• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Εισαγωγή στην αγορά

  Σε πολύ γενικές γραμμές ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:
  • Στο επίπεδο 1 σε χρώμα ανοίγουμε όταν έχουμε 12+ πόντους (Οι πόντοι υπολογίζονται αθροίζοντας την αξία των ονέρ του χεριού: Κάθε Άσος μετράει για 4 πόντους, οι Ρηγάδες για 3, οι Ντάμες για 2 και οι Βαλέδες 1. Στην συνέχεια θα φανεί ότι δεν είναι μόνο οι πόντοι από ονέρ που καθορίζουν την αξία ενός χεριού αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η κατανομή).
  • Με 15-17 και ομαλή κατανομή (όχι πάνω από 1 doubleton, όχι singleton) ανοίγουμε 1ΧΑ (1 χωρίς ατού).
  • Με 20-22 και ο.κ. ανοίγουμε 2ΧΑ (2 χωρίς ατού).
  • Με 23+ πόντους ή 10 λεβέ στο χέρι ανοίγουμε 2♣ (Το 2♣ είναι μία συμβατική αγορά. Δεν έχει σχέση με σπαθιά, αλλά πληροφορούμε τον συμπαίκτη ότι κρατάμε ένα πολύ δυνατό χέρι και ότι πρέπει να μας βοηθήσει να διερευνήσουμε μαζί ποιο είναι το ανώτατο συμβόλαιο που μπορεί να παίξει ο άξονας).
  • Τα ανοίγματα σε χρώμα στο επίπεδο 2 δείχνουν αδύνατα χέρια 6-10 πόντων και καλό 6φυλλο χρώμα (3 από τα 5 ονέρ).
  • Τα ανοίγματα στο επίπεδο 3 δείχνουν μονόχρωμα χέρια με καλό 7φυλλο χρώμα και αρνούνται εξωτερικό Α ή Κ.
  ♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠

  Η συνέχεια της αγοράς

  Ο παίκτης που ανοίγει την αγορά ονομάζεται ανοίξας και ο σύντροφός του απαντητής.
  Οι δυο τους προσπαθούν να ανταλλάξουν πληροφορίες για το φύλλο τους ώστε να καθοριστεί το τελικό συμβόλαιο. Κάθε ζευγάρι παίζει βάσει ενός επιλεγμένου αγοραστικού συστήματος το οποίο διέπουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες, έτσι ώστε: α) να μπορεί να γίνει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της αξίας των χεριών και β) οι ακολουθίες των αγορών να είναι μονοσήμαντες προς αποφυγή αγοραστικών παρεξηγήσεων.
  Σε κάθε στάδιο της αγοράς οι παίκτες επανεκτιμούν εκ νέου τα φύλλα τους με βάση τις νέες πληροφορίες που έχουν πάρει και επιλέγουν αν υπάρχει λόγος να δωσουν περεταίρω περιγραφή του χεριού τους ή αν αντίθετα έχουν φτάσει στο τελικό συμβόλαιο.

  ♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠
  Το σύστημα βαθμολόγησης

  Στο αγωνιστικό μπριτζ κάθε ζευγάρι συγκρίνεται με όλα τα άλλα που παίζουν τις ίδιες διανομές. Μετά το τέλος του αγώνα τα ζεύγη κατατάσσονται με βάση τις επιδόσεις τους. Άρα ο σκοπός του παιχνιδιού είναι σε κάθε διανομή να γραφτεί το καλύτερο συγκριτικό σκορ.

  Υπάρχουν 3 περιοχές συμβολαίων: τα μερικά συμβόλαια (κάτω από 3ΧΑ), οι μανς (3ΧΑ, 4 σε μαζέρ, 5 σε μινέρ) και τα σλεμ (6 ή 7 σε οποιοδήποτε χρώμα). Κάθε ένα από αυτά δίνει το αντίστοιχο bonus αν είναι αγορασμένο (Άρα οι περιοχές για τα ΧΑ ορίζονται από τα 1--3--6-7, για τα μαζέρ από τα 1--4--6-7 και για τα μινέρ από τα 1--5--6-7).
  Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη: αν αγοραστούν 5 κούπες π.χ. θα πάρουν το bonus της μανς (δηλαδή των 4), αν αγοραστούν 2 κούπες και τελικά βγουν 5, θα πάρουν το bonus της 1. Άρα κάθε ζεύγος συγκρίνεται όχι μόνο σε σχέση με τον αριθμό λεβέ που καταφέρνει να κάνει αλλά κυρίως σε σχέση με αυτό που έχει δηλώσει εξαρχής ότι θα κάνει.
  Προσοχή όμως! Αν αγοραστούν περισσότερες λεβέ από όσες θα γίνουν στην συνέχεια, όχι μόνο δεν υπάρχει bonus αλλά αντίθετα το ζευγάρι θα τιμωρηθεί με ποινή και τελικά θα γράψουν οι αντίπαλοι.

  Απαιτούμενοι πόντοι στον άξονα: Γενικά το μπριτζ στηρίζεται στο σύστημα των πόντων. Στην συνέχεια θα φανεί ότι υπάρχουν και άλλοι, εξίσου σημαντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην γενική εκτίμηση του χεριού, όπως η κατανομή. Εμπειρικά έχει φανεί ότι οι περιοχές των μανς και των σλεμ απαιτούν συγκεκριμένα εύρη πόντων στον άξονα, ανάλογα και με το είδος του συμβολαίου.
  Έτσι σε πολύ γενικές γραμμές για να αγοραστεί μανς σε ΧΑ (3ΧΑ) ή σε μαζέρ (4 κούπες/πίκες) πρέπει να έχει εξακριβωθεί ότι ο άξονας (αθροιστικά στα δύο χέρια του ζευγαριού) έχει τουλάχιστον 25 πόντους. Για την μανς σε μινέρ (5 σπαθιά/καρά) απαιτούνται 27+ πόντοι.
  Για να αγοραστεί μικρό χρωματιστό σλεμ (6 σε οποιοδήποτε χρώμα, δηλαδή 12 λεβέ) χρειάζονται 32 πόντοι, ενώ για τα 6ΧΑ 34+.
  Για το μεγάλο χρωματιστό σλεμ (7 σε οποιοδήποτε χρώμα, δηλαδή 13 λεβέ) χρειάζονται 35+ πόντοι, ενώ για τα 7ΧΑ 36+.
  Μέσω διαδοχικών αγορών του ζευγαριού, διερευνάται το σύνολο των πόντων στον άξονα και ταυτόχρονα οι κατανομές ώστε να επιλεγεί το σωστό συμβόλαιο.

  Φιτ: Για να καθοριστεί το ύψος του συμβολαίου παίζουν ρόλο κυρίως οι πόντοι στον άξονα. Από τι όμως εξαρτάται το είδος, δηλαδή, ποιος παράγοντας καθορίζει το αν θα παιχθεί συμβόλαιο Χωρίς Ατού ή χρωματιστό; Και αν τελικα επιλεγεί χρωματιστό, ποια θα είναι τα ατού; 
  Ο κάθε παίκτης με τις αγορές του δίνει στον συμπαίκτη του πληροφορίες, όχι μόνο για τους πόντους του, αλλά και για την κατανομή του, δηλαδή, πόσα χαρτιά κρατάει σε κάθε χρώμα.
  Για να παιχθεί χρωματιστό συμβόλαιο, ο κύριος παράγοντας είναι η ύπαρξη φιτ. Τι σημαίνει φιτ; Ότι ο άξονας περιέχει τουλάχιστον 8 από τα 13 χαρτιά του συγκεκριμένου χρώματος. Έτσι, αν ο ενας παίκτης του ζευγαριού δηλώσει με μία αγορά του ότι έχει 5 κούπες, τότε αν ο συμπαίκτης του βλέπει 3 κούπες ανάμεσα στα φύλλα του, ξέρει αυτόματα ότι ο άξονάς τους έχει φιτ στις κούπες και πρέπει να πληροφορήσει για αυτό τον συμπαίκτη του.
  Παράλληλα με το "ποιο" θα είναι το τελικό συμβόλαιο, αποφασίζεται και το ¨πόσο".
  Τα περισσότερα αγωνιστικά συστήματα βασίζονται στα μαζέρ (κούπες, πίκες) έναντι των μινέρ. 'Ετσι η πιστοποίηση του φιτ σε μαζέρ γίνεται πολύ πιο γρήγορα. 
  Ο γενικός κανόνας είναι ότι με φιτ σε κάποιο μαζέρ, το συμβόλαιο θα είναι χρωματιστό, με ατού το συγκεκριμένο χρώμα (κούπες ή πίκες), χωρίς φιτ σε κανένα χρώμα το συμβόλαιο θα είναι μάλλον ΧΑ, ενώ με φιτ σε μινέρ παίζει καθοριστικό ρόλο και το ύψος του συμβολαίου (μερικό, μανς, σλεμ) και ανάλογα επιλέγεται το κατάλληλο (όχι αναγκαστικά στο μινέρ).

  Αγορές θυσίας: Όποτε φέρεται εις πέρας ένα αγορασμένο συμβόλαιο, ο άξονας του ζευγαριού γράφει θετικό σκορ (και αντίστοιχα οι αντίπαλοι αρνητικό). Αντίθετα αν τελικά γίνουν λιγότερες λεβέ από όσες δηλώθηκαν, ο άξονας βαθμολογείται αρνητικά. Έτσι αν οι αντίπαλοι αγοράσουν και βγάλουν 4 κούπες π.χ. θα βαθμολογηθούν με 620 (άρα εμείς με -620). Έστω ότι στην συγκεκριμένη διανομή εμείς έχουμε να βγάλουμε ακριβώς 2 πίκες, άρα αν αγοράσουμε 4 πίκες θα μπούμε 2 μέσα, και επομένως θα πάρουμε ποινή -100 για κάθε λεβέ που χάσαμε, άρα τελικά -200. Καθώς τα σκορ έχουν νόημα μόνο βάσει σύγκρισης, το -200 μας συμφέρει έναντι του -620 αφού έτσι θα είμαστε καλύτεροι από τα ζευγάρια που προτίμησαν να αφήσουν τους αντιπάλους τους να παίξουν 4 κούπες στην συγκεκριμένη διανομή. 
  Επομένως κάποιες φορές, συνειδητά αγοράζουμε περισσότερες λεβέ από αυτές που προβλέπουμε ότι θα πραγματοποιήσουμε αν με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να γράψουμε τελικά καλύτερο σκορ στον άξονα.

  Περισσότερες πληροφορίες για την αγορά θα βρείτε εδώ

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών

  Μπριτζ