• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
  • Πρόβλημα εκτέλεσης 60

    ΑΔ στη δεύτερη
     J653
     Αντάμ:Q             
     Μοίρασε ο Ν
     A63


     7542


     Q8
    Β
    Δ       Α
    Ν


     AQ1094


     K72


     KQ


     A54


    Κάντε πλάνο.

           Β
          Α
           Ν
           Δ


           1
    πάσο
    3*

    πάσο

    4

    όλοι πάσο
                                                               

                                                   

    3*: Bergen (7-9 π., 4φυλλο φιτ πίκα)


                                                          

                                                       ΛΥΣΗ


    ΑΔ  στη δεύτερη
     J653
     Αντάμ:Q              
     Μοίρασε ο Ν
     A63


     7542


     Q8
     K7
    Β
     82
     QJ108
    Δ       Α
     954
     983
    Ν
     AJ106
     K1072

     J10963

     AQ1094


     K72


     KQ


     A54


    Εάν η εμπάς πίκα περνάει, ο εκτελεστής δεν έχει κανένα πρόβλημα αφού, δίνοντας μία λεβέ σε κάθε πλαϊνό χρώμα, πραγματοποιεί εύκολα το συμβόλαιο του. Για να αυξήσει τις πιθανότητες του ο Ν κερδίζει την αντάμ στο χέρι του με τον Κ και παίζει αμέσως σπαθί προς την Q του μορ. Όπως είναι τα φύλλα στην προκειμένη περίπτωση ή δεν δίνει σπαθί ή, αν κερδίσει την λεβέ η Δ και συνεχίσει κούπα, κερδίζει στον μορ την λεβέ, εισπράττει την Q και έρχεται στο χέρι του με τον Α, ώστε στον Α να διώξει την χανόμενη κούπα. Έτσι, πληρώνοντας ένα σπαθί, μία πίκα και ένα καρό, παίρνει τις υπόλοιπες 10 μπάζες. 
                                                                                                   
                                                     ♥       ♥
                                                      ♥ ♠ ♦               
                                        ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
     
                                 ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                               ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                               ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                               ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                    ♣

                                                  
     
                                                                                      
    Days
    Hours
    Minutes
    Seconds
    Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

    Μπριτζ