• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Οδηγός συμβάσεων


  Οδηγός συμβάσεων

  Παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές αναπτύξεις των σημαντικότερων συμβάσεων (μερικές από τις οποίες ίσως να διαφοροποιούνται σε κάποια σημεία σε ορισμένα αγοραστικά συστήματα). 
  Δεν πρόκειται για πλήρη ανάπτυξη, αλλά περισσότερο για εισαγωγή σε κάποιες έννοιες και πρόταση για ένταξη στο σύστημα αγορών των σημαντικότερων από αυτές.


  Διερεύνηση και αξιολόγηση 
  o Jordan NT
  o (Reverse) Drury  Συναγωνιστικές αγορές
  Doubles
  o Support 


  Διχρωμίες
  o Ghestem
  o YXA


  Άμυνα σε άνοιγμα 1ΝΤ
  o Astro 

  Αντιμετώπιση παρεμβολών και ανοιγμάτων w2
  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ