• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Ευρετήριο Ιστολογίου

  Περιεχόμενα


  Γνωριμία με το παιχνίδι

   Τι είναι το μπριτζ

  Για νέους παίκτες
  Εισαγωγή στην αγορά

  Εισαγωγή στα ανοίγματα
  Άνοιγμα 1 σε μαζέρ και συνέχειες (για νέους παίκτες)
  Άνοιγμα 1 σε μινέρ και συνέχειες (για νέους παίκτες)
  Ανοίγματα και απαντήσεις
  Άνοιγμα 1ΧΑ
  Συμβάσεις σχετικές με το άνοιγμα 1ΧΑ (StaymanTransfers (και Texas)SmolenGerber, Ποσοτικό 4ΧΑ)
  Ανάπτυξη του 1ΧΑ

  Συμβάσεις σχετικές με το άνοιγμα 2ΧΑ (Puppet)


  Άνοιγμα 2♣ δυνατό
  Ανοίγματα weak2
  Άνοιγμα 2 mini multi (αδύνατο σε κάποιο μαζέρ)
  Ανοίγματα 2/ DutchTwo (ή Muiderberg) (το μαζέρ και ένα μινέρ)
  Ανοίγματα στο επίπεδο 3
  Ανοίγματα στο επίπεδο 4
  Ανοίγματα στο επίπεδο 5
  Namyats
  Gambling 3XA

  Ι] Χωρίς συναγωνισμό
  Αγορές 
  Εισαγωγή στο 2 over 1
  1ΧΑ forcing

  Jacoby 2XA
  Bergen Raises
  Inverted Minors (Αντίστροφα Μινέρ)

  Τέταρτο Χρώμα Forcing
  (Reverce) Drury
  Checkback Stayman
  New Minor Forcing
  Wolff Sign Off
  Διερεύνηση Σλεμ
  Splinter
  Cue Bids
  RCKB (Ερώτηση (5) Άσων, Ερώτηση της Ντάμας ατού, Ερώτηση Ρηγάδων)
  Μικρή Ζοζεφίνα (Trump Asking Bid)
  Ζοζεφίνα (Grand Slam Try)
  Exclusion Blackwood
  Gerber (Ερώτηση Άσων 4 απευθείας μετά από άνοιγμα XA)
  Blackwood
  Ποσοτικό 4ΧΑ (και 5ΧΑ)  ΙΙ] Συναγωνιστικές αγορές
  Οι Παρεμβολές
  Απαντήσεις στις Παρεμβολές
  Συναγωνιστικές Αγορές μετά από δικό μας άνοιγμα και παρεμβολή των αντιπάλων
  Συναγωνιστικές Αγορές μετά από άνοιγμα των αντιπάλων  Doubles
  Κοντρ ομιλίας (Contre d' Appelle ή Take Out Double)
  Negative Double
  Support Double (3φυλλο φιτ στο χρώμα της απάντησης)
  Responsive Double (Συναγωνιστικό Κοντρ)
  Maximal Overcall Double (Game try)
  Lightner Double (Υπόδειξη αντάμ)

  Διχρωμίες και Αντιμετώπιση, Άμυνα στις Αγορές Φραγμών
  Unusual 2XA
  Michaels
  Ghestem
  YXA
  Unusual vs Unusual
  Αντιμετώπιση διχρωμιών
  Lebensohl vs WeakTwo  Παρεμβολές στο 1ΧΑ και Αντιμετώπιση
  Woolsey (Hayashi)
  Cappelletti
  Landy
  D.O.N.T.
  Brozel
  Aspro
  Astro
  Lebensohl στο 1ΧΑ  Άλλες συναγωνιστικές αγορές
  Jordan 2XA

  Κανόνες και Νόμοι
  Νόμος των Συνολικών Λεβέ (Law of Total Tricks)
  Restricted Choice (Αρχή της Περιορισμένης Επιλογής)


  Εκτέλεση
  Τεχνικές εκτέλεσης
  Προβλήματα εκτέλεσης
  Άμυνα
  Τεχνικές άμυνας (Αντάμ, Σινιάλα, Κανόνες, Ducking)
  Προβλήματα άμυνας
  Αγοραστικά Συστήματα
  Το Σύστημα SAYC

  Ιστορικά Στοιχεία
  Ιστορία του Παιχνιδιού
  Βιογραφίες  Άλλα θέματα
  Ελεύθερη Παρτίδα (Partie Libre)


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ