             

                                                 


                                                        

                                                     ΛΥΣΗ

  BN  στη δεύτερη
   94
   Αντάμ:7                 
   Μοίρασε η Δ
   A4


   Q10754


   AKQ3
   A108753
  Β
   KJ
   962
  Δ       Α
   KJ8732
   8
  Ν
   J96
   J1052

   96

   Q62


   Q105


   AK32


   874


  Όταν ο Ν πιάσει χέρι μπορεί να κάνει τουλάχιστον 9 λεβέ στα 3 άλλα χρώματα. Το θέμα είναι να μην του πάρει η άμυνα τις 5 πρώτες λεβέ στις πίκες.
  Ο εκτελεστής θα πρέπει να μαντέψει καταρχήν αν η Α έχει άλλη πίκα στο χέρι της. Αν έχει, η μόνη του ελπίδα είναι να είναι το 10, ώστε αν σκεπάσει τον J, να μπλοκάρει το χρώμα στους αντιπάλους.
  Όμως εφαρμόζοντας τον κανόνα των 11* βλέπει ότι η Α μπορεί να κρατάει συνολικά μόνο 2 φύλλα μεγαλύτερα από το 7, και αυτά τα έχει ήδη δείξει.
  Άρα, καθώς αποκλείεται η Α να κρατάει το 10, ο Ν παίζει μικρή πίκα, ελπίζοντας η Δ να κρατούσε  αρχικά 6φυλλο.

  *Ο κανόνας των 11 εφαρμόζεται όταν η άμυνα κάνει αντάμ το τέταρτο φύλλο και έχει χρησιμότητα τόσο για τον εκτελεστή, όσο και για τον σύντροφο του παίκτη που βρίσκεται στην αντάμ.
  Αφαιρώντας; από το 11 την αξία του φύλλου της αντάμ, μαθαίνουμε πόσα φύλλα μεγαλύτερα από αυτό βρίσκονται στα υπόλοιπα 3 χέρια. Άρα ο εκτελεστής (και αντίστοιχα ο δεξιά του αντίπαλος) αφαιρώντας επιπλέον τα δικά του και τα φύλλα του μορ που είναι μεγαλύτερα από το φύλλο της αντάμ, βλέπει πόσα κρατάει ο αμυνόμενος δεξιά του. 
  Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο κανόνας λέει ότι 4 φύλλα μεγαλύτερα του 7 βρίσκονται στα 3 χέρια των Β, Α και Ν. Ο εκτελεστής βλέπει το ένα από αυτά στον μορ (το 9), το δεύτερο στο χέρι του (την Q) και έχει ήδη δει τα άλλα  δύο στην Α (Κ και J). Άρα γνωρίζει ότι η Α δεν κρατάει άλλο φύλλο μεγαλύτερο του 7. 


                                                                                               
                                                   ♥       ♥
                                                    ♥ ♠ ♦               
                                      ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
   
                               ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                              ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                             ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                             ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                
                                                                  
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ