• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Πρόβλημα εκτέλεσης 26

  Όλοι  στην πρώτη
  76
   Αντάμ:K                 
   Μοίρασε ο N
  AKQ


  J842


  9873
  Β
  Δ       Α
  Ν


  A8


  J62


  Q53


  AKQ42  Η αγορά έγινε με «απλές δια­δικασίες».
  Κάντε πλάνο

  Β
  Α
  Ν
  Δ


  1ΧΑ
  πάσο
  3ΧΑ
  πάσο
  πάσο
  πάσο
                                                                                                                  ΛΥΣΗ

  Όλοι  στην πρώτη
  76
   Αντάμ:K                 
   Μοίρασε ο N
  AKQ


  J842


  9873
  KQJ53
  Β
  10942
  954
  Δ       Α
  10873
  10976
  Ν
  AK
  6

  J105

  A8


  J62


  Q53


  AKQ42
   Μετρώντας τις άμεσες λεβέ ο εκτελεστής βλέπει ότι έχει επτά (3 από κούπα, 3 από σπαθί και τον Α). Αν τα σπαθιά είναι μοιρασμένα 2-2 ή 3-1, πράγμα που είναι και το πιθανότερο, τότε οι λεβέ είναι 9, αρκεί ο εκτελεστής να παίξει προσεκτικά τα σπαθιά.

  Αν στον πρώτο γύρο που ανοίξει το χρώμα βάλει το 3 από τον μορ, θα τα μπλοκάρει και δεν θα έχει τρόπο να ανέβει στο χέρι του να κάνει τις 5 λεβέ του. Πρέπει να φυλάξει λοιπόν το 3 ώστε να ανέβει με αυτό στο 4, για την 8η και 9η λεβέ.              
                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 


  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ