• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Roman Key Card Blackwood


  ‘Η, πιο απλά, ερώτηση άσων. Αλλά πόσων; Στο RKCB ως 5ος άσος θεωρείται ο ρήγας ατού. Αν δεν έχουν συμφωνηθεί τα ατού, το RKCB ρωτάει 5 άσους στο τελευταίο (φυσικό) αγορασθέν χρώμα. Πχ στις δύο επόμενες ακολουθίες: 1♣-1♦-3♦-4Ν και 1♦-1♠-3♦-4Ν το 4Ν ρωτάει 5 άσους στα καρά. Οι απαντήσεις δίνονται με βήματα:


  • 4Ν-5♣: 1 ή 4
  • 4Ν-5♦: 0 ή 3
  • 4Ν-5♥: 2 ή 5 χωρίς την Q ατού
  • 4Ν-5♠: 2 ή 5 με την Q ατού


  Από τις προηγούμενες αγορές, συνήθως θα είμαστε σε θέση να ξέρουμε ποια από τις 2 απαντήσεις ισχύει. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ο συμπαίκτης έχει  τους λιγότερους άσους (1 αντί για 4 ή κανέναν αντί για 3) και αγοράσουμε 5 στα ατού, εκείνος εφόσον τελικά έχει το max της απάντησης, είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το σλεμ. Αυτό γιατί η ερώτηση άσων προϋποθέτει κανονικά τουλάχιστον έναν άσο από αυτόν που ρωτάει. Με σικάν γενικά απαγορεύεται να ρωτήσουμε άσους, οπότε σε ανάλογη περίπτωση συνεχίζουμε την διερεύνηση με cue bids ή άλλες συμβάσεις.

  Οι παραπάνω απαντήσεις ονομάζονται «14-30». Από κάποια ζευγάρια παίζεται το αντίστροφο, δηλαδή «30-14». Και οι δύο εκδοχές είναι εξίσου συνηθισμένες οπότε πάντα πρέπει να γίνεται η σχετική επιβεβαίωση πριν το παιχνίδι.
  Όταν λείπει μόνο ένας άσος, η αγορά του σλεμ εξαρτάται από την ντάμα ατού. Αν υπάρχει (θεωρείται ότι υπάρχει πάντα όταν είναι εξακριβωμένο 10φυλλο φιτ στον άξονα) τότε δηλώνεται σλεμ.

  Ερώτηση Ντάμας
  Η ύπαρξη της ντάμας γίνεται άμεσα γνωστή στην περίπτωση που η απάντηση στο 4Ν είναι 5♥ (δεν την έχω) ή 5♠ (την έχω). Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η απάντηση είναι 5♣ ή 5♦; Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, που χρειαζόμαστε μία δεύτερη ερωτηματική αγορά, το επόμενο βήμα (όχι το χρώμα των ατού) είναι ερώτηση ντάμας. Έτσι σε απάντηση 5♣ το 5♦ ρωτάει την ντάμα. Αντίστοιχα, μετά από απάντηση 5♦, το 5♥ είναι ερώτηση ντάμας. Αν πάντως τα ατού είναι κούπες, τότε μετά από πιθανή απάντηση 5♦ (0 ή 3) στο RKCB το 5♥ εκλαμβάνεται ως ερώτηση ντάμας αν υπάρχουν 3 άσοι. Με κανέναν άσο, το 5♥ πασάρεται. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και όταν το φιτ είναι καρά και έχουν απαντηθεί 1 ή 4 άσοι (5♣). Το 5♦ πασάρεται με έναν άσο, αλλιώς θεωρείται ως ερώτηση για την ♦Q.

  Απαντήσεις στην ερώτηση ντάμας
  • Το επόμενο βήμα: Την αρνείται
  • Νέο χρώμα: Θετική για την ντάμα και δείχνει τον ρήγα εκεί (απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας)
  • Επαναφορά στα ατού (όχι στο επίπεδο 5 εάν είναι το επόμενο βήμα) ή 5Ν: Η ντάμα χωρίς ρήγα (εκτός αν είναι ρήγας σε χρώμα ανώτερο ιεραρχικά των ατού)

  Παράδειγμα αγοράς
  1♣-1♥-3♥-4Ν-5♦-5♠-6♦-7♥: Το 5♦ δείχνει 0-3 άσους. Στην περίπτωση που ο ερωτών έχει 5 άσους, δεν μπορεί να μάθει για την ♥Q με το 5♥ (το επόμενο βήμα) γιατί ξέρει ότι ο συμπαίκτης του θα πασάρει χωρίς κανέναν άσο. Άρα ρωτάει με το 5♠ (το επόμενο βήμα μετά τα ατού). Το επόμενο βήμα, δηλαδή το 5Ν θα την αρνιόταν. Το 6♦ δείχνει την ♥Q και ταυτόχρονα τον ♦Κ.

  Ερώτηση ρηγάδων
  Όταν υπάρχουν και οι 5 άσοι και η ντάμα ατού, η αγορά μπορεί να συνεχιστεί με το 5Ν που είναι ερώτηση ρηγάδων. Με φιτ μαζέρ οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν και ονομαστικά (απαντιέται ο χαμηλότερος ρήγας). Χωρίς ρήγα γίνεται επαναφορά στα ατού. Με φιτ καρό, οι απαντήσεις δίνονται με βήματα: 6♣=0, 6♦=1 κ. ο. κ. Με φιτ σπαθί, ελλείψει αγοραστικού χώρου, το 5Ν δεν είναι ερώτηση ρηγάδων αλλά γενικό grand slam try. O απαντών αγοράζει το grand αν έχει περισσότερες αξίες από όσες έχει υποσχεθεί μέχρι εκείνη την φάση της αγοράς.

  Παράδειγμα αγοράς
  1♣-1♥-3♥-4Ν-5♠-5Ν-6♦-7♥: Το 5Ν είναι ερώτηση ρηγάδων. Το 6♦ δείχνει τον ρήγα καρό (δεν αρνείται και άλλον σε ανώτερο χρώμα)


  Ερωτηματική συγκεκριμένου ρήγα
  Γίνεται με την αγορά στο συγκεκριμένο χρώμα μετά από οποιοδήποτε από τα παραπάνω τρία στάδια. Ο ερωτώμενος με 2ου γύρου ctrl στο χρώμα αγοράζει το grand αλλιώς επαναφέρει στα ατού ή αγοράζει 5Ν (ότι είναι πιο κοντά). Αν υπάρχει χώρος, μπορεί να γίνει ερωτηματική και για άλλον ρήγα.

  Παράδειγμα αγοράς
  1♥-1♠-3♠-4Ν-5♦-5♥-6♦-6♥-7♠: Το 5♥ είναι ερώτηση για την ♠Q. Το 6♦ την έχει με τον ♦Κ (ίσως και άλλο ρήγα σε υψηλότερο χρώμα). Το 6♥ ρωτάει για τον ♥Κ. Αν δεν τον έχει, ο απαντών αγοράζει 6♠. Αν αντίθετα τον έχει δηλώνει το grand.  Απάντηση σε ερώτηση άσων με σικάν σε πλαϊνό χρώμα
  Όταν ο ερωτώμενος έχει σικάν σε κάποιο πλευρικό, μπορεί να το δείξει απαντώντας παράλληλα και στο αν έχει μονό (1-3-5) ή ζυγό (2-4) αριθμό άσων:


  • Με σικάν και ζυγό αριθμό άσων (2 ή 4) η απάντηση στο 4ΧΑ θα είναι 6 στο χρώμα του σικάν (αν είναι χαμηλότερο από το χρώμα των ατού). Αν το σικάν είναι σε ανώτερο χρώμα, η απάντηση θα είναι 6 στο χρώμα του φιτ. Παράδειγμα:


  1♥-1♠-3♠-4Ν-6♦-...: Το 6♦ δείχνει σικάν καρό και 2 ή 4 άσους.

  1-1-3-4Ν-6-...: Το 6♥ δείχνει σικάν πίκα (ανώτερο χρώμα) και 2 ή 4 άσους.  • Με σικάν και μονό αριθμό άσων (1, 3 ή 5) η απάντηση στο 4ΧΑ θα είναι 5ΧΑ. Παράδειγμα:


  1♥-1♠-3♠-4Ν-5Ν-...: Το 5Ν δείχνει σικάν σε άγνωστο χρώμα (εδώ σπαθί ή καρό) και 1, 3 ή 5 άσους.

  *Αρκετά ζευγάρια παίζουν την αντίθετη εκδοχή (απαντάνε 5ΧΑ με ζυγό αριθμό άσων και κάνουν αγορά στο επίπεδο 6 με μονό) οπότε θα πρέπει πάντα να γίνεται η ανάλογη συνεννόηση με τον εκάστοτε συμπαίκτη                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ