• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Μικρή Ζoζεφίνα (Trump asking bid)


  Σύμβαση αντίστοιχη της Ζoζεφίνας. Γνωστή και ως ερωτηματική για ατού (trump asking bid). Η ερώτηση για την ποιότητα των ατού γίνεται τώρα με την αγορά 5 στο χρώμα, σε αντιδιαστολή με το γνωστό 5Ν της άλλης μεθόδου. Γίνεται με φιτ σε μαζέρ και με αγορά με άλμα 5 στο χρώμα των ατού. Με 0-1 τοπ ονέρ (από A, K, Q), ο ερωτώμενος πασάρει, με 2 αγοράζει σλεμ στο χρώμα ενώ με A, K και Q αγοράζει .

  Παραδείγματα
  • 1-5-Πάσο: Το 5 είναι μικρή Ζοζεφίνα. Ο ανοίξας με το πάσο δείχνει ότι έχει το πολύ ένα από τα 3 τοπ ονέρ Α, Κ ή Q.
  • 1-1-3-5-6Το 5 είναι μικρή Ζοζεφίνα. Ο ανοίξας δείχνει ότι έχει δύο από τα 3 τοπ ονέρ, Α, Κ ή Q
  • 1-1-2-5-5Ν: Ο ανοίξας δείχνει ότι έχει και τα 3 τοπ ονέρ στα ατού


  Στον συναγωνισμό πάντως, αν οι αντίπαλοι έχουν εμπλακεί στην αγορά και δεν έχει κιουμπινταριστεί το αντίπαλο χρώμα, το 5Μ αν γίνει με άλμα, ζητάει ctrl εκεί. Με 1ου ‘η 2ου γύρου ctrl ο συμπαίκτης αγοράζει το σλεμ, διαφορετικά πασάρει. Επίσης, μετά από αγορά φραγμού του συμπαίκτη (πχ άνοιγμα 3Μ), το άμεσο 5Μ είναι μπαράζ και όχι ερωτηματική για ατού.

                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                 

  Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ