• Εισάγετε τον όρο αναζήτησης (π.χ. Stayman) ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα θέματα
 • Astro


  Άμυνα σε αντίπαλο άνοιγμα 1ΝΤ που δείχνει ορισμένα χέρια κατανομής και εφαρμόζεται τόσο στην άμεση όσο και στην 4η θέση. Το όνομά της προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των τριών μπριτζέρ οι οποίοι και την σχεδίασαν: Paul Allinger, Roger STern και Larry ROssler. Ακολουθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της αρχικής μεθόδου:

  ·         (1Ν) - 2♣:  5♥4m
  ·         (1N) – 2♦:  5♠4m


  Ο παρεμβαλλόμενος (Π) υπόσχεται 9 χαρτιά σε δύο χρώματα στα οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες οι αξίες του χεριού. Τυπικά πρέπει να έχει 2 από τα 5 ονέρ και πόντους αναλόγως και τον συσχετισμό των μανς (9+/14+). Ο απαντητής συνεχίζει ως εξής:


  • (1Ν)-2♣-p-2♥ ή (1Ν)-2♦-p-2♠: 3φυλλο φιτ, μπορεί να πασαριστεί
  • (1Ν)-2♣-p-3♥ ή (1Ν)-2♦-p-3♠: 4φυλλο φιτ, προτασιακό
  • (1Ν)-2♣-p-4♥ ή (1Ν)-2♦-p-4♠: 4φυλλο φιτ, να παιχθεί
  • (1Ν)-2♣-p-p ή (1Ν)-2♦-p-p: Μακρύ μινέρ (ιδανικά 6φυλλο), αδύνατο
  • (1Ν)-2♣-p-2♦ ή (1Ν)-2♦-p-2♥: (Το επόμενο βήμα, αλλιώς και ουδέτερο χρώμα) Αρνητική απάντηση, αρνείται φιτ στο μαζέρ και ταυτόχρονα άλλη εναλλακτική αγορά. Ο Π αγοράζει το δεύτερο χρώμα του.
  • (1Ν)-2♣-p-2Ν ή (1Ν)-2♦-p-2Ν: 1RF, προτασιακό, δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για το μαζέρ αλλά δεν υπόσχεται συνέχιση της αγοράς. Ο Π με τυπικό χέρι αγοράζει το μινέρ του.
  • Νέο χρώμα δείχνει 6φυλλο και αρνείται φιτ στο μαζέρ. 


                                                                              
                                                                         ♥       ♥
                                                                    ♥ ♠ ♦               
                                                                 ♥ ♠  ♣        ♣     ♦                 
                                                        ♥ ♠    ♦ ♣    ♥ ♠        ♣ ♥ ♠     
                                                    ♦   ♦  ♣ ♥ ♠    ♦ ♣            ♥                        ♣ ♥      
                                                             ♦  ♠ ♦ ♣ ♥ ♠       
                                                                  ♣     ♥ ♠           ♥        ♥ ♠           
                                                              ♣ ♥ ♠     ♦ ♣        
                                                                                  ♣

                                                   Days
  Hours
  Minutes
  Seconds
  Μέχρι το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα

  Μπριτζ